Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Innovationer
  4. Vetenskap & teknik

Vetenskap & teknik

Från små förbättringar till stora idéer, innovationer möjliggör för oss att tillmötesgå människors behov och önskningar på ett sätt som engagerar och berör.

Nya vanor kräver nya lösningar

Vårt mål är att skapa produkter som ger människor möjlighet att leva som de vill – med hänsyn tagen till alla olika smaker, livsstilar och önskningar. Vi spenderar över 1 miljard Euro om året på forskning och utveckling. Det betyder att våra forskare och ingenjörer är rustade med tillräckliga resurser – såväl som med kunskap och fantasi – för uppgiften.

Det är Unilevers bestämda ambition att uppnå tillväxt för våra världsledande varumärken med hjälp av snabba, omfattande och spännande innovationer. Forskning och utveckling är kärnan i denna strävan. Forskning i världsklass kompletteras med djupgående insikter om konsumentens önskemål i arbetet med att producera ny teknik till förmån för konsumenter världen över.

Vår forskning och utveckling förfogar över sex utvecklingslaboratorier – två i Storbritannien (Colworth House och Port Sunlight), en i Holland (Vlaardingen), en i USA (Trumbull), en i Kina (Shanghai) och en i Indien (Mumbai). Enheterna arbetar i nära samarbete med ett nätverk av globala och regionala teknologicentra som tillhandahåller nästa generation av produkter till Unileverbolag världen över.

Exempel på viktiga innovationer som våra forskare presenterat nyligen är Becel/Flora pro activ med en rad produkter som sänker kolesterolvärdet i blodet och minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar samt Persil Revive för tvätt.

Tillbaka överst på sidan