Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 1900‒1909: Nytt fokus på råvaror

1900‒1909: Nytt fokus på råvaror

I början av 1900-talet börjar margarinproducenter och tvålproducenter att röra sig djupare in på varandras marknader.

Tvålannons för Lux från tidigt 1920-tal

Ökad konkurrens och en kraftig ökning av kostnaderna för råvaror får många att bilda sammanslutningar för att främja sina affärsintressen och försvara sig mot leverantörsmonopol.

Tillgången på olja och fett sinar alltmer, och det blir allt svårare att tillgodose den efterfrågan som som skapats av den snabbt växande tvål- och margarinproduktionen, vilket får de företag som en dag kommer att sammanslås till Unilever att fokusera sig på att säkra stabila källor till råvaror.

Milstolpar

1904

I Storbritannien lanserar Lever Brothers en till produkt för att göra hushållsarbetet lättare ‒ Vim, ett av de första skulpulvren.

Företaget bolagiseras i Sydafrika.

1906

Vid det här laget har Lever Brothers en blomstrande exporthandel och fabriker i tre europeiska länder samt en fabrik vardera i Kanada, Australien och USA. Man startar även företag i Stilla havet.

Samma år kommer Lever Brothers överens med tre andra tillverkare om att begränsa konkurrensen om råvaror. Emellertid attackeras de av pressen, som kallar dem för ”Tvåltrusten” och anklagar dem för att driva upp priserna. Lever Brothers stämmer därefter Daily Mail, och 1907 vinner man tvisten och får 50 000 i skadestånd – ett enormt förlikningsbelopp enligt den tidens standard.

1908

Jurgens och Van den Bergh når en uppgörelse om att bilda en sammanslutning och dela vinster medan man fortsätter att konkurrera med varandra.

1909

Lever Brothers utvecklar en palmplantage på Salomonöarna samtidigt som även Jurgens och Van den Bergh upprättar ett samriskföretag för palmplantering i Tyska Afrika.

Tillbaka överst på sidan