Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 1910‒1919: Ett decennium av förändringar

1910‒1919: Ett decennium av förändringar

Den brittiska marknaden för tvål mättas, så Lever Brothers koncentrerar sig på företagsförvärv istället.

Bild av en holländsk Blue Band-annons från omkring 1910

Under tiden fortsätter efterfrågan på margarin att eskalera, och Lever Brothers, Jurgens och Van den Bergh ökar sina affärsintressen i produktionen av råvaror. Svåra marknadsförhållanden leder också till ytterligare tillväxt av branschföreningar. När ny teknik uppfinns för att solidifiera valolja går företag samman i ett valoljekonsortium för att reglera distributionen av den här viktiga nya handelsvaran.

Men krigsmolnen har nu börjat tätna alltmer. Första världskriget ändrar marknadsförhållandena i grunden, dels genom ökad efterfrågan på tvål och margarin ‒ vitala förnödenheter i krigstid ‒, och dels genom intervention av den brittiska och den tyska regeringen, som lägger olje- och fettindustrin under statlig kontroll.

Milstolpar

1910

Lever Brothers köper sitt första företag i Västafrika ‒ WB MacIver Ltd ‒ för att säkra tillgången till palmolja för Port Sunlight.

1911

Lever Brothers första specialbyggda forskningslaboratorium konstrueras vid Port Sunlight.

1912

Den första vinstdelningsuppgörelsen mellan Jurgens och Van den Bergh avslutas, men de två företagen fortsätter att arbeta tillsammans.

1913

Ledande företag i Europa går samman för att skapa ett valoljekonsortium.

1914

Det år som kriget bryter ut tillverkar företag som kontrolleras av Lever Brothers cirka 135 000 ton tvål per år, medan Jurgens och Van den Bergh i Nederländerna båda har förvärvat ett antal mindre företag och var och en av dem även kontrollerar sju margarinfabriker i Tyskland.

1917

Lever Brothers förvärvar Pears Soap, ett företag grundat 1789, och Jurgens bildar allians med Kelloggs som förberedelse för utvidgning av verksamheten till Nordamerika. Omkring denna tidpunkt etablerar både Jurgens och Van den Bergh fabriker i England varav en i Purfleet, Essex, som än idag tillverkar margarin. Lever Brothers utvidgar även verksamheten till margarinmarknaden med lanseringen av Planters, ökar verksamheten i Sydafrika och får sin amerikanska verksamhet att börja gå med vinst.

Tillbaka överst på sidan