Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 1940‒1949: Fokus på lokala behov

1940‒1949: Fokus på lokala behov

Under krigsåren upplöses Unilevers verksamhet med företag i Tyskland och på japanskockuperat territorium avskurna från företag i London och Rotterdam.

Unga pojkar som köar till ett Lifebuoy-tvättrum på 1940-talet

Detta leder till utvecklingen av en bolagsstruktur enligt vilken lokala Unilever-företag agerar med en hög grad av självständighet och fokuserar på de lokala marknadernas behov.

Efter kriget går Unilevers affärsintressen i Östeuropa förlorade i och med nationalisering och den kontroll som utövas av Sovjetunionen. Den kinesiska marknaden påverkas på ett liknande sätt.

Likväl fortsätter Unilever att utvidga sin verksamhet på livsmedelsmarknaden. Nya företag med ett varierat utbud av produkter förvärvas, och resurser läggs på forskning och utveckling av nya material och tillverkningstekniker.

Milstolpar

1941

Under flygoffensiven mot Storbritannien erbjuds Londonborna Lifebuoytvål vid mobila nödtvättinrättningar. Lifebuoyminibussar utrustade med varmduschar, tvål och handdukar körs till bombdrabbade områden i huvudstaden för att erbjuda välbehövliga mobila tvättmöjligheter.

1943

Unilever blir majoritetsaktieägare i Frosted Foods, som äger Birds Eye och de brittiska rättigheterna till en metod för förvaring av livsmedel som är helt ny för massmarknader ‒ djupfrysning. Flera år senare kommer djupfrysning att få ett uppsving i populariteten när det visar sig vara ett av de bästa sätten att naturligt bevara smaken i färska livsmedel på. Ungefär vid samma tidpunkt förvärvar Unilever Batchelor's, som specialiserar sig på frystorkade grönsaker och konserver.

1945

I slutet av kriget kan Unilever återta kontrollen över sitt internationella nätverk förutom att man fortsatt förblir utestängd från Östeuropa och Kina. Den decentralisering av verksamheten som var oundviklig under krigsåren fortsätter efter ett policybeslut.

1946

Birds Eye lanserar de första frysta ärtorna i Storbritannien. Vid den här tidpunkten utgör kött, fisk, glass och konserver endast 9 procent av Unilevers totala omsättning.

Tillbaka överst på sidan