Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 1950‒1959: En konsumentboom i efterkrigstiden

1950‒1959: En konsumentboom i efterkrigstiden

Från slutet av 1940-talet till en bit in på 1950-talet erbjuder utvecklingen av nya massmarknader för konsumentvaror ‒ inklusive i Afrika och Asien ‒ möjligheter till utvidgning av verksamheten.

Del av en Blue Band-annons i Indien

Unilevers United Africa Company växer snabbt och producerar alltmer varor för försäljning i de nyligen självständiga afrikanska staterna, vilket bidrar till att nya lokala tillverkningsindustrier skapas. Under tiden leder välståndet i efterkrigstidens Europa, lyft av att den Europeiska gemenskapen nyss har bildats, till en konsumentboom och ökad levnadsstandard.

Allteftersom vetenskapliga framsteg görs i en takt som aldrig tidigare ökar Unilever sitt fokus på teknik och gör Port Sunlight Research till sin forskningsavdelning med ansvar för både brittiska och holländska laboratorier. Man etablerar även en näringsforskargrupp i Nederländerna, som senare blir Unilever Food and Health Research Institute ‒ ett näringskompetenscentrum. 

Under 1950-talet utvecklas nya typer av maträtter, varav den mest kända kanske är fiskpinnar, som ett direkt svar på behovet av näringsriktig mat med ingredienser som finns att tillgå i spåren av efterkrigstidens ransoneringar. Några av dessa marknadsförs sedan via en lovande ny kommunikationskanal ‒ kommersiell tv.

Milstolpar

1954

Schampot Sunsilk, som kommer att bli vårt ledande schampomärke, lanseras i Storbritannien – 1959 finns det i 18 länder världen över.

1955

Den 22 september sänder Unilever sin allra första reklam på brittisk kommersiell tv, som är för tandkrämen Gibbs SR.

Fiskpinnar introduceras i Storbritannien, och inom tio år står de för 10 procent av den brittiska fiskkonsumtionen.

Tvålen Dove lanseras i USA.

1956

Unilever Research etablerar sin biologiavdelning, som under 1980-talet kommer att bli enheten för biovetenskap, näringslära och säkerhet.

PG Tips-schimpanserna gör debutframträdande på Storbritanniens nyligen lanserade kommersiella tv-station. Reklaminslaget, som sänds på juldagen, är inspirerat av en tebjudning med schimpanser från Londons zoo som gäster. Det resulterar i att PG Tips blir Storbritanniens mest sålda temärke.

Den första Miss Pears kröns i den berömda skönhetstävlingen Pear's Soap, som hyllar skönheten i naturlig och klar hy.

1958

I Nederländerna utvidgar Unilever verksamheten till frysta matvaror och glass genom förvärvet av Vita NV, som senare kommer att bli Iglo Mora Group.

1959

Unilever lanserar sitt första margarin i en tub, som ersätter det traditionella blocket insvept i smörpapper, med Blauband i Tyskland följt av Flora i Storbritannien.

Tillbaka överst på sidan