Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 1960‒1969: En tid för tillväxt

1960‒1969: En tid för tillväxt

Sextiotalet för med sig optimism och nya idéer i takt med att världsekonomin växer och levnadsstandarden fortsätter att stiga.

Captain Birdseye, spelad av John Hewer, i en annons från 1960-talet

Till följd av detta utvidgar Unilever verksamheten och diversifierar genom innovation och förvärv samt upprättar reklambyråer, marknadsundersökningsföretag och förpackningsverksamhet. År 1968 försöker man att gå samman med Allied Breweries i ett verkligt ambitiöst förvärvsbud. Men det är svårt att upprätthålla vinststabilitet eftersom gapet vidgas mellan verksamheter med bäst respektive sämst rörelseresultat, och kapital investeras för att hålla verksamhet med låg avkastning vid liv.

I mitten av 1960-talet ger en omstrukturering ökade möjligheter till att utveckla varumärken internationellt. Ansvaret för kontroll och resultat i Europa för de största varumärkena flyttas därefter från enskilda rörelsedrivande bolag till kategorifokuserade team som kallas ”samordningar”.

Milstolpar

1960

Alla tvättningsrelaterade varumärken sätts under kontroll av ett enda företag, nämligen Lever Brothers and Associates. Becel, det banbrytande hälsomargarinet, lanseras efter att det medicinska samfundet bett Unilever att utveckla ett kolesterolsänkande livsmedel. Inledningsvis kan det bara köpas på apotek.

1961

Good Humor Ice Cream förvärvas i USA.

1965

Unilever bildar en egen specialförpackningsverksamhet ‒ The 4P Group ‒, vilket omvandlar en intern tjänsteleverantör till ett vinstgivande företag. Cif lanseras med start i Frankrike.

1967

Captain Birds Eye/Iglo/Frudesa gör sitt första framträdande i tv-reklam.

1968

Unilever försöker förgäves gå samman med Allied Breweries, ett av Storbritanniens största bryggeriföretag.

1969

Unilever sänder Storbritanniens första tv-reklamavsnitt i färg, som är för Birds Eye-ärtor.

Tillbaka överst på sidan