Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 1990‒1999: Omstrukturering och konsolidering

1990‒1999: Omstrukturering och konsolidering

Ändringen av verksamhetsfokus fortsätter med en minskning av antalet produktområden som Unilever konkurrerar inom från över 50 till endast 13 i slutet av decenniet.

Cornetto-prislista från 1990

Detta inkluderar beslutet att sälja eller lägga ned många varumärken och istället koncentrera sig på de varumärken som har störst tillväxtpotential.

Omstruktureringen skapar fyra centrala verksamhetsområden: Tvätt- och städprodukter; hud-, hårvårds- och kosmetikaprodukter samt produkter för personlig hygien; och specialkemikalier. Den nya företagsstrukturen leds av ett nytt team, ExCo (Executive Committee, styrelsen), och inkluderar 12 affärsgrupper, var och en ansvarig för en blandning av geografiska områden och produktområden.

Under det här decenniet upprättar Unilever även ett program för hållbart jordbruk mot bakgrund av växande belastning på miljön och konsumenternas oro för livsmedelskedjan. Andra initiativ för att bevara vattenresurser och köpa fisk från hållbara bestånd följer kort därpå.

Milstolpar

1992

Unilever gör sitt inträde på marknaderna i Tjeckien och Ungern, och etablerar UniRus i Ryssland.

1993

Breyers Ice Cream förvärvas i USA, och schampot Organics lanseras i Thailand. Organics finns 1995 till försäljning i över 40 länder.

1994

Avyttringen av United Africa Company, Unilevers enorma västafrikanska handels-, bryggeri- och textilföretag, slutförs.

1995

Unilever publicerar sin affärsetikkod.

Det aldrig förut skådade beslutet att praktiskt taget eliminera transfetter från livsmedelsproduktionen som ett snbbt gensvar på nya forskningsrön som tyder på att deras effekt på kolesterolhalten i blodet är minst lika skadlig som mättade fetters.

1996

Unilever gör ett ambitiöst åtagande att köpa all fisk från hållbara bestånd, och börjar samarbeta med Världsnaturfonden WWF för att upprätta ett certifieringsprogram för hållbart fiske som kallas Marine Stewardship Council (MSC).

Hindustan Lever och Brooke Bond Lipton India slås samman för att skapa Indiens största företag inom den privata sektorn, och hårvårdsföretaget Helene Curtis i USA förvärvas.

Unilever Nutrition Centre skapas.

Det joderade saltet Annapurna lanseras i Indien, och börjar göra en stor inverkan på problemet med jodbrist.

1997

Kibon Ice Cream förvärvas i Brasilien. Unilevers kemikalieföretag, däribland National Starch och Quest International, säljs.

1999

Aktieägarna godkänner en extra utdelning på 7,4 miljarder euro och en aktiesammanslagning för att minska antalet aktier per emission.

Tillbaka överst på sidan