Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 2000‒2009: Bana nya vägar

2000‒2009: Bana nya vägar

Eftersom de utmaningar som företag, miljön och samhällen står inför fortsätter att växa omvandlas Unilever organisatoriskt och strategiskt för att säkerställa att vi förblir ett hållbart företag.

Ben & Jerry's Fairtrade Chunky Monkey-glassannons från 2008

I takt med att människors shopping- och inköpsvanor börjar ändras och konsumenter blir mer socialt, miljömässigt och medborgerligt motiverade ändras också Unilever, både på det sätt som vårt företag är strukturerat och hur vi tänker. Vår strategi Vägen till tillväxt leder till fler förvärv och rationalisering av tillverknings- och produktionsplatser, som omskapas till kompetenscentrum. Programmet Ett Unilever samlar organisationen bakom en enhetlig strategi, nämligen att förenkla vår verksamhet och utnyttja vår storskalighet mer effektivt.

Vi bygger också på vår långa företagshistoria av socialt syfte genom att integrera hållbart tänkande ändå djupare i våra dagliga aktiviteter.

Lifebuoy lanserar 2002 sitt hygienutbildningsprogram, Swasthya Chetna, som kommer att få en stor inverkan på liven för 120 miljoner människor på landsbygden i Indien medan vi 2004 blir en av medgrundarna av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). I ett försök att bidra till att stoppa avskogning tillkännager vi 2008 vårt åtagande att senast 2015 utvinna all vår palmolja från certifierade hållbara källor.

Allt eftersom decenniet närmar sig sitt slut upplever hela världen en aldrig tidigare skådad ekonomisk och miljömässig osäkerhet. De förändringar som Unilever anammat resulterar 2009 i lanseringen av Kompass-strategin, som förbereder oss inför nästa decennium med en verkligt hållbar affärsmodell: att fördubbla storleken på vår verksamhet och samtidigt minska vår miljöpåverkan.

Milstolpar

2000

Bestfoods går samman med Unilever i det näst största kontantförvärvet i historien. Andra förvärv inkluderar Slim-Fast Foods, Ben & Jerry’s och det kulinariska företaget Amora-Maille i Frankrike.

Vi lanserar Unilever Health Institute – ett kompetenscentrum för näring, hälsa och vitalitet.

2001

År 2001 har Unilever minskat antalet varumärken från 1 600 till 900. Diversey Lever, Elizabeth Arden och Unipath säljs.

2002

Vår varumärkesportfölj omformas och förbättras genom förvärv och försäljning av 87 företag, vilket genererar 6,3 miljarder euro i försäljningsintäkter.

2003

Unilever Health Institute öppnar regionala centrum i Bangkok, Thailand och Accra, Ghana.

Vår näringspolicy och vår närings- och hälsoakademi lanseras.

2004

Vitality mission (vår uppgift att skapa varumärken, som hjälper människor att må bra, se bra ut och få ut mer av livet) lanseras och det nya Unilever-varumärket presenteras, inklusive den nya logotypen som representerar Unilevers, våra produkters och våra anställdas mångfald.

2005

Unilever säljer Unilever Cosmetics International (UCI) till det amerikanska företaget Coty Inc. Försäljningen är i linje med Unilevers strategi att fokusera på kärnproduktgrupper.

Vårt Nutrition Enhancement Programme (NEP) slutförs, genom vilket 16 000 produkter bedöms med avseende på halter av transfetter, mättade fetter samt natrium och socker; åtgärder vidtas vid behov.

2006

Antony Burgmans avgår som styrelseordförande efter 35 år i företaget. Michael Treschow efterträder honom som den första oberoende styrelseordföranden för Unilever.

Ny teknik bidrar till att Small & Mighty kan skapas, det första superkoncentrerade flytande tvättmedlet som använder en tredjedel av förpackningens innehåll, en tredjedel vatten och en tredjedel av transporterade utspädda vätskor.

2007

Unilever tillkännager att man träffat avtal om att förvärva det indonesiska vitalitetsdrycksvarumärket Buavita och Inmarko, den ledande glassverksamheten i Ryssland.

Unilever förbinder sig att köpa allt te från hållbara, etiska källor, och uppmanar Rainforest Alliance att med omedelbar verkan börja granska våra televerantörer.

2008

Vi tillkännager försäljningen av flera affärsverksamheter, inklusive vårt nordamerikanska tvättproduktsföretag, vårt matoljeföretag i Elfenbenskusten, våra affärsintressen i lokala palmoljeplantager, Palmci och PHCI, samt olivolje- och vinägerföretaget Bertolli till Grupo SOS.

Vi åtar oss att 2015 ha övergått helt till hållbara källor för inköp av palmolja, och kommer att köpa vårt första parti med certifierad, hållbar palmolja i november.

För tionde året i rad utnämns Unilever till ledare inom livsmedelssektorn i Dow Jones hållbarhetsindex – det enda företag som någonsin uppnått det epitetet.

2009

Paul Polman tar över som verkställande direktör den första januari, och efterträder Patrick Cescau som går i pension efter 35 års tjänst i företaget.

Unilever köper 185 000 ton hållbar palmolja, vilket utgör cirka 15 procent av det totala behovet, via Green Palm-certifikat.

Omkring 80 procent av Lipton Yellow Label- och PG Tips-tepåsar som säljs i Västeuropa kommer från certifierade odlingar. Te certifierat av Rainforest Alliance går nu också att köpa i USA, Japan och Australien.

Nästan 17 miljoner skolmåltider portioneras ut till 80 000 barn genom vårt partnerskap med World Food-programmet.

Mot slutet av året lanserar Unilever vår förnyade vision: att fördubbla storleken på vår verksamhet och samtidigt minska vår totala påverkan på miljön.

Tillbaka överst på sidan