Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. 2010‒nu: En plan för hållbarhet

2010‒nu: En plan för hållbarhet

Vi inser att vi befinner oss vid en historisk vändpunkt, och utvecklar vår strategi för hur vi ska samordna utvidgning av verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt samt öka Unilevers positiva sociala påverkan.

Se till att hållbarhet blir en självklarhet

Man liggande på gräset; från Dove Men+Care-lanseringskampanjen

Ställd inför klimatförändringar, instabilitet och hot mot de framsteg som gjorts under 1900-talet för att höja levnadsstandarder lanserades Unilever Sustainable Living Plan, vår plan för en hållbar affärsmodell.

I Unilevers Sustainable Living Plan framställs hundratals mål och åtaganden som alla faller under tre huvudmål :

  • Vi kommer att hjälpa mer än en miljard människor att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Vi kommer att halvera den miljöpåverkan som är resultatet av tillverkningen och användningen av våra produkter
  • Vi kommer att förbättra försörjningskällorna för tusentals människor i vår leverantörskedja.

Efter dess lansering 2010 bekräftas Unilevers Sustainable Living Plan av oberoende kommentatorer vara en av de ambitiösaste hållbarhetsplaner som någonsin skapats av ett internationellt företag – och den fortsätter att utvecklas för att driva tillväxt i vår verksamhet samtidigt som vår räckvidd och expertis utnyttjas för att skapa förändring i världen.

År 2014 växer våra Sustainable Living-varumärken (varumärken som har ett hållbart syfte och som bidrar till minst ett av målen för Unilevers Sustainable Living Plan) dubbelt så snabbt som resten av verksamheten, och utgör därmed ett viktigt bidrag till den totala tillväxten.

Bortom vår verksamhet

Den roll som företag kan spela för att en säkrare och rättvisare framtid ska kunna skapas står fortsatt högst upp på den globala dagordningen, vilket framhävs av evenemang som 2015 års klimatkonferens i Paris och lanseringen av FN:s globala mål.

Unilever identifierar tre områden inom vilka vi kan bidra med verklig systemförändring genom att arbeta i partnerskap med andra i näringslivet, det civila samhället samt statliga organisationer och NGO:er: klimatförändring och avskogning; vatten, sanitet och hygien; samt hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet.

Milstolpar

2010

Unilever utnämns till hållbarhetsledare inom supersektorn livsmedel och dryck i Dow Jones hållbarhetsindex för tolfte året i rad.

Alberto Culvers aktieägare röstar för vårt förvärv av företaget, vilket utökar Unilevers varumärkesportfölj med varumärken som TRESemmé, Alberto VO5, Nexxus, St Ives och Simple.

2011

Vår vd, Paul Polman, utlovar Unilevers stöd för en branschomfattande övergång till att stödja hållbart jordbruk vid det världsekonomiska forumet i Davos.

2012

Unilevers omsättning överstiger 50 miljarder euro, och alla regioner och produktgrupper har bidragit till tillväxten. Vi har nu 14 varumärken som vart och ett omsätter mer än en miljard euro per år.

Vi fortsätter att göra stora framsteg mot att uppfylla målen för Unilevers Sustainable Living Plan. Mer än en tredjedel av jordbruksråvaror kommer från hållbara källor, och mer än 50 procent av våra fabriker uppnår målet att inte skicka något avfall till deponi. Vi når ut till 224 miljoner människor genom våra olika program för att minska diarrésjukdomar genom handtvätt med tvål, tillhandahållande av rent dricksvatten, främjande av oral hälsa och förbättrande av ungdomars självkänsla.

2013

Unilever utses till vinnare av det prestigefyllda Catalyst Award 2013 för våra initiativ som utökar möjligheterna för kvinnor och företag. Företaget gör återinträde på den myanmariska marknaden genom lansering av fullskalig affärsverksamhet, inklusive en ny tillverkningsanläggning och nytt huvudkontor i Yangon.

Unilever håvar in 44 utmärkelser vid den 60:e årgången av Cannes Lions International Festival of Creativity.

2014

Vi lanserar Unilever Sustainable Living Young Entrepreneur Awards, ett internationellt utmärkelseprogram utformat att inspirera unga människor runt om i världen till att ge sig i kast med frågor som rör miljö, samhälle och hälsa.

Trots en svår ekonomisk miljö uppnår Unilever tillväxt av både försäljning och vinst för femte året i följd. Vi fortsätter att omforma vår företagsportfölj genom att göra ett antal strategiska förvärv under året, däribland super premium-glassföretaget Talenti i Nordamerika och Qinyuan-vattenreningsverksamheten i Kina.

Unilever utses till ledare inom industrigruppen livsmedel, dryck och tobak i 2014 års Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI).

2015

Unilever fortsätter att uppvisa konsekvent lönsam tillväxt på volatila marknader samtidigt som hållbarheten i vår portfölj stärks.

För femtonde gången på 16 år utses Unilever till ledare inom industrigruppen livsmedel, dryck och tobak med en poäng på 92 av 100 möjliga. Vi väljs som en indexkomponent i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) efter vårt deltagande i 2015 års RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment.

I januari tillkännagav vi att vi hade uppnått vårt mål att skicka noll procent ofarligt avfall till deponi från hela vårt nätverk av fabriker, medan vi i juni uppnådde en besparing på en miljon ton av CO2-utsläpp sedan 2008.

Hållbarhetsvarumärken representerar nu hälften av vår tillväxt och växer dubbelt så snabbt som våra andra varumärken. För ett växande antal av våra ledande varumärken finns hållbarhet integrerad i det de bidrar med till världen ‒ deras syfte ‒ och i deras produkters ingredienser och livscykel.

Vi bidrar till lanseringen av FN:s hållbarhetsutvecklingsmål, och sluter oss till gemensamma globala maningar till åtgärder vid 2015 års klimatkonferens i Paris (COP21). Vi tillkännager att Unilever senast 2030 kommer att ha blivit koldioxidpositivt.

I ”Mobilising Collective Action: USLP Summary of Progress 2015” rapporterar vi att vi är på väg att uppnå de flesta av våra USLP-mål och göra en aldrig tidigare skådad maning till kollektiva åtgärder för att ta itu med de största utmaningarna som världen står inför.

Tillbaka överst på sidan