Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. Vår bakgrund
  4. Unilevers företagsarkiv

Unilevers företagsarkiv

Unilevers företagsarkiv är beläget i Port Sunlight, den historiska hemvisten för Unilever i Storbritannien, och är en av världens viktigaste samlingar med affärshandlingar.

Om Unilevers företagsarkiv

Unilevers historiska Port Sunlight

Den höga standarden på arkivet har erkänts av Storbritanniens riksarkiv (The National Archives, TNA), och arkiven har erkänts vara av internationell betydelse genom utmärkelsen ”Designated status” av det nationella rådet för kulturarvsområdena (Museums, Libraries and Archives Council, MLA) i Storbritannien för både Unilever- och United Africa Company-samlingarna.

Det här innehåller företagsarkivet

Arkivarierna ansvarar för samlingen och hanteringen av Unilevers arkiv, som spänner över flera århundraden med dokument från så långt tillbaka i tiden som 1295.

Arkiven innehåller originaldokument, tryckta källor, bilder och filmer. Välkända företag som Colman’s, Wall’s och Lipton samt varumärken som Persil, Pears Soap, Lux, PG Tips och Marmite presenteras alla här.

Det finns protokollböcker, underlag för affärsredovisningen, en mängd reklammaterial och exempel på förpackningar, arkitektritningar och kartor och mycket mer.

Familjehistoria

De som söker genealogiska källor kommer att hitta ett bra utbud av företagsinterna tidningar med många av dessa som har information om anställda, t.ex. hedersbetygelser för lång och trogen tjänst samt giftermåls- och dödsannonser.

Under sina första år bedrev Lever Brothers ett delägarskapsprogram enligt vilket anställda och deras anhöriga tilldelades en andel av företagets vinster, och det finns detaljrika kartotek för detta program. Dessvärre har inte affärshandlingarna för många av de mindre dotterbolagen överlevt tidens gång.

Så här kontaktar du företagsarkivet

Arkivteamet svarar gärna på dina frågor. För att ta reda på mer om våra viktiga arkivsamlingar, vilka historiska handlingar vi har och hur du kan använda dem kontaktar du arkivet på något av följande sätt:

Per telefon från Storbritannien – 0151 641 4551

Per telefon från utlandet – +44 151 641 4551

Via e-post: archives@unilever.com

Per post: Unilever Archives, PO Box 69, Port Sunlight, Wirral CH62 4ZD, Storbritannien

Sök online: Unilever-Archives

Om du vill använda arkiven för forskning finns det ett forskningsrum och bibliotek i arkivbyggnaden i Port Sunlight. Observera att besök endast är enligt överenskommelse mellan 10.00 och 16.00 måndag till fredag (gäller ej bankfria dagar och helgdagar) och är beroende av att personal finns tillgänglig för assistans. Vi ber dig att i första hand kontakta arkivet skriftligen och ge så mycket information som möjligt om ditt forskningsprojekt.

Tillbaka överst på sidan