Toggle Sök

 1. Hem
 2. ...
 3. En presentation av Unilever
 4. Vår strategi

Vår strategi

Vi har byggt en strategi för att underlätta för oss att uppnå vårt syfte att göra hållbarhet möjligt för alla.

Vårt strategiska fokus

För att förverkliga vår vision har vi investerat i en långsiktig strategi för produktgrupper och varumärken som ger tillväxt till gagn för alla intressenter.

Vision

Utvidga verksamheten

 • Försäljning
 • Marginal
 • Kapitalets effektivitet

Förbättra hälsa och välbefinnande

 • Näring
 • Hälsa och hygien

Förbättra försörjningskällor

 • Rättvisa på arbetsplatsen
 • Möjligheter för kvinnor
 • Inclusive business

Minska miljöpåverkan

 • Växthusgaser
 • Vatten
 • Avfall
 • Hållbara inköp

Våra långsiktiga strategiska val

Portföljval

 • Produktgruppval
 • Aktiv portföljförvaltning
 • Bygga ett prestigeföretag

Varumärken och innovation

 • En fokuserad strategi för innovation
 • Driva effektivitet och marginaler
 • Ökade investeringar i digital marknadsföring

Marknadsutveckling

 • Vägar till marknaden
 • Marknader i utveckling
 • E-handel

Rörlighet och kostnad

 • Nollbaserad budgetering
 • Tillverkningsbas och omkostnader
 • Implementera strategier som ökar affärsvolymen

Människor

 • Kompetensförsörjning
 • Kompetensutveckling
 • Värderingsstyrda, delaktiga och engagerade

Tillväxt

Konsekvent tillväxt

Vi uppvisar konsekvent underliggande försäljningstillväxt, kärnrörelsemarginal och fritt kassaflöde genom att kontinuerligt investera i vår leveranskedja, våra varumärken och marknadsföring, våra anställda samt IT.

Konkurrenskraft

Genom att investera i innovation kan vi öka vår marknadsandel samtidigt som vi även försöker komma in på nya marknader och nya marknadssegment.

Lönsamhet

Vi söker ständig förbättring av våra vår världsledande tillverkningsprocesser för att driva kostnadsbesparingar och högre avkastning, vilket ger extra bränsle för tillväxt eftersom kontanter omfördelas i nya strategiska möjligheter.

Ansvarsfull tillväxt

Tillväxt under ansvar handlar om att ha en positiv social effekt och minskad miljöpåverkan, vilket utgör kärninnehållet i USLP och är en grundförutsättning för att vårt anseende ska kunna skyddas och stärkas.

Vår affärsmodell

Unilever är av den övertygelsen att vinstgivande tillväxt också ska vara tillväxt med ansvar. Detta synsätt utgör grundvalen för vår affärsmodell, som drivs av hållbarhet och USLP-planen. Affärsmodellen styr vårt synsätt på hur vi gör affärer och hur vi möter konsumenternas växande efterfrågan på varumärken som agerar ansvarsfullt i en värld med ändliga resurser. Vår affärsmodell börjar med konsumentinsikt som informerar om varumärkesinnovation, ofta ihop med partners i vår leverantörskedja, för att skapa produkter som vi för ut på marknaden med stöd av marknadsföring och annonsering i en rad distributionskanaler.

Tillbaka överst på sidan