Toggle Sök

  1. Hem
  2. ...
  3. En presentation av Unilever
  4. Vår vision

Vår vision

Vår vision är att utvidga verksamheten med så begränsad inverkan på miljön som möjligt samt öka vår positiva sociala påverkan.

Verksamhetssyfte

Vårt företag har alltid drivits enligt ett uttalat verksamhetssyfte, en röd tråd som förbinder oss med våra ursprungliga företag och deras sociala uppdrag för att förbättra hälsa, hygien och försörjningskällor i de samhällen där de verkade.

Vi är fortsatt av den övertygelsen att företag måste vara en positiv kraft för att lösa de utmaningar som världen står inför, och att detta är det enda sätt som ett företag kan lyckas på. Under 2009 lanserade vi vår hållbarhetsplan, vår strategi för hållbar tillväxt, där vi redogör för vår beslutsamhet att bygga en hållbar verksamhet på lång sikt.

Hållbarhetsmål

I vår plan för hållbart liv, Unilevers Sustainable Living Plan (USLP), som lanserades 2010, skisseras huvuddragen för att uppnå denna strategi. Vi fortsätter ihärdigt att arbeta mot de ambitiösa mål vi har föresatt oss för att halvera vår miljöpåverkan, förbättra hälsa och välbefinnande för en miljard människor, och förbättra försörjningskällorna för miljontals människor världen över.

Vi kommer att utvidga vår verksamhet genom att bygga vidare på våra styrkor samt kombinera vår storskalighet och expertis med vår förståelse för konsumenter på olika marknader för att fortsatt kunna tillhandahålla varumärken och tjänster som människor vill ha och behöver. Vår hållbara affärsmodell betyder mycket för miljontals människors liv och för vår miljöpåverkan, och vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att öka vårt bidrag på detta område. Vi kan redan nu skönja bevis på att dessa ansträngningar stärker vårt företag genom att bidra till att driva verksamhetstillväxt och förtroende samt minska risker och kostnader.

Tillbaka överst på sidan