Hoppa till innehåll

Tillgänglighet

Unilever förpliktigar sig att tillhandahålla tillgänglighet, mångfaldhet och inklusion, liksom hållbara metoder för vart och ett av dessa viktiga ärenden. Vi anser att alla våra konsumenter och gäster bör kunna ha tillgång till våra webbplatser och vi strävar efter att samtidigt tillhandahåller en visuellt rik användarupplevelse.

För de som behöver det är vårt mål att underlätta tillgången till våra webbplatser med hjälp av assistanstekniker, såsom skärmläsare, text-till-tal eller taligenkänningsprogram, skärmförstorare och/eller skrivbordsemulatorer.

Alla sidor använder giltig, strukturerad semantisk HTML5. Den visuella stilen tillhandahålls av Cascading Style Sheet (CSS) och förbättrad användarsamverkan tillhandahålls av JavaScript.

Nedan följer en ej uttömmande lista av punkter vi har förbättrat för att förbättra våra webbplatser, så att det är så lätt som möjligt att navigera för alla användare:

Sajtlayout

Vår webbplatslayout är strukturerad för enkel navigering för personer som använder en skärmläsare. Vi använder semantisk HTML5 med lämpliga etiketter för att urskilja innehållets titlar, avsnitt, listor, tabeller och andra formatfunktioner så att gäster enkelt och konsekvent kan använda webbplatsen med assistansteknik.

Textalternativ

När bilder förekommer på våra webbplatser finns det ett textbaserat alternativ för skärmläsare att läsa texten.

Audio- och videoinnehåll

Många av våra webbplatser innehåller audio- och videoinnehåll och där det är möjligt tillhandahåller vi ett textbaserat alternativ, inklusive bild- eller filmtext och transkriptioner.

Text- och bakgrundsfärger

Våra webbplatser är ofta rikt på innehåll, bilder och funktioner och vi tar hänsyn till tillgänglighet i vår design- och innehållsskapandeprocess.

Zooming

De flesta moderna webbläsare stöder sidzoomingsfunktion, som låter användaren öka eller minska storleken på sidinnehållet utan att innehållet eller funktionen går förlorad. Våra webbplatser är optimerade för att använda webbläsarens zoomfunktion. Användare kommer att kunna zooma in och ut de flesta delarna av webbplatserna.

Tangentbordstillgänglighet

De flesta delarna av våra webbplatser kan nås med hjälp av tabbaserade tangentbord eller tangentbordsemulatorer för att navigera på sajten.

Webbläsarsupport

Vi testar så att våra webbplatser fungerar korrekt på de flesta senaste versionerna av Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari och Google Chrome.

Tredje parters komponenter

Många av våra webbplatser använder tredje parts tillhandahållna komponenter. Även om Unilever inte kan kontrollera tredje parts komponenter uppmuntrar vi våra leverantörer att tillhandahålla innehåll och komponenter som är tillgängliga och användarvänliga.

Användargenererat innehåll

En del av våra webbplatser använder social mediewidgets som innehåller användargenererat innehåll och bilder. Unilever kontrollerar inte användargenererat innehåll, inklusive om det är tillgängligt och användarvänligt eller inte.

Ytterligare assistans

Om du har problem med att se eller navigera bland innehållet på denna webbsida, eller märker något innehåll eller några funktioner som du anser inte är helt och hållet tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, ber vi dig kontakta Consumer Engagement Center. Om du skickar ett mejl ska du ange ”Feedback om webbplats” i ämnesraden och ange en beskrivning av den specifika funktionen du anser inte är helt och hållet tillgänglig eller ett förslag på hur och vad vi kan förbättra.

Tillbaka till sidans topp