Hoppa till innehåll

Bättre och renare toaletter till slumområden i Indien

Publiceras:

Tillgång till toaletter och sanitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Men tragiska fakta är 2.4 miljarder människor saknar tillgång till en ren toalett.

Supporting sanitation for all

Som en del av Unilevers åtagande att bemästra delar av världens bristande sanitet, bland annat genom varumärket Domestos och UNICEF, har nära 5 miljoner människor fått tillgång till en toalett. För att på nytt stärka vårt åtagande och samtidigt uppmärksamma World Toilet Day, har vi nu initierat ett nytt omfattande projekt i ett av Mumbais största slumområden.

Suvidha betyder anläggning på hindi, är det första av sitt slag, ett center för vatten, hygien och sanitet, beläget i Azad Nagar som drivs och är grundat av Unilever i samarbete med lokala myndigheter och NGOs.

Centret har kapacitet att ta emot fler än 15000 personer som bor i området. Baserat på principen för en cirkulär ekonomi, så tillhandahåller anläggningen rent vatten för handtvätt, rena duschar, rent dricksvatten och klädestvätt, det spillvatten som härleds från de här aktiviteterna kan sedan användas till att spola toaletter, vilket beräknas spara 10 miljoner liter vatten varje år.

Unilevers CEO Paul Polman säger “Det finns ett akut behov av innovativa lösningar med perspektivet att bemöta de utmaningar den snabba urbaniseringen skapar, särskilt för samhällets svagare grupper. Suvidha är ett unikt samhällsinitiativ som syftar till att lösa den stora utmaningen att tillhandahålla enkla och kostnadseffektiva möjligheter att skapa tillgång till hygien- och sanitetsanläggningar på ett kvalitativt och hållbart sätt.”

Där utöver så skapar centret inte bara arbetstillfällen, i synnerhet för kvinnor, det frigör även tid och underlättar möjligheten för kvinnor att sysselsätta sig med andra uppgifter och arbeta, än att samla vatten till hushållet.

Det finns ett akut behov av innovativa lösningar med perspektivet att bemöta de utmaningar den snabba urbaniseringen skapar, särskilt för samhällets svagare grupper.

Paul Polman, Unilever CEO

Med en befolkning på mer än 1,3 miljarder invånare och en accelererande urbanisering, så är trycket på storstäderna i Indien enormt. Befolkningen som bor i slumområden har fördubblats det senaste decenniet. Det skapar utmaningar för samhället att tillhandahålla vatten, hygien och sanitetsutrustning. Att förbättra tillgången till de här mycket grundläggande funktionerna är nödvändigt för att förbättra livssituationen för invånarna säger Sanjiv Mehta, CEO och Managing Director, Hindustan Unilever.

Det här projektet är ett led i Unilevers hållbarhetsplan och vårt åtagande att hjälpa 25 miljoner människor få tillgång till en förbättrad hygien genom att lyfta värdet av att använda och öka tillgången på rena toaletter.

Till idag har vårt arbete, Domestos Toilet Academies, i samarbete med hälsoorganisationen PSI samt Bill & Melinda Gates Foundation, som har hjälpt till att bygga fler än 70 000 toaletter för hushåll på landsbygden som har en räckvidd för fler än 350 000 personer i Bihar i Indien.

Domestos driver också ett program som hjälper till att installera och underhålla fungerande och hygieniska toaletter i skolor. Till idag har vi lyckats nå tusentals studenter och antalet ökar fortfarande.

Temat detta år för World Toilet Day är toaletter och anställning, och centret är ett tydligt exempel för länken mellan de båda. Utan tillgång till säkra och rena anläggningar, så löper samhället en betydande risk att bli utestängda från utbildning och arbetstillfällen, något som har en påverkan många år fram över.

Tillbaka till sidans topp