Hoppa till innehåll

Därför bryr vi oss så mycket om bin

Publiceras:

Bin spelar en viktig roll i vårt ekosystem och pollinerar en tredjedel av allt vi äter. Utan dem skulle många växter – inklusive matgrödor – dö. Det är därför vi arbetar för att bidra till att bisamhällena frodas.

Bee and flower

Samarbete med våra leverantörer till stöd för biologisk mångfald

Under det senaste decenniet har vi sett en massiv nedgång i antalet bisamhällen och populationer av vildbin i Europa, USA, Kina och Japan och krisen tycks ha nått Afrika, där de första tecknen på kollaps av bisamhällen har rapporterats från Egypten. Det är därför vi på Unilever har samarbetat med våra leverantörer och deras bönder för att säkerställa att vi bevarar den biologiska mångfalden så att bisamhällena ska frodas. För det är ju så att utan bin skulle vi inte ha några av våra mest älskade märken, inklusive Knorr och Colman's.

Bee and flower

Ett måste för senap

För Colman’s är pollinatörer särskilt viktiga då de bidrar till att säkerställa avkastningen från grödorna, eftersom vitsenapsorter är beroende av pollinatörer under blomningstiden. Vi har samarbetat med EMG (English Mustard Growers), en sammanslutning av jordbrukare i Cambridgeshire, Lincolnshire och Norfolk, som odlar senapsfrön för märket. Programmet, som kommer att fortsätta fram till 2025, syftar till att stödja lokala populationer av bin och pollinatörer.

Efter att en granskning av EMG-gårdar visat på brister i tillgången på pollen och nektar i grödor, skogsmark och åkerrenar – vanligen under tidig vår och sen höst – har många gårdar börjat plantera vårblomsterlökar. Eftersom granskningen även visade att häckar och buskar är viktiga för tillgången, planterade en gård runt 500 inhemska häcktyper och har planer på utplantering av mer än 200 buskar om året för att förnya den omgivande skogsmarken.

Giulia Stellari, Unilevers chef för hållbart jordbruk, säger: "Vårt samarbete med bönder i detta projekt ger dem möjlighet att anlysera sin mark ur ett holistiskt perspektiv vilket gagnar pollinatörer på en mycket större skala. Detta bidrar även till att säkra tillgången på de grödor som används i vår Colman’s English Mustard och på så sätt även dess ursprung samtidigt som samarbetet också stöder ekosystemet och den biologiska mångfalden i ett bredare hänseende.”

Detta projekt, det största i sitt slag i Storbritannien, var en saminvestering mellan EMG och Unilever.

Tillbaka till sidans topp