Hoppa till innehåll

Hållbarhet - Bästa tillväxten för denna generation

Publiceras:

För 71 gången i ordningen samlas FNs Generalförsamling i New York. Vi passar på att ta tillfället i akt att se över varför de Globala hållbarhetsmålen skapar stora möjligheter för affärslivet – hur en del företag faktisk börjar agera på denna möjlighet.

Lifebuoy in india

FNs Hållbarhetsmål (SDGs) har som syfte att vägleda stater, länder och företag att prioritera och fokusera på de frågor, såväl sociala, miljömässiga och demokratiska, som behöver mest uppmärksamhet de kommande 15 åren.

Naturligtvis är behoven inom SDGs en svår utmaning och framstegen kan ta tid, men vi ser den som en positiv utveckling och ett värdigt sätt att skapa ett bättre liv och en bättre miljö för oss alla – genom att lyfta fram tillväxtmöjligheter för företag över världen.

De tidigare Millennemålen fokuserade på hur rika länder och stater kunde hjälpa fattigare länder, medan SDGs numera adresserar en mer bredare fördelning, där även företag och det civila samhället ska vara en bidragande del i denna förändring.

Så hur kan affärslivet arbeta med SDGs?

De 17 globala hållbarhetsmålen som FN nu lagt fram påverkar också företag och näringsliv. Men se dem inte som problem eller begränsningar utan företag borde se dem som den största tillväxtmöjligheten för denna generation.

“ Varje företag kommer att belönas genom att arbeta i en mer jämlik och flexibel värld om vi kan uppnå målen inom SDGs,” säger Unilever CEO, Paul Polman. ”Vi har en möjlighet att frigöra miljarder och åter miljarder genom nya marknader, investeringar och innovationer. Men för att genomföra detta måste vi utmana och ifrågasätta vårt nuvarande arbetssätt och fokusera på orättvisor, fattigdoms- och miljöfrågor.”

Genom att se SDGs som hjärtat i en affärsstrategi – där interna målsättningar och policys, där produktutveckling och service möter de globala hållbarhetsmålen – det kräver en förändring av vårt sätt att tänka. Hursomhelst att vara framgångsrik genom att göra bra saker är nu mer möjligt än någonsin, tack vare Hållbarhetsmålen.

Genom att målen i sig inte är utformade för någon särskild affärsidé, så kan de anpassas och användas på ett bättre sätt av både privata och offentliga investerare, där de behövs som bäst, och hjälper företag att identifiera viken typ av innovationer, teknologi och lösningar som behövs för att växa på ett hållbart vis.

Tre företag som använder SDGs med god anledning

Målen har än så länge blivit mottagna på ett positivt vis inom många företag, antingen genom att validera den strategi som företaget redan har att hantera hållbarhetsfrågor, eller underlag att utveckla nya affärsmodeller, produkter- eller tjänster – men det finns fortfarande mycket att göra. Här kommer några exempel på företag som konkret använder SDGs för att lyfta sin verksamhet.

1. Grundfos

I Kenya saknar 16 miljoner människor – 36 % av befolkningen – tillgång till rent dricksvatten. För att förverkliga sin vision att växa sin marknad i Afrika och att samtidigt bemöta det sjätte målet inom SDGs, har vatten-ingenjörsfirman Grundfos hjälpt Nairobis lokala vattennämnd att förbättra kvalitet på tillgång och vattenservice. Nu kan 100 000 tals stadsinvånare få tillgång via ”vatten ATM” och därmed använda Grundfos ”AQtap technologi” och därmed betala för vatten via mobil-teknik i samarbete med Safaricom.

De kommande fem åren beräknar företaget nå 2 miljoner människor över världen med liknande teknik i bla Indien, Thailand och Bangladesh. ”Vi skapar ett bra varumärke och trovärdighet för Grundfos via de här projekten och det underlättar när beslutsfattare sedan ska hjälpa till att expandera nya marknader.” Menar Rasoul Mikkelsen, Chef för Globala Samarbeten hos Grundfos

2. Unilever

Hållbarhetsmålen finns som ett manifest inom många av Unilevers varumärken. Som exempel på det sjätte målet inom SDGs är tvålvarumärket Lifebouy som etablerat handtvättsprogram och hjälpmedel för att förbättra handhygien för en miljard människor och därmed minskat risken för barndödlighet med 44 %, samtidigt som försäljningen ökar i områden drabbade av diarrée-relaterad sjukdom i Indien och Pakistan.

”Samarbete mellan det offentliga och privata är avgörande för att vi ska kunna uppnå målen inom SDGs och för att vi tillsammans ska kunna expandera en skalbar hållbar plan för framtiden” säger Anila Gopal, Lifebuoy’s Global Social Mission Director.

3. Safaricom

Global Goal 16 efterlyser i första hand ett fredligt och inkluderande samhälle för en hållbar utveckling. Safaricoms svar har varit att arbeta med politiska partier och leverantörer över hela Kenya att se till att felaktiga meddelanden inte skickas via massdistribution, vilket var fallet i efter valet 2007, vilket resulterade i och konflikter mellan olika etniska och politiska motstående grupper.

Detta har minskat operativa risker och stärkt varumärket som ett företag, vilket är villigt att ta upp frågor av nationell betydelse.

Tillbaka till sidans topp