Hoppa till innehåll

Hjälpa de mest utsatta samhällena

Publiceras:

Hjälpa samhällen förbereda sig för, svara på och återhämta sig från katastrofer

swede image

Nära 100 000 människor fördrivs varje dag från sina hem på grund av konflikter, våld och naturkatastrofer. Därför har Unilever initierat ytterligare ett partnerskap som kommer hjälpa samhällen att bättre förbereda sig att möta och återuppbygga sina samhällen och samhällsfunktioner.

Ett system på bristningsgränsen

FN uppskattar att 130 miljoner människor runt om i världen – fler än någonsin tidigare - är i behov av humanitärt bistånd. Men i och med att det globala humanitära systemet i sig inte klarar av detta samlades nyligen hundratals av världens ledare i Istanbul för det första FN World Humanitarian Summit- toppmötet. Syftet för mötet var att förbättra hur vi förbereder oss och reagerar på kriser.

Bygga upp motståndskraft på Filippinerna

Vid toppmötet, Rebecca Marmot, Global Vice President, Partnerships & Unilever Foundation, deltog i lanseringen av en innovativ modell för privata sektorn, som utvecklats i samarbete med Humanitarian Leadership Academy (HLA), för att bygga upp kapacitet i de mest utsatta samhällena.

På Filippinerna, tillsammans med HLA, utbildar vi små och medelstora företag samt företagsledare som arbetar inom vår distributionskedja hur man bäst kan förbereda sig och hur man kan hjälpa människor och samhällen efter katastrofer och kriser. Detta kommer att hjälpa dem och deras lokala ekonomier att bli mer motståndskraftiga.

Samtidigt som projektet bidrar stöd till samhällen och minskar de ekonomiska konsekvenserna av katastrofer, skapar det ett nytt sätt för oss att samarbeta med våra återförsäljare och ökar värdet av vad vi levererar till dem. Det kommer också bidra till att minska de krav som ställts på det redan överbelastade systemet för humanitära insatser.

Vår vision med Humanitarian Leadership Academy är att utveckla en modell som kan anpassas till olika geografiska områden, vilket till slut bidrar till mer hållbara försörjningsmöjligheter i de sårbara samhällena.

Varför är detta viktigt för Unilever?

Globala katastrofer påverkar våra kunder och konsumenter, liksom vår verksamhet, vilket orsakar avbrott och instabilitet för våra logistik- och leveranskedjor. Klimatförändringen och instabila politiska system resulterar i en ökning av både antalet och omfattningen av katastrofer. Därför har det aldrig varit mer viktigt eller mer kritiskt hur vi skyddar vår personal och vår verksamhet, eller hur vi arbetar med de drabbade.

Att förbereda sig inför katastrofer och att stödja återuppbyggande ger positiva sociala effekter samtidigt som det minimerar riskerna vår verksamhet bemöter.

Enligt Rebecca Marmot: "Humanitarian Leadership Academy bidrar till att minska kraven på det globala humanitära systemet, vilket möjliggörs av lokalsamhällen genom vårt nätverk av återförsäljare. Detta kommer att bidra till att minska de sociala och ekonomiska konsekvenserna av katastrofer."

Saba Al-Mubaslat, VD för Humanitarian Leadership Academy, tillägger: "För att hitta de bästa lösningarna för de som bor i katastrofutsatta samhällen, måste vi utnyttja allt kunskap och erfarenhet. Av denna anledning, är jag glad över att Humanitarian Leadership Academy samarbetar med Unilever för att utveckla detta viktiga projekt som kommer att drivas direkt med viktiga små och medelstora företag i Filippinerna."

Tillbaka till sidans topp