Hoppa till innehåll

Dove hjälper unga bygga en självkänsla som räcker livet ut

Publiceras:

Stacie June Shelton, Globalt ansvarig för Doves projekt att skapa självkänsla, berättar för oss hur vi påverkar vår syn på den egna kroppen redan i unga år och hur detta går djupare från ”selfies” till självbild.

Dove Self Esteem Project

Jag har arbetat och bott i olika delar av världen. Skapat och utvecklat ett program som uppmuntrar och stödja ett hälsosamt beteende. Jag är född i USA och började min karriär vid en statlig myndighet med projekt för ungdomars hälsa i Oregon.

Jag har också arbetat tillsammans med NGOs i Indien med frågor rörande HIV/AIDS och omfattande hälsoprogram för skolor. De senaste nio månaderna har jag arbetat tillsammans med Dove för att utveckla och implementera verktyg för att skapa en positiv självkänsla hos ungdomar runt om i världen.

Dove Self Esteem Project

Mångfald av skönhet

I nära 60 år, har Dove uppmuntrat kvinnor att se skönhet som en källa till självförtroende och inte en oro, eftersom Dove definierar skönhet utifrån mångfald och använder verkliga kvinnor i kampanjer och inte modeller. Det är viktigt för Dove som varumärke och för Unilever som företag att vi uppfyller ett socialt syfte.

Doves projekt för självkänsla som startade 2004 är en förlängning av detta. Genom att vi i praktiken visar att vi kan lyfta fram ett mer naturligt utseende och därmed motverka stress och oro bland många konsumenter. Fram till idag har vi lyckats nå 20 miljoner ungdomar i fler än 138 länder och vår målsättning är att dubblera de här siffrorna till 2020.

Varför en sund kroppsuppfattning är viktig?

Studier som sträcker sig över en tolvårsperiod visar att unga flickor visar tecken på en missvisande kroppsuppfattning redan i tidiga tonåren.

I våra senaste globala Dove-studie intervjuades 10 500 kvinnor i 13 länder. I studien visar det sig att 8 s 10 flickor med komplex för den egna kroppen i större utsträckning valde att avstå viktiga dagliga aktiviteter. Den visar också att 7 av 10 utsätter sig för hälsorisker genom att laborera med mat och vikt eller att inte besöka läkare vid behov.

Resultaten överförs till vardagen genom att flickor slutar med lagsporter, utvecklar en osund relation till mat eller saknar självförtroende att räcka upp handen i klassrummet.

Verktyg som gör skillnad

I mer än 12 år har vi arbetat med det här programmet där syftet har varit att utveckla ett faktabaserat verktyg som kan testas, mätas och utvärderas för att försäkra att vi har en positiv påverkan.

Vi arbetar med oberoende akademiska experter däribland psykologer från tex Centre for Appearance Research (CAR) vid University of West England (UWE) för att skapa evidensbaserade hjälpmedel för att engagera unga människor mellan 7 – 17 år. Verktyg som vilar på vetenskaplig grund för att skapa en sund kroppsuppfattning.

Detta har i sin tur lett till att vi har kunnat ta fram utbildningsmaterial som denna film som lyfter frågan om vår vana att jämföra oss och tävla med andra – att vilja ha något eller att vara någon vi inte är. Men vi ger också unga människor enkla knep att se att utseende bara är en del av dem och att det finnas många andra sidor av dem att lyfta fram.

Ett sätt att uppmärksamma detta är att be dem göra ett inlägg på sociala medier för en vän som inte handlar om utseende, utan något annat i bilden.

Leverera en förändring som är skalbar

Mitt fokus under detta projekt har varit utbildning och att vara en bra opinionsbildare. Hur kan jag använda det här materialet och få det att spridas och öka i omfattning och samtidigt vara kostnadseffektiv. Vi letar efter vägar där vi kan ge information till de som redan är duktiga på att informera som exempel som lärare, som vill hjälpa men saknar verktyg.

Vi letar också efter lokala idéer där vi kan lyfta frågan om mångfald och kulturella aspekter på utseende. Exempelvis kan specifika frågor behövas lyftas fram i muslimska länder, eller att det finns olika sätt att se på utseende om du är en ung människa i England, USA, Indien eller i Afrika.

Vad vinner Dove på detta?

Jag förstår cyniker som ser detta som ett lätt sätt att ”polera” ett varumärke för ett stort företag som Unilever. Och vi nekar inte att Unilever är en affärsverksamhet och inte en välgörenhetsorganisation.

Men på många sätt är det så här Doves projekt för självkänsla andra program inom Unilever gör förteget mer hållbart. Dove har en vision att skapa en värld där skönhet är en källa till självkänsla och mod och inte en källa till osäkerhet och ångest. Det är på så sätt vi kan nå Doves sociala mission genom att nå en ung generation och hjälpa dem till en positiv relation till sitt utseende så de därmed kan nå sin fulla potential.

Detta är en del av etiken inom Unilever och Dove har ett socialt syfte att påverka positivt, kunderna älskar detta lika mycket som Doves produkter.

Till idag har Doves projekt för självkänsla lanserats i 138 länder.

Gör det skillnad?

Ni vill att jag ska svara ja men om jag säger så här; vårt program har presenterats över världen via ambassadörer för unga flickor, från scoutföreningar till Kvinnokonferenser. Så det verkar tas emot väl och personligen har det hjälpt mig hålla ett anförande för FN tidigare i år. Fast jag var nervös så intalade jag mig att det var ok, att acceptera mina brister, ingen som var där var heller perfekt så jag intalade mig att det var OK, och det var det mer än så faktiskt det var fantastiskt!

Tillbaka till sidans topp