Hoppa till innehåll

Innovativa vattenlösningar frigör tid för kvinnor

Publiceras:

Fler och fler människor över världen möter idag en vardag där rent vatten är en begränsad resurs. Att samla och bära hem rent vatten hamnar oftast hos kvinnor och flickor.

Woman hanging clothes

Unik position att hjälpa

Det beräknas att kvinnor spendera 200 miljoner timmar varje dag på att samla rent vatten. Tid som borde användas till att utbilda sig, förvärvsarbeta eller engagera sig i samhället. Detta är ett hinder för att stärka kvinnors rättigheter, frigörelse och ekonomisk delaktighet.

I Unilevers hållbarhetsplan har vi ett uttalat mål att stärka 5 miljoner kvinnor i världen senast 2020. Med hjälp av våra varumärken inom hälsa och hygien, vår globala räckvidd och kännedom kring beteende – och konsumtionsmönster har vi en unik position att på ett hållbart vis förbättra tillgången till vatten, sanitet- och hygien.

Specifikt har vi en storlek och kompetens att utveckla innovativa lösningar som hjälper människor att hantera osäkra vattenkällor av sämre kvalitet. Här kommer två exempel:

Minska det obetalda hushållsarbetet

Varumärket Surf har ingått ett unikt treårsprogram medan Oxfam som syftar till att uppmärksamma, minska och omfördela antalet timmar som flickor och kvinnor spenderar på obetalt hemarbete. Detta innefattar bla tvätt, matlagning och insamling av vatten. I vissa delar av världen kan detta uppgå till sex timmar per dag.

Så här gör vi:

Vi uppmärksammar samhället på att hushållsarbete begränsar kvinnor och deras valmöjligheter. Vi bygger en förbättrad infrastruktur och initierar projekt som gör hushållsarbetet enklare och snabbare, vilket frigör tid för kvinnor att ägna tid åt annat som är viktigt dem.

Vi arbetar med opinionsbildning så samhället i stort, stater och företag kan arbeta för en attitydförändring av kvinnors roll i samhället men också för en jämnare fördelning av hushållsarbete mellan män och kvinnor. Programmet som är det första av sitt slag, startar i Filippinerna och i Zimbabwe och kommer påverka hundratusentals människor. Projektet kommer även influera miljoner människor globalt med hjälp av informationskampanjer som uppmärksammar det obetalda hemarbetets påverkan på flickor och kvinnors liv.

Analia Mendez, Global Director, Social Mission Expertise, Home ttCare, menar att “samarbete är nyckeln för att åstadkomma verklig skillnad i utvecklingsfrågor och detta program är ett utmärkt exempel på detta. Kombinationen av den metod som Oxford utarbetat att opinionsbilda i ämnet och vår kunskap om marknad, teknologi och konsumentinsikter.”

Öka tillgången i regioner med vattenbrist

Unilevers diskmedelsvarumärke Sunlight samarbetar med TechnoServe och Oxfam att etablera Sunlight Water Center i Nigeria. Centren ökar tillgängligheten för rent vatten, genom att minska tiden att samla vatten. Traktens kvinnor utbildas till att driva centren, vilket ökar kompetensen och en möjlighet till inkomst.

Efter de två första lyckade vattencenter planerar nu Sunlight att öppna ytterligare 8 stycken center i Nigeria. Målet är att etablera 1000 center där varje center når 160 hushåll och som långsiktigt kan hjälpa fler än 1 miljon människor.

Tillbaka till sidans topp