Hoppa till innehåll

Vi blir "C02 positiva" genom energiåtervinning

Publiceras:

Biomass boiler at factory

Stödjer klimatåtgärder genom att generera förnybar energi. Våra fabriker över världen arbetar nu för att utveckla nya metoder för att generera förnybar energi för att vi ska kunna möta den utmanande Koldioxidpositiva ambition vi kommunicerade vid förra årets klimatmöte i Paris.

Vid våra tillverkningsenheter runt om i världen, kommer idag ca en tredjedel från förnybara källor och omkring 20% av våra fabriker har redan hittat någon typ av energiförsörjning inom det egna fabriksområdet – så som solpaneler, solvärmesystem, biogas generator, vattenkraft eller möjlighet att använda biomassa som bränsle – allt detta kommer öka i användning.

Detta för att vi är hängivna vårt mål att använda 100% förnybar energi i vår verksamhet, eliminera fossila bränslen och direkt generera mer förnybar energi än vi använder till 2030. Minska våra utsläpp, köpa mer förnybar energi och ett bli självförsörjande på förnybar energi spelar en viktig roll på vägen på vår koldioxidpositiva resa.

Koldioxidpositiv genom energiåtervinning

Vi har installerat mätmetoder och bevakningssystem som mäter 60 % av vårt energiavtryck, detta ger oss data i realtid och vi kan omvandla fakta till insikt och driva rätt incitament och hela tiden förbättra vårt resultat.

Tony Dunnage, Group Manufacturing Sustainability Director

Varför förnybart är en förnuftig affär

Vi anser att vårt åtagande att bli koldioxidpositiva är ett ansvarfullt sätt att motverka klimatförändringar och hjälpa till att uppnå FNs sjunde hållbarhetsmål – prisvärd och ren energi. Vi tror också att detta är ett bra beslut för vår verksamhet.

Producera förnybar energi kan ge kostnadsbesparingar för oss då vi kan minska vårt behov av fossila bränslen och elnät och därmed minska våra energiräkningar. En rimlig prisnivå och pålitlig energi-leverans hjälper till att planera för framtiden, skydda oss mot en volatil energimarknad och bränslebrist.

Förnybar energi driver tillväxt i Pakistan

Under 2016 har Unilever Pakistan arbetat för att på lång sikt avveckla diesel. Två av våra fabriker i Pakistan visar hur förnybar energi kan ge flera olika fördelar. Vår livsmedelstillverkning i Pernawan använder för tillfället energi från förnybara källor. Fabriken har installerat den högsta kapaciteten av solcellsanläggning inom vår division i Sydasien som har en kapacitet på 200kW och som levererar 25% av fabrikens elektricitet. Utöver detta så beräknas ungefär 100 % av ångan fabriken använder genereras med användning från biobränslen.

Vår te-fabrik i Khanewal var en gång en av pionjärerna att installera ett solcellsytem till det markbundna elnätet I Pakistan. Deras solcellssystem levererar ca 40 % av fabrikens energibehov – de högsta nivåerna som är möjligt. Liksom att minska utsläpp och att inte längre förlita sig på fossila bränslen, har bidragit till minskade energiräkningar för båda fabrikerna.

Biobränsle milstolpe i Sydafrika

Hållbar användning av biomassa som bränsle är en annan väg att generera förnybar energi. I vår fabrik för hygienprodukter i Sydafrika, har den lokala ledningen bytt ca 50% av energin till en koldioxidneutral källa. Innan bytet använder tre konventionella pannor som genererade den ångan som täckte fabrikens behov, men kostnaderna skenade iväg. Därför konverterade man till en panna för biomassa som nu genererar ca 75 % av fabrikens ånga.

Vattenkraft i Kenya

Vid vårt Te-plantage I Kericho i Kenya, så kommer över 90 % av energin från förnybara källor. Floden som flyter genom plantagen genererar vattenkraft som förser plantagen med upp till 70% av elektriciteten. Denna förnybara energi källa är en av Unilevers absolut äldsta och har använts på plantaget sedan 1920-talet.

En viktig del för bredare klimatåtgärder

Vi vet att generera förnybar energi vid våra anläggningar och fabriker inte är det enda svaret på att möte klimatförändringarna. Vi fortsätter att arbeta med flera parallella områden som bland annat inkluderar avskogning och konsumentanvändningen av de produkter vi producera samt att vi minskar vår egen energianvändning och utsläpp – tillexempel har vi minskat c02 utsläpp med över 40 % i slutet av detta år jämfört med 2008.

Tony Dunnage vår Group Manufacturing Sustainability Director, säger att “Vi fortsätter att reducera energiförbrukningen i våra fabriker. Vi har installerat mätmetoder och bevakningssystem som mäter 60 % av vårt energiavtryck, detta ger oss data i realtid och vi kan omvandla fakta till insikt och driva rätt incitament och hela tiden förbättra vårt resultat. På det stora hela att ta till vara på lönsam och prisvärd ren energi hjälper oss att minska kostnader, reducera risker och mängden avgaser är viktiga delar för en konkurrenskraftig och rörlig affärsverksamhet.

Tillbaka till sidans topp