Hoppa till innehåll

Vår hållbarhetsresa: hur långt har vi kommit?

Publiceras:

Vår årliga hållbarhetsrapport visar tillväxt och allmänna framsteg och manar till kollektiva åtgärder för en ljusare framtid.

Black soy bean smallholder farmer

Vår senaste lägesrapport visar att vi levererar resultat på majoriteten av de ambitiösa målsättningarna i Unilevers Sustainable Living Plan (USLP) – och utfärdar en uppmaning för mera kollektiva åtgärder för att hantera de största utmaningarna som verksamheten – och hela världen – står inför.

Stark hållbarhetsprestanda kopplad till tillväxt

Mobilising Collective Action, Unilevers Sustainable Living Plan Summary of Progress in 2015 (EN), rapporterar utifrån de ambitiösa målsättningar som vi gav oss själva när vi införlivade USLP i vår affärsmodell år 2010.

Det framhäver de sätt som vi tror att USLP skapar värde för vår verksamhet –såväl som för samhälle och miljö – genom att driva tillväxt, skapa tilltro, minska risker och sänka kostnader. Sustainable Living-varumärken såsom Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton och Hellmann's, vilka alla gör produkter som är direkt sammankopplade med hållbarhetsändamål och vilka bidrar till målsättningarna i USLP, stod för nästan hälften av Unilevers tillväxt under 2015 – och växte snabbare än resten av verksamheten.

På rätt väg men stora utmaningar kvarstår!

Rapporten visade start utveckling för hållbarhetsmålsättningarna som är inom vår direkta kontroll. Vi har hjälpt över 480 miljoner människor att vidta åtgärder för att förbättra hälsa och välmående samt förbättrat människors försörjning genom sysselsättning, utbildning och främjandet av mänskliga rättigheter.

Vi har även minskat vår verksamhets miljöpåverkan. Jämfört med 2008 skickade Unilevers fabriker iväg 97 % mindre totalt avfall i 2015, släppte ut 39 % mindre CO2 från energi och använde 37 % mindre vatten per produktionston.

Men det har visat sig svårt att minska miljöpåverkan för konsumentanvändningen av våra produkter när de lämnar våra fabriker. Även om avfallet som relateras till konsumenters kassering av våra produkter har minskat med 29 % sedan 2010 har vattenförbrukningen som har att göra med konsumentanvändningen av våra produkter endast minskat med 1 % och växthusgaspåverkan som har att göra med konsumentanvändningen har ökat med ungefär 6 %.

Innovativa strategier - och behovet för kollektiva åtgärder

Vi inför innovativa strategier för att ta itu med dessa frågor. Med det krävs även brådskande kollektiva åtgärder på en global nivå för att förändra konsumentbeteende och bredare utmaningar som klimatförändring och ökad ojämlikhet. Vi arbetar med världssamfundet för att bygga på de framsteg som gjordes år 2015 genom FN:s mål för hållbar utveckling och Paris-överenskommelsen om klimatförändringar.

”Enorma möjligheter öppnas upp för de som vill agera."

Paul Polman, Unilevers VD, beskrev 2015 som ett ”anmärkningsvärt år för mänskligheten och planeten” och sa att hållbara affärsmodeller inte bara är relevanta utan avgörande.

Han sa: ”USLP som nu är inne på sjätte året visar att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och lönsam tillväxt.” Planen hjälper oss även att spara in på kostnader, underblåsa innovationer samt att rekrytera och behålla de bästa talangerna.

”Enorma möjligheter öppnas upp för dem som är beredda att vidta åtgärder. Det finns ingen affärsnytta i fortsatt fattigdom och galopperande klimatförändring.”

Vi skapar tillsammans en ljusare framtid#collectiveaction

Tillbaka till sidans topp