Hoppa till innehåll

Enbart el-drivna fordon senast 2030 för Unilever

Publiceras:

Unilever är första FMCG-organisation att ansluta till The Climate Groups EV100 globala initiativ. Där syftet är att sammanföra företag som ligger i framkanten och som har en drivkraft att påskynda övergången till el-drivna fordon samt utveckla el-transporter till det mest normala transportvalet till 2030.

Green electric car

En stark signal till marknaden

EV100 initiative är unika i sättet uppmuntra internationella företag att välja eldrivna transporter och att få medlemmar byta ut stora lager av diesel och bensin, till elektricitet, hybrid eller bränsleceller till sina fordon, samt att installera laddningsstationer för att ladda batterier.

Unilever är en av tio medgrundare tillsammans med Baidu, Deutsche Post DHL Group, Heathrow Airport, HP Inc, IKEA Group, LeasePlan, METRO AG, PG&E och Vattenfall.

Tillsammans skickar medlemmarna i EV100 en stark signal till marknaden att det finns en stor efterfrågan på eldrivna fordon (EV) fram till och med 2030. Det är betydligt tidigare än den prognos som tidigare meddelats på den globala marknaden. Genom att offentliggöra ett ambitiöst tidschema för framtida EV-inköp och behov, kan vi tillsammans driva en massproduktion, reducera kostnader och snabbare skapa prisvärda alternativ, som alltfler kan dra nytta av globalt.

Transportsektorn är den sektor globalt som är mest bidragande till klimatförändringar, eftersom de står som ägare till största andelen fordon på vägarna. EV100 kommer driva företag att skynda på skiftet till eldrivna transporter.

Förbindelser och framsteg

Som en del av EV100, har vi förbundit oss att stegvis integrera eldrivna fordon i den fordonspark som vi kan påverka – de fordon vi äger eller leasar. Vi strävar efter att uppnå 25% EV/hybrid till 2020, 50% till 2025 och 100% senast 2030.

Utöver detta kommer vi välja partners för hyrbilar och taxibolag som kan erbjuda eldrivna bilar. Vi kommer också försöka förhandla rabatter med billeasing-företag för anställda som villa leasa en elbil för privat användning. För närvarande planerar vi också laddningsstationer vid Unileverfastigheter.

Vi har redan påbörjat arbetet med att göra våra fordon koldioxidneutrala. Förra året presenterades den första globala policyn för servicebilar (de som används i arbetet) samt tjänstebilar (företagsbilar som en del av tjänsteförmån). Policyn innehåller nya gränsvärden för CO2 utsläpp som innebär 120 servicebilar och 140 för tjänstebilar

Minskade utsläpp bra för affärerna

Omställningen till eldrivna transporter är förnuftigt både ur affärs- och miljösynpunkt. Löftet stödjer målen i vår Sustainable Living Plan att minska företagets miljöpåverkan med hälften. Det kommer också att spara kostnader – i termer av bränslekostnader vs billigare elräkningar, så väl som skattevinster – samt kvalitetssäkra framtida operationer.

Som vår Global Fleet Services Manager, Lee Warner förklarar ”Genom att reducera koldioxidutsläpp för våra fordon så bidrar vi till en mer hälsosam, renare och mer hållbar miljö. Teknologin inom detta område avancerar snabbt med allt längre körsträckor och i framtiden fullskaliga självkörande elbilar.

EV100 stödjer och är initiativtagare till en växande lista klimatåtgärder och program.

Vi har en hög ambition att bli CO2positiva för all vår verksamhet fram till 2030. Det innebär att 100% av vår energi kommer från förnybara källor. Vi genererar en större mängd förnybar energi än vi kan använda och då kan vi tillgängliggöra överskottet till de lokala samhällen där vi verkar.

Vi gör goda framsteg i att minska våra kontors miljöpåverkan. Tillexempel, distansarbete, använda tekniska lösningar som molnlagring, Skype for Business och Video Presence – det minskar resorna och därmed vårt CO2 avtryck.

Distansarbete innebär också att anställda har en större kontroll över var, när och på vilket sätt man arbetar. Det hjälper att öka våra anställdas välbefinnande och undersökningar visar att det hjälper oss att attrahera de bästa talangerna att bli mer produktiva.

Tillbaka till sidans topp