Hoppa till innehåll

Fem saker värda att veta om vår hållbara tillväxt

Publiceras:

Vår senaste rapport visar att vi genererar tillväxt vi kan vara stolta över, samtidigt som vi tacklar många utmanande hållbarhetsproblem. Här är vår snabbguide över resultaten 2016.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Vår verksamhet växer - och de senaste resultaten fortsätter att visa att vår tillväxt är både hållbar och vinstdrivande.

Varje år presenterar vi framstegen vi gör för att uppfylla målen i vår hållbarhetsplan (USLP). Planen som lanserades 2010 är vår guide till att uppfylla Unilevers vision att minska vårat miljöavtryck och samtidigt öka vår positiva sociala påverkan.

Här är fem saker värda att veta angående vår utveckling för 2016, inklusive de framgångar vi nått och de stora utmaningarna som återstår.

Vi ser att hållbarhet påskyndar tillväxt

... vilket visar att vår tillväxt är stabil och konkurrenskraftig, vinstdrivande och hållbar. Våra hållbarhetsvarumärken bidrar till ett eller flera av målen i vår hållbarhetsplan (USLP) och har ett tydligt syfte att skapa hållbarhet i vardagen – stod tillsammans för 60 % av vår tillväxt under 2016. Dessutom växte de 50 % snabbare än resten av verksamheten. Vi har nu 18 märken som är sk hållbarhetsvarumärken som också inkluderar våra sex största varumärken sett till omsättning.

Vi har en positiv social inverkan på miljontals liv

... och vi använder varje del av vår värdekedja för att leverera detta. Bland annat hjälpte vi ca 920 000 kvinnor få tillgång till projekt som syftar till att främja deras säkerhet, utveckla kompetens och vidga deras möjligheter. Vi lyckades med detta genom att arbeta med vår leveranskedja samt genom initiativ som inriktar sig på att sälja och distribuera våra produkter. I slutet av 2016 har vi hjälpt 538 miljoner människor att förbättra sin hälsa och hygien och runt 650 000 småskaliga lantbruk att få tillgång till initiativ som syftar till att förbättra deras agrikulturella arbetsrutiner eller inkomster.

Vi har gjort stora framsteg med att minska miljöpåverkan

… i våra fabriker och driftanläggningar och även om vi fortfarande står inför utmaningar bortom dessa. Det tar tid att förändra konsumentbeteende och hur de använder våra produkter.

Vid vår tillverkening har vi sedan 2008 minskat mängden koldioxid med 43 %, vattenabstraktion med 37 % och total minskning av spill med 96 % per produktionston. Sedan 2010 har vattenpåverkan av våra produkter minskat med ca 7 %, samtidigt som avfall i samband med konsumentanvändning av våra produkter har minskat med ca 28 %.

Men dessvärre har växthusgaser för våra produkters livscykel, inklusive konsumentanvändning, ökat med ca 8 % sedan 2010. Trots utmaningarna är vi helt och hållet engagerade i att fullfölja vårt åtagande att bli CO2 positiva inom vår egen verksamhet.

Vi utökar vårt engagemang där det behövs

... såsom vi gjorde i januari 2017, då vi meddelande att vi arbetar för att alla våra plastförpackningar helt och hållet blir återanvända, återvunna eller komposterbara senast år 2025. Vi har fortsatt att inkludera mänskliga rättigheter i vår verksamhet och 2016 integrerade vi särskild expertis inom vår leverantörskedja.

Det finns mer att göra

... men vi är på rätt väg då vår affärsmodell, med USLP i centrum, fortsätter att skapa värden åt oss, våra aktieägare och miljontals människor runt om i världen. Vi har ständigt varit i framkant på våra marknader och stadigt ökat lönsamheten och kassaflödet samt levererat vinster för våra aktieägare sedan USLP lanserades.

Vill du veta mer? Besök avsnittet Hållbarhet .

Tillbaka till sidans topp