Hoppa till innehåll

Fem steg att minska matsvinn och avfall

Publiceras:

Författare Dr Liz Goodwin

Visste du att en tredjedel av alla livsmedel som produceras varje år aldrig äts? På samma gång så går nära 800 miljoner människor hungriga. I det senaste avsnittet ”Från gård till tallrik” förklarar Liz Goodwin från World Resources Institute [http://www.wri.org/] hur vi kan bli bättre på att minska matsvinn och matavfall.

Food waste in a kitchen

About the author

Dr Liz Goodwin

Dr Liz Goodwin

Liz arbetade tidigare som CEO för WRAP; under hennes ledarskap, minskade
hushållen i Storbritannien med 21 % under 5 år.

Hon är också ordförande i London Waste and Recycling Board, samt Champion för
FNs Hållbarhetsmål 12.3 – med målsättning att halvera matsvinn och avfall senast
2030.

1. Öka medvetenhet och inspirera till handling

Matsvinn och avfall är en enorm utmaning, de flesta av oss vet inte omfattningen av problemet eller vilka effekter det ger. Majoriteten av oss vet kanske inte att matsvinn och matavfall belastar vår globala ekonomi med 940 biljarder dollar varje år. Man kalkylerar inte mängden energi, vatten eller jordbruksareal som används för att producera livsmedel. Man vet inte att livsmedel som förfars och ruttnar kan avge metangaser som är en kraftfull växthusgas. Sammantaget om vi jämför mängden växthusgaser från matavfall i förhållande till olika länders utsläppsnivåer, skulle matavfall hamna på tredje plats.

Vi är heller inte medvetna om vilka kostnadsfördelar ett minskat matsvinn kan ge. I Storbritannien skulle detta spara 700 pund per år för ett medelhushåll, i USA skulle denna besparing uppgå till 1500 dollar. För företag visar undersökningar att för varje investerad dollar att minska matavfall så sparar de 14 dollar.

2. Definiera mål för minskat matavfall

När FN i september 2015 antog Hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) så uppmanade medlemsstater världen att reducera matsvinn och att halvera matavfallet senast 2030. Målsättningen var startknappen för att vidta globala åtgärder. Som ledare är du väl medveten att en målsättning definierar ambitionsnivå, och att ambition motiverar till åtgärder – varför enskilda målsättningar för stater och företag spelar en stor roll.

I dagsläget, länder eller regioner som har satt specifika mål för matsvinn och matavfall i linje med FNs hållbarhetsmål 12.3 beräknas täcka 28 % av världens befolkning och 60 % av världens 50 största livsmedelsföretag. Det är en stor framgång men många fler behöver göra samma sak.

3. Mäta resultat

Att förstå omfattningen av problemet är avgörande, och det hjälper att etablera mätbara exempel för att utvärdera framsteg. Att mäta mängden matavfall och matsvinn i ett land, stad eller region eller inom ett företag samt leverantörskedjor, ger data som är användbara för att utforma rätt policys och program för att reducera matsvinn och avfall.

Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard är den första globala standard som vägleder och definierar kvantitativa data och rapportering kring matavfall och svinn, och det ses som en bra grund i samband med en inventering.

4. Åtgärdsplan och implementering

Det har vidtagits åtgärder inom EU, USA, Japan och på andra platser. Samtidigt har också mer än 10 % av världens 50 största livsmedelsföretag nu en aktiv handlingsplan för att reducera matsvinn och avfall.

För att accelerera den här trenden behövs aktiviteter och partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn, policys, konsumentkampanjer, lagstiftning kring mathantering mm.

5. Samarbete och gemensam lösning

Till sist, problemen kring matsvinn och matavfall är globala och vi behöver därför hitta en gemensam lösning genom samarbete. Alla har en viktig roll att spela – från lantbrukare till butikskedjorna, från lokala myndigheter till varje enskilt hushåll. Vi har alla något att vinna om vi får en mer hälsosamt planet, en värld med färre hungriga människor, en bättre ekonomi – om vi lyckas reducera mängden matavfall och matsvinn.

Tillbaka till sidans topp