Hoppa till innehåll

Hållbart företagande kan skapa 380 miljoner arbetstillfällen

Publiceras:

Den privata sektorn kan bidra till att ordna upp världsekonomin

Business and Sustainable Development Commission

Att sätta FN's hållbara utvecklingsmål (SDGs) i hjärtat av världens ekonomiska strategi kan utlösa stegvisa förändringar i tillväxt och produktivitet, med en investeringsboom i hållbar infrastruktur som en kritiskt utlösande faktor. Men detta kommer inte att ske utan radikala förändringar i näringslivet och hos investerare. Verkligt ledarskap behövs för att den privata sektorn skall bli en pålitlig partner i arbetet med regeringen och det civila samhället för att ordna upp ekonomin.

I sin flaggskeppsrapport, ‘Better Business, Better World’, ger kommission för företagande & hållbar utveckling ett erkännande att medan de senaste decennierna har lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom, har de också lett till ojämlik tillväxt, ökande otrygghet, allt mer skulder och allt större miljörisker. Denna blandning har underblåst en anti-globaliseringsreaktion i många länder, där företag och dess ekonomiska intressen ses som centralt för problemet, och undergräver den ekonomiska tillväxten på lång sikt.

Kommission för företagande & hållbar utveckling har spenderat det senaste året med att utforska vad som krävs för att företag skall ha en central betydelse i att bygga upp en hållbar marknadsekonomi - en som kan bidra till att uppfylla FN’s hållbarhetsmål. Rapporten ‘Better Business, Better World’ visar hur detta skall uppnås.

“I En Tid Då Vår Ekonomiska Modell Driver Gränserna Framåt För Jordens Begränsningar Och Dömer Många Till En Framtid Utan Hopp, Ger De Hållbara Utvecklingsmålen Oss En Väg Ut.”

Unilever CEO Paul Polman

Snabba tillväxtmöjligheter i heta marknadsområden

Kommission för företagande & hållbar utveckling anser att FN’s hållbarhetsmål förser den privata sektorn med en ny tillväxtstrategi som öppnar värdefulla marknadsmöjligheter, samtidigt som den skapar en värld som är både hållbar och inkluderande. De potentiella belöningarna för denna omställning är betydande.

Rapporten avslöjar 60 heta marknader för hållbarhet inom fyra ekonomiska områden – energi, tätort, mat och jordbruk, samt hälsa och välmående – som kan skapa minst 12 biljoner USD, till ett värde över 10% av dagens GDP. Dessa heta områden har potentialen att växa två till tre gånger snabbare än det genomsnittliga GDP över de kommande 10-15 åren.

En mer rättvis och blomstrande värld för oss alla

Utöver de 12 biljoner USD som är direkt estimerade, visar konservativa analyser en potential för ytterligare ett värde på 8 biljoner USD kan uppnås i en bredare ekonomi om företag anammar FN’s hållbarhetsmål i sina strategier. Rapporten visar också att genom att räkna in kostnaden för externa (negativa effekter från verksamhet som koldioxidutsläppen eller föroreningar) ökar det totala värdet av dessa möjligheter med nästan 40%.

”I en tid då vår ekonomisk modell skjuter fram mot gränserna av vår planet och dömer många till en framtid utan hopp, ger FN’s hållbarhetsmål en väg ut,” säger Unilever CEO Paul Polman, som är grundaren av komission för företagande & hållbar utveckling. ”Många inser nu de enorma möjligheter som finns för upplysta företag som är villiga att stå upp och ta itu med dessa brådskande utmaningar. Men varje dag som går är en annan förlorad möjlighet till handling. Vi måste reagera snabbt, beslutsamt och kollektivt för att säkerställa en rättvisare och mer välmående värld för alla."

Två kritiska villkor måste uppfyllas

Medan möjligheterna är övertygande, gör komission för företagande & hållbar utveckling klart att två viktiga villkor måste uppfyllas för att bygga dessa nya marknader. Först, innovativ finansiering från både privata och offentliga källor kommer att krävas för att frigöra de 2,4 biljoner USD årligen krävs för att uppnå FN’s hållbarhetsmål.

Samtidigt tror komission för företagande & hållbar utveckling att ett nytt ”socialt kontrakt” mellan företag, stat och samhälle är nödvändigt för att definera denna nya roll för företag i en ny, rättvisare ekonomi. Rapporten rekommenderar att organisationer måste återuppbygga sin trovärdighet genom att skapa anständiga arbetstillfällen, kompensera anställda rättvist, investera i det lokala samhället samt betala sin rättvisa del av skatter.

Under hela 2017 kommer kommission för företagande & hållbar utveckling att arbeta med företag för att stärka företagens anpassning till FN’s hållbarhetsmål, inklusive: mentorskap av nästa generation av ledare för hållbar utveckling; skapa sektorsplaner och ligatabeller som rankar företagets resultat mot hållbarhetsmålen; samt stödja åtgärder för att låsa upp blandade finansiering för hållbara investeringar i infrastruktur.

Tillbaka till sidans topp