Hoppa till innehåll

Hur Unilever är med och revolutionerar godstransporter

Publiceras:

Unilever använder en banbrytande metod att frakta gods som kommer att revolutionera godstransporter och vår logistikverksamhet.

A Convoy truck driver

Miljömässiga och sociala fördelar

Metoden – kallas digital frakt matchning (DFM) – baseras på en mjukvara(app) som matchar företag som behöver transportera gods, med mindre transportföretag som har ledigt fraktutrymme. Därefter arrangeras, spåras och rapporteras transporten per automatik.

Detta gör våra leveranser mer flexibla och effektiva, och samtidigt är det bättre för miljön. Ofta så levereras gods med en lastbil och sedan återvänder lastbilen tom till sin godscentral. Men genom att bevaka gods klart för leverans, med ledigt lastutrymme, kan DFM minska antalet tomma lastbilar och på så sätt minska trafik och CO2 utsläpp.

Enligt The Economist, kör amerikanska lastbilar årligen nära 30 miljoner mil utan last, eller 28 % av deras totala körsträcka. Studier visar att den här mjukvaran kan minska antalet ”tomma mil” med 10 %.

Teknologin är också till fördel för chaufförerna som i regel får betalt per ton av last, så detta ger ekonomiska fördelar om de kan undvika att köra utan last. Ökar betalningen så kan det locka fler förare att vilja arbeta och stanna i yrket som ofta har en hög omsättning av personal.

Global expansion

Vi startade det här pilotprojektet i januari 2016 tillsammans med tre företag i USA. Efter att vi utvärderat resultaten har vi fortsatt arbeta med två av bolagen, Convoy och Transfix. Sedan november 2016 ingick vi ett flerårigt avtal med Convoy som kommer se till att vi kan samköra lastbilar för tusentals godstransporter varje år.

Utöver att vi har skalat upp projektet i Nordamerika, har vi också påbörjat en global expansion. Vi har nu projekt i 15 länder som befinner sig i olika stadier. Det ultimata är att använda metoden överallt, men servicen är ännu inte tillgänglig i alla länder, därutöver har vi också specifika krav som tekniken ännu inte alltid kan möta.

En generell modell

“Våra samarbeten via DFM leverantörer skapar möjlighet för oss att tillsammans forma framtiden för On-demand-leverans och samtidigt öka flexibiliteten inom vår leverantörskedja” säger Reginaldo Ecclissato, SVP, Supply Chain Unilever Amerika. ”Vi vill såklart att andra leverantörer anammar DFM modellen och på sikt bli standard inom branschen.”

När Convoy startade 2015, fokuserade de främst på ad hoc leveranser för företag som behövde en transportera gods här och där. Därefter har de lagt till mer regelbundna leveransscheman.

“Unilever har varit en fantastisk partner och katalysator för att utveckla leverans- och logistikkedjan, säger Dan Lewis, CEO för Convoy. Genom att vara i framkanten för att transformera transporterna, har de förbättrat servicen till deras kunder, men också förbättrat förutsättningarna för chaufförerna som hjälper Unilever effektivisera varje dag.

Hur fungerar det i praktiken

Lokala frakter och transporter är en fragmenterad marknad, med många mindre privata åkerier. Processen att hitta företag som vill hantera gods är arbetskrävande, oftast innebär det många telefonsamtal mellan förmedlare och åkerier, förmedlare försöker hitta en transport med tillräckligt ledigt lastutrymme och därefter förhandla priset och göra bokningen – kostnaden för processen kan uppgå till 20 %.

DFM-teknologin automatiserar den här processen, ger möjlighet för kunden att direkt se status för sitt gods, medan transportören som använder mjukvaran via sitt back-office system, kan samla och analysera data.

Baserat på godset specifikation, så väljer mjukvaran och meddelar de åkerier som bäst motsvarar kriterierna som då kan acceptera eller avslå erbjudandet, innan frågan skickas vidare till nästa företag inom DFM. Det företag som först accepterar erbjudandet får uppdraget. Kunden får betala en lägre förmedlingsavgift för DFM i jämförelse med traditionella förmedlingar.

I denna korta video från Convoy, berättar två chaufförer hur DFM har förbättrat deras arbetsförhållanden.

Tillbaka till sidans topp