Hoppa till innehåll

Inkludering är nyckeln till genombrott för klimatarbete

Publiceras:

Författare Thomas Lingard

Det är nu två år sedan Parisavtalet undertecknades, Unilevers Thomas Lingard anser att empati och inkludering är nyckeln till att skapa ett genombrott för klimatarbetet.

About the author

Thomas Lingard, Global Climate Advocacy & Sustainability Strategy Director

Thomas Lingard

Global Climate and Environment Director at Unilever

Thomas har 17 års erfarenhet av ledarskap inom kommunikation och kommersiell
verksamhet via roller inom den privata och ideella sektorn samt ledande
organisationer som Green Alliance och Oxfam.

Agera för klimatet

Föreställ dig en värld med längre torrperioder, sämre skördar, högre livsmedelspriser, fler människor på flykt, krig och kollaps av människors normala levnadsförhållanden som följd. Det är ingen idyllisk bild med det är mot den verkligheten vi närmar oss om vi inte åstadkommer några grundläggande förändringar i vår livsstil.

Lyckligtvis, så vidtas nu ett antal åtgärder för att akut stoppa utvecklingen. Investerare tar höjd för klimatrisker i sina portföljer, en del avvecklar fossila bränslen helt. Företag omfamnar den koldioxidsnåla revolutionen. Stater förbinder sig till hårdare koldioxidreduceringar är någonsin. Det är ingen enkel resa, men ihärdighet kommer hjälpa oss över hindren.

"Övergången till en koldioxidsnål ekonomi aldrig varit mer möjlig än nu. För företag har den aldrig varit så lockande."

Thomas Lingard

Klimathot kopplat till konsumtion

En del argumenterar för självbehärskning och en mer hållbar form av konsumtion. Men vi är bara människor, trots att vi tar till oss vetenskap inte ser klimathoten kopplade till konsumtion. Majoriteten av jordens medelklass är inte motiverade att radikalt förändra sin livsstil om de inte ser tydliga vinster i form av hälsa eller finansiella fördelar. Det finns studier som visar att de ökade globala klyftorna eldar på individers önskan om mer konsumtion och en livsstil som kräver mer koldioxidutsläpp.

Den goda nyheten är att övergången till en koldioxidsnål ekonomi aldrig varit mer möjlig än nu. För företag har den aldrig varit så lockande. Beräkningar visar på att Paris avtalet för klimatförändringar kan skapa tillväxtmöjligheter upptill 13,5 triljoner dollar fram till 2030.

Tillbaka till sidans topp