Hoppa till innehåll

Leder klimatrevolutionen med förnyad styrka

Publiceras:

Paul Polman förklarar att Unilever, trots president Trumps beslut att dra sig tillbaka från Parisavtalet, är fortsatt engagerade och kommer att fortsätta att vara ledande för att förespråka klimatåtgärder.

Paul Polman Executive photo

Det finns ingen återvändo

Undertecknat 2015 - bara några månader efter FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG) – är Parisavtalet världens viktigaste försök att ta itu med och förhindra klimatförändringarnas förödande effekter. Avtalet beskriver en global färdplan som bygger på nationella åtaganden för att driva omvandlingen till en koldioxidsnål ekonomi. Företag - inklusive vårt egna - liksom städer, icke-statliga organisationer och våra konsumenter har alla spelat en viktig roll för att förespråka för Parisavtalet, och arbetar för att genomföra omvandlingen till en kol-fri ekonomi.

Trots den amerikanska återkallelsen är det klart att näringslivet erkänner den inneboende ekonomiska möjligheten till klimatåtgärder. Att inte vidta åtgärder för att undvika omväxlande klimatförändringar är en moralisk abdikering av vårt ansvar gentemot de mest sårbara och framtida generationerna. Det finns helt enkelt ingen vändning tillbaka.

Unilever står fast vid överenskommelsen

Unilever kommer, tillsammans med tusentals andra företag, fortsätta förmedla till politiska beslutsfattare världen över att vi står fortsatt fast vid Parisavtalet och SDG. Vi kommer fortsätta att göra vår del för att mildra klimatförändringen genom att minska vårt eget klimatavtryck.

Tillsammans med andra i vår bransch har vi åtagit oss att helt stoppa avskogning i samband med fyra varor - palmolja, soja, papper och kartong samt nötkött - senast år 2020. I konsumentledet ser vi över vägar att minska konsumenternas påverkan, exempelvis hur de använder våra produkter genom bättre design och innovation. Dessutom har vi ett branschledande åtagande att vara ”Carbon Positive” i vår egen verksamhet senast år 2030.

Enorma möjligheter till innovation och arbeten

Att arbeta mot en nollvision, eller bli koldioxidpositiva, är också en viktig möjlighet för affärsinnovation och skapande av nya arbetstillfällen. Marknaden för innovativ, ren energi och energieffektiv teknik förväntas växa snabbt. Faktum är att Parisavtalet förväntas låsa upp 13,5 biljoner dollar i tillväxtmöjligheter år 2030, eftersom nästan 200 länder försöker påskynda sina ansträngningar för att hantera klimatförändringen.

USA är hem för många ledande företag som är väl placerade att fånga upp en växande andel av denna globala marknad som redan idag skapar fler än tre miljoner rena energijobb med potential att leverera många fler. Denna möjlighet blir dock svårare att ta del av när man står utanför avtalet.

Samtidigt är många av de jobb som vissa hävdar är hotade - från en ekonomisk övergång till en koldioxidsnål ekonomi - fortfarande i fara på grund av andra faktorer som är ostoppbara. Ökad mekanisering och automatisering inom många branscher - inklusive den amerikanska kolbrytningsindustrin - är några bakomliggande drivkrafter för de här förändringarna, inte våra ansträngningar att hantera klimathotet.

Ekonomisk tillväxt och en moralisk plikt

Global Commission on the Economy and Climate har visat att en övergång med låga koldioxidutsläpp - med ökad investering i förnybar energi, energieffektivitet, rena städer, bättre markanvändning och koldioxidinfrastruktur - ger oss vår bästa chans att skapa ekonomisk tillväxt av högre kvalitet under de närmaste årtiondena. Det uppskattas att 90 biljoner dollar måste spenderas på hållbar infrastruktur globalt före 2030.

Utöver detta, visar vi även på de moraliska argumenten och vårt ansvar att skydda utsatta samhällen nu, såväl som för de kommande generationer som kommer att följa oss. Alla åtgärder som syftar till att sakta in våra ansträngningar för att hantera klimatförändringar skadar de som redan är mest utsatta, exempelvis vid stigande havsnivåer och extrema väderhändelser. Även i den utvecklade världen skulle klimatinstabilitet ge våra barn och barnbarn ökad resursbrist och ekonomiska svårigheter som de inte har gjort någonting för att förtjäna.

Tillsammans kommer vi att lyckas

Det är därför svaret från tusentals företagsledare och statsledare har varit så omedelbart och så kraftfullt. Det är därför svaret från de europeiska och kinesiska politiska ledarna har varit så robust. Och det är därför vårt beslut att fortsätta oavsett är så stärkt.

Parisavtalet är mer än ett juridiskt dokument. Det är ett gemensamt, globalt engagemang för åtgärder, för att visa en tydligare riktning för våra företag, våra städer och vår värld. En global rörelse av denna styrka är större än någon nationell stat eller någon person. Och det är därför vi tillsammans kommer lyckas tackla klimatförändringar och bygga en ljusare framtid för alla.

Tillbaka till sidans topp