Hoppa till innehåll

Unilever får högsta betyg för sitt miljöarbete

Publiceras:

Unilever har identifierats som världsledande inom hållbarhet och belönats med en plats på A-listan 2017 för klimat, vatten och skog av CDP, en ideell global plattform för miljöinformation.

environmental action at unilever

Vi har som mål att bli CO2 positiva

CDP publicerar A-D ranking gällande klimat, skog och vatten för fler än 3000 stora företag. Där de bästa företagen blir rankade på den prestigefulla A-listan. Detta är första året CPD presenterar samtliga betyg för företag för samtliga kategorier samtidigt, detta för att visa på sambanden mellan klimat, skog och vatten.

Unilever är ett av endast två företag som lyckats få betyget A för alla tre av CDPs program. Detta är ett erkännande för de åtgärder vi vidtagit de senaste åren för att tackla klimatförändringar och den relaterade utmaningarna kring vattenbrist, jordbruk och energiproduktion. För Unilever har detta inneburit att reducera utsläpp av koldioxid och att se över hur vi använder vatten i våra leverantörsled samt att vara ledande i omvandlingen gentemot en ny hållbar ekonomi.

Unilever Chief Financial Officer, Graeme Pitkethly, säger “Klimatförändringar påverkar redan företag – både via direkta faktorer som stadigt ökande temperaturer och via de nya regelverk som stater beslutar om som svar på den nya klimatsituationen.

“Unilever har reducerat mängden energi från CO2 i våra fabriker med nästan två tredjedel de senaste 20 åren och vi har satt ett ambitiöst mål att vara CO2-positiva senast 2030 och endast använda energi från förnybara källor. ”

Transparens via CDPs plattform är ett viktigt verktyg för Unilever att mäta hur vi lever upp till vår hållbarhetsplan och hur mycket vi lyckas reducera vårt avtryck. Vi är överväldigade att vara ett av endast två företag att få enbart A betyg på rankingen.

Att vara ett hållbart företag går hand i hand med att vara ett framgångsrikt företag, eftersom vi skapar lönsam tillväxt för våra varumärken, sänker kostnader, reducerar risker och driver innovationer.

Transparens och öppenhet är mer viktigare än någonsin. Inte enbart för att vara trovärdig inför anställda och konsumenter, men också inför investerare. Unilever är ett av det första företagen att förbinda sig till rekommendationerna som finns i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Om marknaden ska kunna agera effektivt, behöver vi vara transparenta att hjälpa dem värdera företagets risker och möjligheter och göra bättre val långsiktigt.

Världen går mot en vändpunkt

The 2017 A List is comprised of 156 global companies, and has been produced at the request of more than 800 investors with assets of over US$100 trillion. Thousands of companies submit annual environmental disclosures to CDP for independent assessment against its scoring methodology.

A listan för 2017 innefattar 156 företag och har framkommit på begäran från fler än 800 investerare som förvaltar över mer än triljoner US$100.

CDP’s Executive Chair, Paul Dickinson, säger: “Gratulationer till alla de företag som lyckats placera sig på A listan detta år. Det är inspirerande att se så många företag agera så ambitiöst för att minimera miljörisker och att ta tillvara möjligheten som kommer med en övergång till en hållbar ekonomi. De här företagen driver omvandlingen och vi närmar oss nu en vändpunkt för miljöarbetet.”

En djup källa till information

CDP driver företag och myndigheter att reducera utsläpp av växthusgaser, säkra vatten resurser samt att försvara skogar. Över 6 300 företag med 55 % av den globala marknaden redovisade sina miljödata via CDP under 2017. Detta är utöver de 500 städer och 100 länder och regioner som också redovisar sin data via CDP, vilket gör plattformen till en djup källa för information kring hur företag och länder globalt driver förändringar för miljö.

Tillbaka till sidans topp