Hoppa till innehåll

Unilever uppmanar världens ledare att skapa icke stereotypa arbetsplatser

Publiceras:

Forskning, på uppdrag av Unilever, visar vikten av att ha ett så kallat "The Unstereotyped Mindset" på arbetsplatsen. Vi uppmanar erfarna ledare att inse att stereotyper, sociala normer och omedvetna fördomar bidrar till den ständigt ökande klyftan mellan män och kvinnor.

sustainable development goals

Påverkan på karriär och privatliv

Studien, där mer än 9000 män och kvinnor över åtta marknader intervjuades, visar på att föråldrade stereotyper och sociala normer är hinder för positiv förändring. Män är alltmer engagerade i och intellektualiserar utmaningen inom jämställdhet, men stereotyper utgör fortfarande ett stort problem. Till exempel, en överväldigande 77% av män och majoriteten (55%) av kvinnorna tror att män är det bästa valet för att driva högt profilerade projekt.

Keith Weed, Chief Marketing & Communications Office, förklarar: "Stereotyper och sociala normer har en enorm inverkan på jämställdhetsfrågor globalt. Medvetet eller omedvetet, vi är alla föremål för fördomar i våra tänkesätt. Dessa effekter är kännbara, 60% av kvinnorna och 49% av män rapporterade att stereotyper påverkar deras karriär, sitt privatliv, eller båda. "

Det är en pågående kamp att lyfta frågan om diskriminering och olämpligt beteende på arbetsplatsen. En stark majoritet (67%) av kvinnorna känner att de helt enkelt måste "komma över" olämpligt beteende. Drygt hälften (55%) av män och ännu fler kvinnor (64%) anser att män inte utmanar varandra när de bevittnar ett sådant beteende. Ojämn fördelning av hushållsarbete och barnomsorg kväver också framsteg. Nästan hälften av kvinnorna ser detta som ett hinder för dem att uppnå jämställdhet i arbetslivet.

Stor möjlighet för utveckling och tillväxt

Studien avslöjades i en paneldiskussion på 2017 World Economic Forum, där även Unilever VD Paul Polman delade sin vision att ta itu med dessa frågor och uppmanade andra ledare att göra detsamma. "Att ge kvinnor och flickor makt är den enskilt största möjligheten för mänsklig utveckling och ekonomisk tillväxt", sa Paul. "Det är självklart att detta är en fråga som är viktig för företag.

World Economic Forums senaste jämställdhets rapport (”Gender Gap Report”) konstaterar att vi inte kan uppnå ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor för ytterligare 170 år. Det är självklart inte tillräckligt bra och vi måste leda förändringen i att ta itu med stereotyper som håller kvinnor - och män – tillbaka.”

Positiv, progressiv reklam

Forskningen visar också den betydande roll som reklam spelar i att hålla tillbaka utvecklingen. Nästan tre av fyra tillfrågade (70%) tror att världen skulle vara en bättre plats om dagens barn inte utsätts för könsstereotyper i medier och marknadsföring.

2016 lanserade vi #Unstereotype – en global ambition för våra 400+ varumärken för att främja reklam som vänder sig bort från stereotypa skildringar av kön och att genom detta iniativ använda våra plattformar för att positivt och progressivt representera båda könen.

Erfarna ledare måste vidta åtgärder

Vår rapport drar slutsatsen att 75 % av de tillfrågade överlämnat ansvaret för att vidta åtgärder till erfarna ledare. Paul Polman säger: "Vi är på en resa för att uppnå ett "icke stereotypt" tänkesätt i och utanför vårt företag. Men vi kan inte göra det ensamma. Vi kräver en medveten ansträngning från individer, regeringar och företag - stora som små - att öka, utrota och utmana stereotyper som livnär ojämlikhet och stoppar dess framsteg ".

Tillbaka till sidans topp