Hoppa till innehåll

WASH - goda framsteg men fortfarande mycket kvar

Publiceras:

Författare Tim Wainwright

Jonathan Gill, Unilever’s Senior Manager of Health & Wellbeing och Tim Wainwright, Chief Executive of WaterAid UK, besökte World Water Week 2017 i Stockholm. De samtalade om WASH ett program för vatten, sanitet och hygien programmet hur den privata sektorn spelar en nyckelroll för att målsättningarna ska uppfyllas.

Children splashing water on their faces

About the author

Tim Wainwright

Tim Wainwright

Tim verkar också som ordförande för Bond vilket kan ses som den brittiska
motsvarigheten till svenska SIDA. Tim spenderade också sex år som CEO för ADD
International (Action on Disability and Development) en organisation som
förespråkar självständighet, jämlikhet och möjligheter för personer med
funktionsnedsättning i Afrika och Asien.

En grupp av experter

Tim verkar också som ordförande för Bond vilket kan ses som den brittiska motsvarigheten till svenska SIDA. Detta är första gången jag besöker World Water Week som representant för WaterAid UK. Det är en fantastiks möjlighet för expertis och innovatörer inom WASH att tillsammans diskutera hur vi ska kunna uppfylla FNs Hållbarhetsmål (SDGs). Det handlar inte bara om SDG6: vatten och sanitet för alla medborgare. WASH är en grundläggande för all utveckling och särskilt inom utbildning och hälsa.

Detta är en viktig konferens för WaterAid. Som organisation, har vi några av de bästa kompetenserna i världen som gör ett fantastiskt fältarbete. Vi talar inte enbart om för beslutsfattare vilken skillnad vatten, sanitet och hygien gör – vi visar dem. Alla projekt vi gör har 100% fokus att göra rent vatten, bra toaletter och en god hygien en naturlig del i vardagen för alla och överallt.

Vi kommer fortsätta att delta aktivt inom WASH4Work under hela veckan. Jag ser särskilt fram emot vår pågående diskussion om att stärka affärsplanen för WASH och forskningen kring WaterAid som leds tillsammans med Unilever och Diageo.

Det behövs en stark röst som kräver de här mänskliga rättigheterna för alla medborgere.

Tim Wainwright

Ingen ska hamna på efterkälken

Vi vänder oss till alla överallt inom denna generation och det är en stor utmaning. FNs hållbarhetsmål innebär högre standard än tidigare. För att nå målen behöver vi se till att ingen hamnar på efterkälken – vi ska skapa förändring i alla grupper – för de fattigaste människorna, de människor som lever i avskärmade delar i samhället, för människor som lever i slummen, för kvinnor och flickor, för människor med funktionsnedsättning, den äldre generationen, osv. I dagens samhälle kräver detta förnyade insatser, inspiration och samarbeten mellan olika parter, civila samhället, regeringar och den privata sektorn.

Målgruppsanpassade investeringar

Jämfört med andra utvecklingsområden, så är investeringar i WASH inte särskild höga. Vilket är anledningen till att det är så viktigt att vi ökar andelen riktade åtgärder. Men det är mer än hjälp. Vi behöver också långsiktiga partnerskap mellan privat och offentlig sektor, med en stark medborgarröst som kräver de här grundläggande mänskliga rättigheterna.

Tre kritiska faktorer för succé

Tre saker är kritiska för att vi ska lyckas. Först, säkerställa att vår förändring är tillräcklig i omfattning. För det andra, vi måste värna att våra resultat inkluderar de grupper som är svårast att nå – de människor som till idag hamnat utanför. För det tredje behöver vi försäkra oss om att det vi gör är uppriktigt hållbart, att vi skapar en förändring över tid.

Kraften i ett partnerskap

Partnerskap är som mest intressanta när organisationer som är relativt olika men som delar ett gemensamt mål. Tillexempel Unilever och WaterAid. Vi vill båda förbättra förhållanden för hygien, men vi har olika kompetens. För ofta hamnar organisations i fällan att de är för lika varandra och då adderas inte något nytt värde. Det är viktigt att respektera vad den andra partnern kan bidra med, utmana varandra men uppskatta varandras olikheter, kompetens och perspektiv.

Tillsammans kan vi förändra världen

Unilever är en fantastisk organisation och har redan gjort stor skillnad för hälsa och välbefinnande globalt. Men det finns så mycket mer att göra. Nästan 850 miljoner människor – 1 av 10 – har inte tillgång till rent vatten, nära 2,3 miljarder människor – 1 av 3 – har inte en vanlig fungerande toalett. Men sin oemotsagda globala räckvidd kan Unilever vara den motor som hjälper oss att nå alla, överallt med rent vatten, fungerande toaletter och god hygien, med träffsäkra åtgärder för hälsa, utbildning och utveckling. Tillsammans kan vi skapa en varaktig förändring!

Tillbaka till sidans topp