Hoppa till innehåll

Vi behöver minska klyftan mellan män och kvinnor

Publiceras:

Författare Katja Freiwald

The World Economic Forum´s Gender Gap Report, som nyligen blev offentlig, visar på ett årtionde av sakta men stadiga framsteg när det kommer till att förbättra jämställdhet mellan könen, men som avstannade under 2017. Katja Freiwald – som leder vår agenda för partnersamarbeten, förklarar vad detta betyder för henne personligen.

About the author

Katja Freiwald smiling & holding her baby

Katja Freiwald

Director of Global Partnerships en Advocacy of Women’s Empowerment and Livelihoods

Via Chief Sustainability Office använder Katja sin erfarenhet som marknadsförare
att bygga samarbeten som stöder förändringsarbete och som skapat hållbar
utveckling för företag och samhällen. Hon leder samarbeten med NGOs och FN organ
att skapa största möjliga påverkan.

Framstegen en stor besvikelse

Rapporten report visar att med nuvarande siffror skulle det ta 100 år att minska gapet mellan könen, jämfört med 83 år förra året. Jämställdhet på arbetsplatsen kommer i nuvarande förändringstakt ta 217 år att eliminera. Föregående år låg siffran på 170 år. Inbromsningen är en stor besvikelse.

Utöver detta så har klyftorna ökat på alla fyra områden som rapporten mäter: utbildningsgrad, hälsa och livslängd, ekonomiska möjligheter och politisk kraft. De två sistnämnda är särskilt intressant med tanke på att de tidigare haft de största gapet, men fram till i år, också visat på snabbaste framstegen

Alla, oavsett var i livet eller karriären vi befinner oss, har ett ansvar att behandla andra människor jämlikt, oberoende kön, religion eller bakgrund.

Obetalt arbete i hemmet en jämställdhetsfråga

Jag har precis återgått till arbetet efter föräldrarledighet – och försöker balansera familjeliv och yrkesliv – det har satt fokus på frågan om oavlönat hemarbete. Det är länkat till djupt inrotade sociala normer som nu blivit omoderna. Om kvinnors oavlönade hemarbete ersätts med en summa nära minimilönen, skulle detta tillföra 10 triljoner dollar till den globala ekonomiska utväxlingen.

Tidigare i år presenterade vi rapporten – Opportunities for Women (PDF | 6.3MB) (PDF 6.31 MB) – där vi förklarar hur vi arbetar för att motverka orättvisor mellan könen. Oavlönat arbete i hemmet är en prioriterad fråga då det direkt påverkar vardagen för kvinnor på våra arbetsplatser, hos leverantörer och distributörer samt våra konsumenter.

Jämställdhet är personligt

Att vara förälder till en fem månaders baby har fått mig att inse att ojämlika könsroller och sociala normer finns överallt. Till exempel i Tyskland, där jag kommer ifrån, har jag möjlighet att vara hemma barnets första år. I Belgien där jag arbetar har jag endast rätt att vara hemma i 16 veckor vilket som med tyska ögon ses som att man är en dålig mamma som återgår till jobbet så snabbt.

Globalt spenderar kvinnor varje dag mellan 2 och 10 timmar på hushållsarbete som tvätt, städning och matlagning, samt att ta hand om barn och familjemedlemmar. Med detta sagt finns det så klart partners som min, som gör sin andel, men detta är långtifrån en norm överallt.

Men förmodligen är det största hindret den kulturella press som är djupt inrotad att kvinnor måste vara bra på allt. Tidigare lämnades kvinnor utanför arbetsmarknaden. Idag är många kvinnor pressade att både vara en bra mamma, fru och samtidigt bygga en framgångsrik karriär.

På Unilever har jag alltid haft en chef som stöttat och ett team som möjliggjort att jag kunnat vara flexibel och arbeta hemifrån. Tidigare i min karriär så sågs det mänskliga, empatiska och förstående ledarskapet som en svaghet. Så är inte fallet längre. Men bristande självförtroende är något jag stöter på hela tiden, kvinnor tenderar att sätta ribban högre jämfört manliga kolleger, innan de tar nästa steg.

Förändrad syn med föräldrarledigheten

Tidigare har jag trott att detta var en fråga främst i utvecklingsländerna. Men när jag talar med kolleger i de här regionerna, är jag inte säker på var pressen är störst. Det verkar som om många europeiska länder saknar den infrastruktur som krävs för att möjliggöra att båda föräldrarna går tillbaka till arbetet. I utvecklingsländer är det ofta möjligt att få hjälp med hemarbetet – ofta från familjemedlemmar och anhöriga.

Detta har blivit en viktig fråga hemma hos oss och vi gör medvetna val som möjliggör att vi båda kan ha en karriär. Hursomhelst tror jag inte att detta skulle vara möjligt om jag inte har tillgång till bra vårdcentraler samt hjälp från föräldrar som bor i närheten.

Individer kan skapa framsteg

Vi behöver förflytta oss från kortsiktiga program till insatser som bemöter negativa normer. Om det är något vi behöver skapa så är det icke stereotypa förhållningssätt. Vi arbetar intensivt inom detta område, bland annat med Unstereotype Alliance en koalition med fler än 20 företagsledare som arbetar för att utrota fördomsfulla könsroller och stereotyp reklam.

Alla, oavsett var i livet eller karriären vi befinner oss, har ett ansvar att behandla andra människor jämlikt, oberoende kön, religion eller bakgrund. Vi måste vara ärliga och vara vaksamma på om vi bär på fördomar, likväl som att vara proaktiva och säkerställa att kvinnor och män kan utvecklas tillsammans.

Tillbaka till sidans topp