Hoppa till innehåll

Vi försöker lösa den globala sanitetskrisen

Publiceras:

Författare Charlie Beevor

Charlie Beevor, Unilever’s Global VP of Household Cleaning, besökte nyligen Stockholm och World Water Week. Här förklarar han varför Unilever och på vilket sätt Domestos är engagerade.

Asian women in traditional dress

About the author

Charlie Beevor

Charlie Beevor

Vice President, Home Care

Charlie’s senaste roll hos Unilever innebar bland annat lansering av Lifebouys
handtvättsprogram i Latinamerika, Domestos i Brasilien, Sydafrika och Iran. Han
motiveras av att finna vägar för varumärken och företag att skapa tillväxt genom
att tackla samhällsproblem.

Mobilisera för att agera

Det är en tankeställare att i vår progressiva, föränderliga tidsålder så lever miljarder människor sitt liv utan att de mest basala behoven tillgodoses. Faktum är att 2,3 miljarder människor saknar tillgång till rena, säkra toaletter och åtminstone 1,8 miljarder hämtar dricksvatten från källor kontaminerade av mag- och tarmbakterier.

En gång om året samlar World Water Week experter och innovatörer inom vatten, sanitet och hygien (WASH) för att kraftsamla för att försöka minska sådan här alarmerande statistik. Det är ett viktigt forum för Unilever och Domestos, som har som mål att ge 25 miljoner människor bättre toaletter fram till 2020.

The Toilet Board Coalition Arbetar För Att Hitta Affärslösningar För Sanitet Till Dr Som Marginaliserats Och Ignorerats.

En koalition för bättre toaletter

Den här koalitionen har företrädare från multinationella företag, statliga myndigheter, experter på sanitet samt entreprenörer som gemensamt försöker finna vägar att förbättra sanitetssystem, där det finns uppenbara och akuta brister. Unilever var en av medgrundarna till den här koalitionen.

Arbetet kompletterar donationsfinansierade program – från UNICEF, WaterAid och andar nationella organ. Bland annat genom att hjälpa företag inom sanitet att snabbare öka deras räckvidd och lönsamhet. Det här skapar både arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter, så även om donerade bidrag minskar med tiden, så ska företagen kunna fortsätta sin verksamhet.

Målet med årets World Water Week

Vanligtvis har World Water Week huvudsakligen handlat om att skapa tillgång till rent vatten och olika NGO- eller statligaprogram. Sanitet har ökat i fokus senaste åren. Det här året har koalitionen riktat extra uppmärksamhet mot företag som kan skapa affärsmöjligheter sammankopplade till sanitet.

Koalitionen ledde en paneldiskussion under rubriken ’Företag, perspektiv från avfall till återanvändning’. Det förstärker uppmärksamheten på arbetet att identifiera möjligheter för en mer cirkulär ekonomi.

Det handlar om att omvandla mänskligt avfall – eller toalett material – till värdefulla produkter. Det kan till exempel konverteras till biogas eller till att generera elektricitet. Det kan också transformeras till gödningsmedel. Detta är inte enbart i teorin. Det finns företag som arbetar med detta i dagsläget. Sanergy i Kenya och Safi Sana i Ghana är två goda exempel. Om fler företag ser ett värde i toalettmateria, kan vi förvänta oss att se fler entreprenörer som kan växa sin verksamhet.

Vi har meddelat ett partnerskap med Pune Municipal Corporation och Toilet Board Coalition med starkt stöd från Unilever. Med mål att göra Pune – en stad öster om Mumbai – världens första smarta stad för sanitet. Det kommer vara ett pilotprojekt som kommer leda till en signifikant ökning för tillgängligheten till sanitet, digital marknadsföring i syfte att främja och förändra beteenden långsiktigt. Samtidigt som en cirkulär ekonomi genererar värde från avfall.

Entreprenörer och mentorsprogram

Koalitionen har ett sk Toalettaccelerators-program, som fungerar som mentorer, för små entreprenörer inom sanitet för att hjälpa dem stärka verksamheten och växa vidare.

Jag är mentor till ett företag som kallar sig Clean Team Ghana, som förser bostäder med toaletter som inte kräver rörmokare. Två gånger per vecka samlas avfallet in och tas hand om på ett hygieniskt sätt. Företaget har stärkt sin kundservice och samtidigt förbättrat lönsamheten. De söker nu investeringar för ytterligare 10 000 hushåll i Kumsai – Ghanas andra största stad – de kommande åren.

Toaletter och wi-fi

Rohit Pathak, Domestos Global Brand Director, är mentor till en social entreprenör – Samagra – i Pune i Indien. Den här verksamheten renoverar nedslitna toaletter och erbjuder dem till familjer att hyra för en låg månadskostnad.

Utöver detta erbjuder de service och produkter, som sjukförsäkring och uppkoppling till en låg kostnad. Deras wi-fi erbjudande är av särskilt intresse. Det ger oss en plattform att informera kring sanitet- och hygien och sedan kan vi följa hur konsumenter tar till sig informationen. Genom den kunskapen kan vi se vilka åtgärder som är mest effektiva och vi kan sedan använda den i liknande sammanhang.

WASH4Work partnerskap

Unilever är en del av styrgruppen WASH4Work ett partnerskap med både den privata och offentliga sektorn. Initiativet syftar till att mobilisera ett större engagemang i att tillhandahålla rättvisa och tillgängliga åtgärder inom WASH, leverantörer och lokala samhällen. Under World Water Week, presenterade WASH4Work nya möjligheter för affärsintressen genom att kunna förse arbetsplatser med WASH.

Utöver detta gav Unilever, Diageo, the Gap och WaterAid en uppdatering kring den forskning som nu pågår för att stödja arbetet med WASH4Work. Studien syftar till att bättre ge underlag och stärka affärsplanen kring varför det är nödvändigt att den privata sektorn engagerar sig i den här frågan. Där man ser på faktorer som ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och den förbättrade hälsan och säkerheten för anställda.

Tillbaka till sidans topp