Hoppa till innehåll

En betydande ansträngning för mer transparent leverans av palmolja

Publiceras:

Unilever har blivit det första konsumentvaruföretaget att offentligt dela information om de leverantörerna och fabrikerna vi gör uppköp samt tillverkar varor ifrån, både direkt och indirekt. Detta markerar en viktig milstolpe i vår fortsatta satsning på en mer hållbar palmoljeindustri.

Unilever takes radical step on palm oil supply chain transparency

Genom att dela information om våra leverantörer och fabriker som bearbetar de produkter vi köper gör vi en stor förändring mot ökad insyn i branschen. Vi är övertygade om att öppenhet och transparens är nyckeln till att nå en helt spårbar distributionskedja - ett mål som vi satte 2013 när vi först lanserade vår policy för hållbar palmolja och som vi har drivit sedan dess.

Det ger oss inte bara bättre synbarhet på vart vår palmolja kommer ifrån, det gör det också möjligt för oss att proaktivt identifiera problem och ta itu med dem snabbt och effektivt. Och på grund av att dessa uppgifter är tillgängliga gör vi det mycket lättare för andra att ge påvisa utmaningar och insikter. Detta gör att vi kan undersöka och arbeta för att lösa problemen tillsammans med leverantörer, icke-statliga organisationer, regeringar och andra intressenter.

"Många tror att om du outsourcar din värdekedja outsourcar du även dina ansvarsområden. Jag tror inte det." säger Unilevers VD Paul Polman under en panel vid årets World Economic Forum i Davos. "Vi måste vara i framkant av förändringen. Därför är Unilever engagerad i större öppenhet och fortsätter att arbeta med våra partners för att driva en positiv förändring i palmoljeindustrin. "

Transparens + spårbarhet = förändring

Palmeoljekedjan är lång och komplex, där oljan byter händer många gånger innan den når våra fabriker. Frukten odlas på plantager där bönder säljer sina produkter till mellanmän och agenter. De levererar i sin tur till en kvarn där fruktbunkarna bearbetas. Därefter transporteras det via handlare till raffinaderier för vidare bearbetning. Först efter denna punkt går det in i vår direkta leveranskedja.

Transparens och spårbarhet är viktigt eftersom vi bara kan effektivt ta itu med de systemfrågor i samband med hur palmolja odlas och produceras - som avskogning och brott mot mänskliga rättigheter - om vi vet exakt var problemen finns. Att ha större synlighet över hela försörjningskedjan kommer att bidra till att accelerera omvandlingen av industrin.

Unilevers Chief Supply Chain Officer, Marc Engel, förklarar: ”Vi har länge åtagit oss att leda vägen mot öppenhet och det bästa sättet att visa detta är genom att öppna upp vår egen leveranskedja. På grund av traditionella kommersiella känsligheter och komplexiteten i palmoljeförsörjningskedjan har det krävts uthållighet för att komma till vart vi är nu. Vi är väldigt stolta över att vara det första konsumentvaruföretaget att ta detta steg. Unilever anser att fullständig insyn behövs för radikal omvandling. Vi vill att detta steg ska vara starten på en ny industriell rörelse. "

FID - Marc Engel quote
Unilever anser att fullständig insyn behövs för radikal omvandling. Vi vill att detta steg ska vara starten på en ny industriell rörelse. Marc Engel, Unilever’s Chief Supply Chain Officer

Positiv förändring kräver djärva steg

Genom denna omfattande kartläggning - över 1400 fabriker och mer än 300 direkta leverantörer - det är klart att det trots de framsteg vi har gjort som företag och som en industri, det finns fortfarande allvarliga miljö- och sociala frågor råder i branschen. Det här är ett stort steg mot ökad insyn, men vi vet att det finns mer arbete att göra för att uppnå en verkligt hållbar palmoljeindustri, och vi kommer att fortsätta våra insatser för att göra detta till en verklighet.

Som företag har vi en lång historia av att göra det rätta. Det innebär att vi ibland tar djärva steg för att uppnå positiv förändring. Vi är en grundande medlem av ”Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO), som förde branschen tillsammans för att förbinda sig att ta itu med system miljömässiga och sociala frågor i samband med produktion av palmolja. I vår Sustainable Palm Oil Sourcing Policy (PDF 166.79 KB), vilken vi re-lanserade 2016, vi tog oss an ännu strängare mål för att vi ska fortsätta att leda vägen för att omvandla hela palmoljeindustrin.

Tillbaka till sidans topp