Hoppa till innehåll

En ny plastekonomi

Publiceras:

Världshaven är jordens blodomlopp. De täcker mer än två tredjedelar av planetens yta och producerar mer än hälften av vårt syre. Ändå så orsakas nedskräpning av alla typer av plastavfall. Hos Unilever väljer vi ett ”cirkulärt” tillvägagångssätt för att motverka problemet.

Plastic waste on a beach

När kommersiell plast erövrade marknaderna för ett halvt århundrade sen, så uppmärksammades fördelarna på en gång. Nästan över en natt, design av dagligvaror – inklusive förpackningar – transformerades totalt.

Idag kan vi se de negativa sidorna av plast. Fortfarande så kan plastförpackningar hålla produkter säkra på sätt som vi en gång inte kunde föreställa sig.

Vår planet är flödar av plastavfall

I dagsläget så återvinns endast 14 % av allt plastmaterial. Resterande del hamnar ofta i deponier eller värre, som sopor på världens gator, i floder och hav. Beräkningar gjorda av Ellen MacArthur Foundation, visar att innan år 2050 kommer det finnas mer plast än fisk i våra hav. Eftersom en stor del av den plast vi använder tillverkats av fossila bränslen har det seriös inverkan också på klimatförändringarna.

Det moderna samhället skulle vara förlorat utan moderna plaster, men situationen måste förändras. Argumenten är inte enbart miljömässiga. Plastförpackningar och avfall kostar över världsekonomin 80 miljarder dollar varje år. Något behöver göras.

Unilever handlar årligen omkring 2,5 miljoner ton av plastförpackningar. Två miljarder människor använder dagligen en Unileverprodukt.

Så vi har noga övervägt vad vi kan- och måste göra, som en stor förbrukare av plastförpackningar. Vi samarbetar med andra som har en liknande vision som vi kring ”cirkulär ekonomi” och vi framhåller Ellen MacArthur Foundation’s ‘New Plastic Economy’ som föredöme.

Många gånger handlas produkter som används en eller två gånger för att därefter kastas. Tanken med ”cirkulär ekonomi” är att ersätta “slit och släng” modellen med ett system av ständig återanvändning. Att vi från början skapar design som kan återvinnas och återanvändas under en hel livstid.

Ur krass affärssynpunkt är det ytterst ologiskt att spendera pengar på ändliga råmaterial som olja, för att sen använda den enbart en gång innan det kastas.

"Att möta utmaningarna med plastavfall i världshaven kräver att vi arbetar för systemförändringar – sådan som förhindrar att plast hamnar i våra vatten från första början."

David Blanchard, Chief R&D Officer, Unilever

Skapa plastförpackningar som är mer planetvänliga

Det här nya tankesättet lanserades som en del av de nya målen för 2017; att alla våra plastförpackningar ska vara återvinningsbara, återanvända och komposterbara senast 2025.

Vi gör redan nu framsteg. Vår utgångspunkt är mängden förpackningar vi använder. Att omforma våra förpackningar visar redan på en minskning av förpackningsavfall på 20 % per konsument sedan 2010.

Valet av plast vi använder är en nyckelfaktor. Vi ett mål att öka mängden återvunnen plast i våra förpackningar med minst 25 % senast 2025. För tillfället är ett hinder tillgången på material, infrastrukturen för återvinning samt teknik. Omkring 30 % av plasten är fortfarande väldigt svår att återvinna.

Ta engångsförpackningar som exempel, likt många andra företag använder vi dem för att kunna tillgodose kunder med lägre inkomster, som annars inte har möjlighet att handla tvål eller schampo. För att möta den typen av avfall investerar vi i en ny teknik CreaSolv®, en kemisk process som klarar av att bryta ned komplexa plastarter så plasten kan återanvändas om och om igen. Att pröva den kommersiella sannolikheten för CreaSolv® har vi påbörjat ett pilotprojekt för återvinning i Indonesia under 2018.

Vi har alla en roll att spela

Vi på Unilever är väldigt ambitiösa, men också realistiska. Plastavfall representerar ett stigande problem av globala mått. Att förändra vår verksamhet kan skapa förändring, men det kan inte enbart uppnå det resultat som världen behöver uppleva.

Vi behöver ledarskap inte enbart från andra konsumentföretag, men också från avfallshantering- förpackningsföretag, och statliga myndigheter. Därtill så klart den viktiga roll vi alla har som konsumenter. Vi behöver hjälpa människor att skapa återvinning som en livslång vana. Unilever arbetar tillsammans med de här parterna så vi kan skapa momentum.

Plastavfall representerar ett stigande problem av globala mått. Tweet

Vi står inte stilla, vi är övertygade att tillsamman med andra parter kan vi förmå oss att övergå till ett fullskaligt cirkulärt system. På detta sätt kan vi fortfarande erbjuda konsumenten fördelarna med engångsförpackningar utan att miljön betalar priset.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

Tillbaka till sidans topp