Hoppa till innehåll

Fem viktiga löften vi gav i Davos

Publiceras:

Världsekonomiskt Forum i Davos ger oss möjligheten att utveckla de mål och det arbete som vi utför runt om i världen tillsammans med våra samarbetspartners.

Unilever announcements at Davos

Världsekonomiskt Forum (WEF) – som anordnas årligen i Schweiziska Davos – samlar stats- och regeringschefer, företagsledare, entreprenörer och NGOs för att diskutera globala frågor, politiska, ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga.

Med så många nyckelpersoner samlade på samma plats blir det ett viktigt forum där vi kan tala vidare om de mål vi satt upp kring klimatförändringar, hållbar råvaruproduktion och kvinnligt företagande.

Det är också ett utmärkt tillfälle för oss att lansera nya samarbeten och att stärka redan pågående. Lite extra relevant detta år när WEF’s fokus 2018 riktar in sig på gemensamma designlösningar, delaktigt skapande och samarbeten.

Här nedan berättar vi om fem större tillkännagivande vi gjorde i Davos.

1.Lyfter frågan om barns lek och rörelse

Våra “Smuts är bra” varumärken har i många år arbetet för verklighetens situationer, de stunder där du smutsar ned dig. Målgruppen har varit barn.

Barn lär sig genom lek och när de leker tillsammans med andra. De utvecklar emotionell intelligens och egenskaper som kreativitet och lösningsorientering. Kunskaper som inte går att läsa sig till i en bok eller via sökmotorer.

Vi kan i globalt se att barns lek är i kris eftersom många barns liv är obalanserade. Kampanjen “Free the kids” har tidigare slagit larm om att många barn spenderar mindre tid utomhus än dömda interner vid högsäkerhetsanstalter.

Trots att ansträngningarna och utvidgningen av Outdoor Classroom Day, är det ungefär vad ett enskilt varumärke kan åstadkomma på egen hand. Så tillsammans med Edelman och barnexpert Sir Ken Robinson, har vi etablerat Real Play Coalition, i samarbete med Lego Foundation, IKEA och National Geographic – för att hitta skalbarhet i vår ambition att påverka barns lek och rörelse.

För att lyckas behöver vi se över två områden, skolor och städer. I skolor är syftet att skapa möjlighet till lek och rörelse. I många storstadsområden kommer vi genomföra studier för att förstå hur en tillgång eller bristande tillgång till lekplatser påverkar barn.

2.Hjälp att bekämpa AIDS, tuberkulos och malaria

Unilever och den globala fonden samlar nu kraft att förbättra hälsa. Minska spridning av infektioner och därmed minska dödstal i områden i Afrika och i Asien. Den globala fonden är ett partnerskap utformat att påskynda bekämpandet av AIDS, tuberkulos och malariaepidemier. Fonden samlar och investerar årligen nära US$4 miljarder i program som leds av lokala experter i de länder och områden där situationen är mest akut.

Som ett led i samarbetet kommer Unilever och fonden, tillsammans med lokala parter, stegvis introducera ett pilotprojekt i Sydafrika för att stärka och utbilda unga kvinnor via Doves skolprogram ”Confident Me”, med syftet att försöka förhindra spridning av HIV/AIDS bland unga individer.

Unilever och den globala fonden ser också över möjligheten att få hävstång tillsammans med Unilevers hygienexperter att förändra hygienmönster och därmed minska spridning av sjukdomar. Till exempel att använda Lifebuoys bevisligt effektiva metod att lära barn och deras föräldrar att tvätta händerna vid kritiska tidpunkter varje dag,

3.Skynda på produktionen av hållbar palmolja

Unilever och Indonesiens statligt ägda palmoljeplantage PT Perkebunan Nusantara (PTPN) undertecknande ett Memorandum of Understanding (MoU) för att stödja lokala kvarnar och små lantbrukare att producera palmolja i linje med NDPE standard. Detta innebär inte någon skogsskövling, eller utveckling av torv eller exploatering av människor eller samhällen.

PPTN ger Unilever tillgång till sina kvarnar och små lantbruk, som vi då kan hjälpa att få certifikat för hållbarhet genom att öka investeringar och teknisk expertis. Detta kommer förbättra positioneringen för småskaliga lantbruk att ta klivet in som leverantör av palmolja, öka sin avkastning samtidigt som man hjälper till att förbättra både miljö och levnadsförhållanden.

Vi är engagerade flertalet partnerskap att stödja mindre lantbruk, men via MoU tillllsammans med PTPN är det första gången vi kan tillämpa ”skyddad produktion”.

4.Ytterligare åtgärder att minska plastavfall

Ett år efter att Unilever presenterade sitt öfte att 100 % av företagets plastförpackningar fullt ut ska kunna återanvändas, återvinnas eller komposteras senast år 2025. Välkomnar vi det faktum att andra företag har valt att avge liknande löften [https://newplasticseconomy.org/news].

Fler företag behöver gå samma väg och skynda på hela branschens ansvar att möjliggöra framsteg för den cirkulära ekonomin och då särskilt förhindra att plast hamnar i våra världshav och vattendrag.

Vid sidan av löftet att 100 % av plastavfallet ska vara återanvänt, återvunnet och komposterbart senast 2025 så har Unilever vi åtagit sig att använda 25 % återvunnet material senast 2025 samt att presentera samtliga plastmaterial senast år 2020.

Unilever meddelar också att man gjort goda framsteg i att identifiera tekniska lösningar för att återvinna komplexa engångsförpackningar via sin CreaSolv®-teknologi. Tekniken testas under 2018 vid ett pilotprojekt i Indonesien för att säkra sin kommersiella bärighet. Intentionen är att teknologin bakom CreaSolv® ska offentliggöras så att andra inom branschen ska kunna ta del av dess skalbarhet och använda den

5.Ökat stöd till sociala entreprenörer

Vi utökar åtagandet att stödja sociala entreprenörer tillsammans med UK’s Department for International Development (DFID) via TRANSFORM joint initiative. Detta kommer att fyrdubbla storleken på programmet från £10 miljoner till £40 miljoner som har syftet att utveckla marknadsanpassade lösningar för hushåll med låga inkomster i utvecklingsländer.

Via finansiellt och affärsmässigt stöd till sociala entreprenörer och uppfinningar som leder till beteendeförändring är målet att nå 100 miljoner människor i delar av Afrika och Asien med produkter som förbättrar hälsa, levnadsförhållanden och miljö senast 2025.

DFID och Unilever grundade TRANSFORM år 2015 för att sammanföra den privata sektorns kommersiella utgångspunkter att globalt lösa problem i utvecklingsområden. Till idag har detta bidragit till att över en kvarts miljon människor i nio länder, fått tillgång till bland annat portabla handtvättsstationer samt mobila plattformar i ex Kenya.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

Tillbaka till sidans topp