Hoppa till innehåll

Förtroende - nyckeln till framtida framsteg

Publiceras:

Författare Paul Polman

“Förtroende är vår viktigaste värdedrivare.” Unilevers CEO Paul Polman beskriver hur värderingar och förtroende påverkar företagande, samhället och vår planet.

Lady with Palm Oil

About the author

Paul Polman, former Unilever CEO

Paul Polman

Former CEO, Unilever

Paul Polman har varit CEO för Unilever 2009. Under hans ledarskap, har företaget
valt en ambitiös vision att dubbla tillväxten i förhållande till sitt
miljömässiga avtryck och samtidigt öka sin positiva sociala inflytande.

Den tid vi lever i nu bygger på förtroende. Inget samhälle kan fortgå utan det, i klarhet är förtroende vår mest värdefulla tillgång. Fundamentet för våra framtidsutsikter.

I förmågan att skapa förtroende ligger nyckeln till att hitta de framsteg som vi alla söker – möta klimatförändringarna, tackla fattigdom och svält, uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor. Ambitioner vilka är förankrade i FNs Sustainability Development Goals (SDGs) kommer enbart nås genom att människor samarbetar på nya sätt. Ett arbete som i högsta grad är byggt på förtroende.

Samtidigt i vår omvärld är förtroendekapitalet ständigt hotat. Undersökningar pekar allt oftare på att många institutioner får allt lägre förtroende – vilket knappast är förvånande. Varför skulle människor lita på ett system där så många lämnas utanför.

Så vad kan näringslivet göra? Jag tror att näringslivet behöver ta ledarrollen att skydda och reparera det generella förtroendekapitalet. Det är en enorm utmaning – och jag tror inte att Unilever eller att något enskilt företag sitter på alla svar. Men en bra start är att uppmärksamma vad förtroende är och varför det är betydelsefullt för oss.

€100bnVärdet på Unilevers förtroende och varumärke

Vad menar vi när vi säger förtroende?

Förtroende är vår viktigaste värdeskapare. Unilevers nuvarande marknadsvärde uppgår till ca €130 miljarder – men våra tillgångar beräknas enbart till €30 miljarder. Differensen balanseras upp med förtroende eller varumärkestillit – en ovärderlig tillgång som byggts av anställda genom generationer, via våra värderingar och bra produkter.

Det är affärsmässigt att skydda och underhålla din mest värdefulla tillgång. Hur gör vi när tillgången är förtroende?

Det är alltid frestande att fokusera på delar i företaget som förknippas med direkt kontroll – produkter, service och leverans.

Det är så klart kritiskt att förbättra de här delarna. Du kan inte ses som pålitlig om du inte kan leverera det du lovar. Dessvärre räcker inte det, vi behöver göra mer?

När människor talar om förtroende pekar de på flera saker; värderingar, rättvisa, jämlikhet och mening. De förväntar sig att företag ser på sin roll i världen i ett vidare perspektiv. De tänker på beteende – och de ser långsiktigt på om ett företag faktiskt kan leva som de lär.

I en värld som präglas av misstroende, behöver vi arbeta dubbelt så hårt med att upprätthålla det förtroende vi skaffat oss. Vi behöver också arbeta ännu mer intensivt, för att skala upp de möjligheter som ett förtroendekapital ger.

Paul Polman, CEO, Unilever

Bygga förtroende skapar möjligheter

Unilever har alltid varit ett bolag grundat med ett starkt syfte – med vår hållbarhetsplan USLP, där vi formulerat vår genuina ambition att företagets framgång ska vara långsiktig, hållbar som inte ska ske på beskostand av människor och vår planet.

Det här har varit en stark bidragande faktor till att vi har byggt upp ett starkt förtroendekapital, vilket GlobeScan’s årliga hållbarhetsindex bevisar, där har Unilever haft förstaplatsen de senaste sju åren.

Men förtroende har en tendens att anlända till fots men avgå till häst. I en värld som präglas av misstroende, behöver vi arbeta dubbelt så hårt med att upprätthålla det förtroende vi skaffat oss. Vi behöver också tillsammans med andra, arbeta ännu mer intensivt, för att skala upp de möjligheter som ett förtroendekapital ger.

Förändra företagande till en föränderlig värld

Underhålla förtroende skapar direkta möjligheter för vilket företag som helst. Det ger bättre relationer till konsumenter och leverantörer, starkare affärsuthållighet och fler engagerade anställda. Nyligen genomförda studier visar att när människor arbetar för en trovärdig organisation så är man mer angelägen att prestera för att påskynda företagets mål.

Det leder också till större möjligheter. Att skapa de miljarder och åter miljarder dollar i tillväxt som är ett önskvärt resultat från FNs SDGs. Det innebär att alla – från regeringsorgan, myndigheter, företag och NGOs mobiliserar vilja, kraft, och resurser som i grunden är baserat på förtroende.

Näringslivet har en bra utgångspunkt och tydliga initiativ. Enligt Edelman Trust Barometeruppger 75 % av de som svarat att de litar på sin arbetsgivare. Två tredjedelar av respondenterna uppger att de önskar att företagsledare driver policyförändringar istället för att vänta på lagstiftningen, som i majoriteten av länder nu, rankas lägre i förtroende jämfört med näringslivet.

75%av respondenter I Edelman Trust Barometer säger att de har förtroende för företaget där de arbetar

Transparens: öppna upp oss själva, öppna med andra

Så hur kan näringslivet förvalta det förtroende som människor ger dem för att uppnå utvecklande affärsmöjligheter. Nyckeln är att vara trogen sina värderingar som skapat grunden till affärsidén som också skapar ett gemensamt syfte för hela organisationen.

Öppenhet, transparens – inkluderat relevanta fakta – kommer också utgöra en betydande del. Vi behöver vara öppna med att vi inte har alla svar. Att vi behöver arbeta hårdare att lyssna till, agera efter, olika människors perspektiv.

När vi introducerade Unilevers hållbarhetsplan 2010, så satte vi medvetet ambitiösa mål för att uppnå social- och miljömässigt inflytande. Sedan dess har vi varje år rapporterat om våra målsättningar och framsteg – och vår USLP 2017 finner du här.

Vi har gjort enorma framsteg på många områden – men öppna med det faktum att vi har en bit kvar på andra områden. Att vara transparent med vad vi lärt oss, hoppas vi kunna hjälpa andra som är på samma resa, och att vi får ta del av deras perspektiv och erfarenheter. Särskilt eftersom vår viktigaste lärdom är att våra framsteg är beroende om en genomgripande förändring som enbart kan uppnås genom partnerskap med andra. Vi vill att den typ av partnerskap ska baseras på den starkaste av byggstenar – den som är byggd av förtroende.

Inta ledarposition

Genom att anta ett transparent och öppet tillvägagångssätt, har näringslivet möjlighet och ansvar – att verka som förebild.

Bygga förtroende stärker den enskilda affären. Genom att hjälpa till att nå SDGs och bidra till ett mer rättvist samhälle, har vi chansen att vända åratal av vikande förtroende och bygge en bättre framåtblickande värld. Det är en investering inget företag har råd att ignorera.

Tillbaka till sidans topp