Hoppa till innehåll

Fyra åtgärder för att lösa plastproblemen

Publiceras:

Författare Ellen Macarthur And Paul Polman

Det tog ett halvt århundrande för plast att gå från det moderna samhällets ikoniska problemlösare till att bli en pol för nedsättande omdömen.

Fish eating plastic

About the author

Ellen Macarthur And Paul Polman

Ellen Macarthur And Paul Polman

Founder, Ellen MacArthur Foundation; CEO, Unilever (respectively)

Dame Ellen MacArthur blev historisk 2005 att bli den snabbaste att ensam segla
jorden runt. Hon lanserade the Ellen MacArthur Foundation 2009 med syftet att
skynda på övergången till en cirkulär ekonomi.

Paul Polman tillträdde som CEO för Unilever 2009. Han är övertygad att en
långsiktig och hållbar kapitalism är det som krävs för framtiden.

Beräkningar visar att åtta miljoner ton plast hamnar i världshaven varje år. Då blir den stora frågan hur vi kan förena de funktionella fördelar som plast onekligen har, med ett system som fungerar långsiktigt, utan ett försämrat material-värde och negativ miljöpåverkan.

Löftesrika signaler för förändring

Förpackningar är det enskilt största användningsområdet för plast och påverkar våra liv dagligen globalt. De senaste 50 åren har vi gått från lösningar som bygger på återanvändning till engångsförpackningar som slängs. Samtidigt som återvinningssystemet inte har hållit jämna steg med utvecklingen, enbart två procent av de förpackningar som används återanvänds till nya förpackningar.

Men det finns uppmuntrande signaler att både länder och branscher går mot en radikal omvandling från den nuvarande slit-och-släng idén till ett system som hanterar plast med cirkulär utgångspunkt.

Enbart under de senaste veckorna har Europakommissionen presenterat sin plaststrategi, Frankrike meddelade om ett ambitiöst åtagande att återvinna 100 % av all plast senast 2025 och Storbritannien la fram en 25- årsplan för miljöåtgärder med fokus att förändra beteendet att slänga plastförpackningar efter användning. Ett dussintals liknande direktiv har instiftats av städer, länder och internationella institutioner över världen de senaste månaderna.

Branschen vidtar också kraftfulla åtgärder. Vid World Economic Forum i Davos förra året (2017), så lovade Unilever att 100 % av företagets plastförpackningar skulle vara återvinningsbara, återanvända och komposterbara senast 2025. I början av 2018 rapporterade the Ellen MacArthur Foundation att tio branschledande företag från handeln och förpackningsindustrin har anslutit sig till liknande åtaganden och ambitiösa mål kring andelen återvinning.

En cirkulär plastekonomi för nästa århundrande

Allt ovan är tydliga tecken på en växande vilja att skapa konkreta lösningar. Men för att genomföra en förändring som lever också under nästa århundrande behöver nyckelfunktioner agera än mer kraftfullt för att påverka systemet. Företag har en särskild roll att spela och kan fokusera på fyra åtgärder för att skynda på skiftet mot en cirkulär plastekonomi, och värdera plast som en ekonomisk resurs att behålla inom systemet och borta från världshaven.

För det första, många företag och myndigheter är fokuserade på återvinning, men det är enbart ett kapitel, och det finns ett akut behov att se lösningar utöver det. Att ifrågasätta alla delar i systemet så är det ofrånkomligt att inte se det kollektiva ansvaret – vill vi fortfarande ha bärkassar vi slänger eller bränner efter att ha använts i några minuter?

Att investera i innovativa sätt som kan leverera produkter till konsumenter utan att generera plastavfall, kan möjliggöra nya affärsmodeller, teknologier och material, som kan hjälpa oss på traven i den här utmaningen och samtidigt skapa affärsmöjligheter upp till 10 miljarder dollar globalt.

För det andra, gällande plastförpackningar som nu kommer till marknaden, så ämnar fler företag följa de 11 företag som uppmärksammades i Davos, och som nu utformar förpackningar efter deras åtaganden i åtanke.

För det tredje, branschorgan behöver gemensamt definiera en ”global plastkontroll” som samlar direktiv och standards. Dagens verklighet är idag lite för godtycklig och otydligt med termer som ”bioplast” eller ”recycable” vilket kan leda till begreppsförvirring och i sämsta fall ge utrymme för så kallad ”greenwashing”.

Feature image - Four things businesses can do to fix the plastics problem
Vi ser uppmuntrande tecken att både regeringar och hela branschen går mot en radikal omvandling från ett slit och släng system för plast mot ett system av cirkulär karaktär. Ellen MacArthur och Paul Polman

Chockera för systemskifte

Slutligen är en konstruktiv dialog mellan branschorgan och politiska beslutsfattare avgörande för att nå goda framsteg. Beslutsfattare har en nyckelroll för att skapa infrastruktur samt utforma ett regelverk för en cirkulär ekonomi att utvecklas inom. Historiskt har vi dessvärre för ofta sett prov på när näringslivets företrädare och politiska organ har arbetet efter olika agendor som ibland stått i direkt konflikt med varandra. Företag behöver engagera sig och vara en positiv kraft tillsammans med politiska beslutsfattare för att åstadkomma ett fungerade regelverk och ett systemskifte. Ett exempel är implementeringen av effektivare och bredare producentansvar.

Givet storleken på den utmaning vi står för behöver den modell för produktion och konsumtion vi har idag en stor omvälvning. En omvälvande förändring som vi gemensamt initierar och som avslöjar de ekonomiska och miljömässiga vinster som vi ofta bortser från.

Tillbaka till sidans topp