Hoppa till innehåll

Hur vi lever upp till våra mål i vår hållbarhetsplan

Publiceras:

Medan världen arbetar för att uppnå målen för en hållbar utveckling, är det viktigt att näringslivet visar vägen mot förtroende. Nyckeln till detta är att vi alla arbetar närmare varandra än tidigare. Det innebär också nya nivåer av transparens för alla parter.

Line of schoolgirls in Pakistan

Det är med transparensen i åtanke som vi delar med oss av de framsteg vi gör med Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Det är grunden på vilken vi skapar förtroende i alla aspekter i vår värdekedja.

Den senaste rapporten visar att vi är på väg att nå 80 % av våra mål, samtidigt är vi mer transparenta än någonsin om var de största utmaningarna ligger. Den skildrar även hur vi kan dela våra erfarenheter för att stötta och förbättra hållbarhetsresor för andra verksamheter.

Konsumenter önskar hållbara varumärken

Det finns starka bevis att konsumenternas efterfrågan på hållbara varumärken växer. Vår egen undersökning visar att 54 % av konsumenterna vill handla hållbart och en tredjedel av dem gör redan det. Det här är en stor möjlighet och vi vill se till att Unilevers varumärken ligger i framkant.

Ett sätt vi har gjort de på under de senaste åren är genom våra varumärken för hållbarhet. De kombinerar ett starkt socialt eller miljörelaterat syfte med produkter som bidrar till målen för USLP. Vi har nu 26 varumärken för hållbarhet över alla kategorier, som kan jämföras med de 18 som vi hade år 2016. Nykomlingarna i år är Vaseline, Sunlight, Sunsilk och GB.

År 2017 växte de 46 % snabbare än övriga verksamheten och stod för 70 % av tillväxten i vår omsättning. Under de senaste fyra åren har de fortsatt att överstiga vår genomsnittliga tillväxttakt.

Nya verksamheter, varumärken och innovationer

Vi formar och bygger ut vår produktportfölj med nya verksamheter inom Unilever, som är förenliga med våra värderingar för hållbarhet. Några av de nya varumärkena som tillkommit senaste året, som passar in i denna profil är; bland annat Pukka teer, Seventh Generation, Mãe Terra och Sundial.

Vi förvärvar inte enbart utan växer på egen hand genom att skapa nya märken som har hållbarhet i hjärtat av produkten. Som exempel kan vi nämna den veganmärkta hudvårdserien Love Beauty Planet som använder naturliga ingredienser och förpackningar i återvunnet material, samt Red Red glutenfria veganlunchlådor som lanserades i Storbritannien tidigare i år.

Utöver att vi når ut med våra varumärken till fler konsumenter varje dag, både välkända favoriter liksom nya innovationer. Som exempel lanserade Domestos under förra året ett antal innovationer för att möta problem med hygien- och vattenbrist. Bland annat ett nytt, prisvärt rengöringspuder för toaletter i Indien samt en ”Spola mindre”-spray i Sydafrika.

Framsteg under 2017 för USLP

De goda nyheterna är att efter 7 år med USLP har vi uppnått nästan 80 % av våra uppsatta mål.

År 2020 har vi förbättrat hälsa och välmående för mer än 1 miljard människor

Vi är en bra bit på väg att nå vårt ambitiösa mål att fördubbla andelen produkter i vår portfölj att uppfylla de högsta näringskraven senast år 2020. Till idag når volymmässigt 39 % procent de högsta kraven. Vi fortsätter omformulera samtliga produktkategorier och har gjort framsteg i att minska salt, mättade fetter, kalorier och socker. På 7 av 10 marknader säljer vi miniversioner av glass, till exempel så lanserade vi 2017 Mini Magnum i Indien och Mini Cornettos i Brasilien.

När det kommer till Hälsa och Välmående så hade vi i slutet av 2017 nått ut till 600 miljoner människor i form av våra handtvättsprogram, och information om hygien, munhälsa, självkänsla och rent dricksvatten. Ett varumärke som lyckats åstadkomma betydande skillnad är Dove som fokuserar på starkare självkänsla. Redan nu har man lyckats nå 29 miljoner människor på god väg att nå målet på 40 miljoner senast 2020.

601mI slutet av 2017 hade vi nått ut till 601 miljoner människor med våra program för handtvätt, hygien, självkänsla och rent dricksvatten.

109I slutet av 2017 använde 109 av våra produktionsanläggningar i 36 länder 100 % förnybar el. Tillsammans utgör det 65 % av elförbrukningen totalt.

56%I slutet av 2017 handlade vi 56 % av våra råvaror från hållbara odlingar.

Halvera miljöpåverkan för våra produkter genom hela värdekedjan år 2030

När det gäller vår egen miljöpåverkan har vi gjort stora framsteg inom nästan alla områden. Till exempel har vi sedan 2008 minskat koldioxid från energi i vår produktion med 47 %, minskat vattenförbrukningen med 39 % och det totala avfallet som skickas till deponi har nått 98 %. Vi har även tagit ett stort steg i vår leveranskedja. Till exempel, i slutet av 2017 framställdes 56 % av våra jordbruksråvaror på ett hållbart sätt.

Vi fortsätter se en utmaning i hur konsumenter inverkar på miljön vid användning av våra produkter. Bland annat har vattenförbrukningen sedan 2010 enbart minskat med 2 %. Men vi har även goda nyheter, vi ser uppmuntrande framsteg för förpackningsavfall. Unilever har åtagit sig att se till att våra plastförpackningar blir fullt återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara år 2025.

Bättre levnadsstandard för miljoner människor år 2020

Under 2017 lanserade vi vår en striktare Code of Conduct, för att skärpa våra krav på hur vi gör affärer och för att kunna ansluta fler leverantörer till oss. Cirka 55 % av våra inköp genomfördes med leverantörer som fyllde den nya policyn obligatoriska krav. Vårt mål är 100 % år 2020.

Vi anser att anser att kvinnors kompetens är en avgörande faktor för utveckling och ekonomisk tillväxt. Vi bygger vår organisation på en jämlik könsfördelning. I slutet av 2017 var 47 % av ledande befattningar tillsatta med kvinnor, jämfört med 46 % 2016. Vårt Shakti-program förser fler än 70 000 kvinnor med jobb i låginkomstsamhällen på landsbygden. Under 2017 hjälpte vi även 1,2 miljoner att få möjlighet till ökad säkerhet och kunskapsutveckling.

Vi arbetar för att skapa en inkluderande verksamhet och förra året hjälpte vi 716 000 små lantbrukare att få hjälp och stöd att förbättra deras jordbruk och också öka sina inkomster. Vi stöttade också 1,6 miljoner småskaliga återförsäljare att få bättre lönsamhet.

Autor zdjęcia: Son Ng-Hoang, pracownik Unilever, Wietnam
Foto av Son Ng-Hoang, Unilever-anställd, Vietnam

70%Av vår totala omsättningstillväxt kommer ifrån våra varumärken med hållbarhetsprofil

Vilket är nästa steg?

Mycket har förändrats i världen sedan vi lanserade USLP 2010. I takt med att vi började tänka på den framtida utvecklingen ville vi höra vad våra anställda och externa intressenters har för åsikter om vad vi gör nu och vad vi bör göra framöver. Vi valde att göra en av de största undersökningarna vi någonsin genomfört inom Unilever.

Förutom att intervjua experter från hela värdekedjan – inklusive investerare, leverantörer, kunder, kreativa byråer, andra verksamheter, förebilder inom vissa områden, icke-statliga organisationer och akademiker – bad vi också anställda runt om i världen att svar på en undersökning för att identifiera vilka frågor som betyder mest för dem.

Svaren visade att USLP är en källa till stolthet och är en stark drivkraft inom företaget och en viktig anledning till att många anställda anslutit sig till organisationen. Samtidigt känner vi oss väldigt ödmjuka när vi hör att USLP är väldigt uppskattat också utanför företaget.

Som väntat följer hög förväntningar på så mycket positiv respons. Som en extern respondent svarade ”Unilever befinner sig i en obekväm position. Förväntningarna kommer vara högre än någonsin. Det höjer ribban för alla på Unilever som försöker komma underfund med vad som måste ske härnäst.”

Syftet med det här projektet var att få en djupare insikt i hur vi kan utveckla USLP för framtiden grundat på åsikter både från våra anställda och från oberoende experter från fältet. Vi kommer ta den värdefulla feedbacken för att arbeta fram nästa steg i processen. Vi kommer med uppdateringar regelbundet om våra framsteg, så titta gärna förbi igen snart för att se hur det går för oss.

Översta foto av Muhammad Taha, Unilever-anställd, Pakistan

Tillbaka till sidans topp