Hoppa till innehåll

Mindre kontanter kan innebära ett bättre liv

Publiceras:

Författare Dr Ruth Goodwin-Groen

En tredjedel av andelen vuxna kämpar i system med bristande finansiella tjänster och som försvårar möjligheten att skydda sitt sparande. Ruth Goodwin-Groen, från FN baserade ”Better Than Cash Alliance”, förklarar varför en förändring mot digitala betalningslösningar kan hjälpa till att reducera fattigdom och skapa inkluderande tillväxt.

Young girl shopping

About the author

Dr Ruth Goodwin-Groen

Dr Ruth Goodwin-Groen

Managing Director, Better Than Cash Alliance

Innan befattningen hos Better Than Cash Alliance, hade Ruth rollen som
Australens Co-Chair för G20’s Global Partnership for Financial Inclusion and the
Financial Services for the Poor Adviser vis Australian Agency for International
Development.

Stora möjligheter

Nästan 2 miljarder människor lever idag utan tillgång till pålitliga finasiella system. Det innebär att de inte har några banksystem, ingen väg till förmånliga lån eller möjlighet till säkert sparande.

Det gör det extremt svårt för dem att investera i framtiden, att spara för en utbildning eller hälsoförsäkring, eller bygga ett företag. Det enda sättet de kan ta emot eller överföra betalningar är med hjälp av kontanter. Det är vare sig särskilt säkert eller praktiskt. Det innebär också minskad transparens för regeringar, företag och privatpersoner.

När människor slutar använda kontanter och ges möjligheten till digitala betalningar, så gynnar det alla. Enligt siffror från Världsbanken så har andelen vuxna med tillgång till konton där de kan spara säkert – via mobilen, kort eller on-line ökat signifikant de senaste tre åren, men fortfarande står en tredjedel utanför de säkra systemen. Det är ett stort problem att ta sig an, men en lösning skapar också stora möjligheter.

Win-win för affären

För stora företag innebär digitaliserade betalningar en möjlighet för dubblade vinster. Det innebär att de kan bidra till FNs hållbarhetsmål, minska fattigdom och upprätta jämställdhet mellan könen. Samtidigt skapar det goda förutsättningar för företaget, distributörer, handlare och konsumenter. Intäkterna ökar via nya affärsmöjligheter som ger hävstång till digitaliseringen. Det här inkluderar också möjlighet att erbjuda finansiering för leverantörer och distributörer.

Unilevers Jaza Duka program i Kenya är ett bra exempel. Där detaljhandlarna ökade försäljningen i snitt med 20 % de första sex månaderna, genom att nyttja korta kapitallån från Kenya Commercial Bank (KBC). Lånen baserades på handlarnas digitala inköpshistorik med Unilever och användes till att expandera sortimentet och produktlager, samt öka besöksantalet i butik. Många ansöker nu om att bli KCB agenter för kunna erbjuda banktjänster och därigenom få en ny inkomstkälla.

Vilket företag som helst kan resultera i den här typen av succé är goda nyheter för alla parter i värdekedjan. Det visar att företag med stora nätverk och extensiva värdekedjor faktiskt kan göra skillnad.

FID - Lucy Njoki
Lucy Njoki, butiksinnehavare Lucy är en ensamstående mamma till två barn och har haft en butik i tio år. Butiksverksamheten är hennes enda inkomstkälla. Hennes deltagande i Jaxa Duka har ökat hennes kapacitet att handla mer Unileverprodukter, genom att utökad kreditservice för första gången. Hon känner sig nu tryggare i att möta familjens ekonomiska behov – inkluderat kostnader för livsmedel och utbildning.

Jaza Duka är bara ett exempel på hur och varför företag borde digitalisera sina leverantörsbetalningar. Andra exempel som Gap Inc vars åtgärder genererade i att 95 % av deras fabriksanställda i Indien fick betalt via digitala lösningar. När fabrikerna genomförde det här skiftet såg man en minskning i arbetsplatskonflikter upp till 20 %. I Bangladesh rapporterar klädestillverkare som deltar i in BSR’s HERfinance program att de sparar 53 % i tid och finansiell administration för deras leverantörer.

Kvinnor har mest att tjäna

Globalt sett befinner sig kvinnor oftare i fattigdom och utanförskap. Kvinnliga handlare i de globala leverantörskedjorna – de som är små butiksägare och mikroföretagare – har nästan obefintlig tillgång till krediter i syfte att växa verksamheten. Precis som Lucy. Det är ett gigantiskt kreditglapp för kvinnor som driver små och medelstora företag. Senaste World Bank Group research beräknar glappet till $1.7 triljoner årligen.

Att uppmärksamma den här frågan kommer göra skillnad för handlare i allmänhet, men ha en oproportionerligt stor inverkan på kvinnor. Som traditionellt är fångade i en cirkel av fattigdom, kan nu få en bättre kontroll över familjens ekonomi, öka sin personliga säkerhet och förbättra sina ekonomiska möjligheter.

Det finns också en tillväxtspiral. Enligt UN Foundation, så återinvesterar 90 % av inkomsten i sin familj. För män är den siffran 30 – 40 % så det är ytterligare en winwin – cykeln blir positiv och kraftfull.

Svaret i deras händer

Den största utmaningen är att utbilda företag och individer att det nuvarande sättet att arbeta – med kontanter – är en återvändsgränd. För människor kommer det innebära att de inte kan skapa den framtid de vill ha eller förmåga att växa sin verksamhet. Det fråntar dem möjligheten att kontrollera sin ekonomi och sitt sparande till exempelvis utbildning eller bröllop. Det hjälper inte heller företag att utveckla transparens och inkluderande leverantörskedjor.

För att bygga en framtid behöver människor ett säkert sätt att få tillgång till finansiella system och digitala betallösningar. Men det betyder ett kultur skifte. Många anser fortfarande att kontanter är säkrare än att använda banken. Så en del i utmaningen ligger i att bygga förtroende för de som levererar finansiell service.

Av de 1,7 miljarder vuxna som står utan bank äger två tredjedelar en mobiltelefon. Människor börjar använda mobilen att betala och överföra pengar i realtid. Så nästa steg är att använda mobilen som plånbok och ta emot pengar och betala fakturor på ett mer lätthanterligt sätt. De är därför det här växer snabbast i östra delarna av Afrika och andra tillväxtmarknader.

Insikter och evidens

Ett växande antal företag inser nu de positiva fördelarna med digitala betalsystem. Men vi behöver göra mer för att komma vidare. The Better Than Cash Alliance har nyligen presenterat ett pm som visar en rad goda samarbeten med imponerade resultat. Vi hoppas att de lärdomar och goda exemplen påskyndar utvecklingen och kan leverera goda finansiella instrument som inrymmer många fler, speciellt kvinnor.

Alla bildrättigheter tillhör Mastercard

Omo packages

Byggklossar för framgång

The Better Than Cash Alliance rapport innehåller tre viktiga punkter för att accelerera digitala betallösningar.

Tillbaka till sidans topp