Hoppa till innehåll

Tre nya vägar mot mindre plastavfall

Publiceras:

Unilever arbetar intensivt med att minska avfall och plastförpackningar. Särskilt genom samarbeten som driver förändring som stäcker sig utanför vår egen verksamhet. Vi har just tagit ett stort kliv framåt med tre nya initiativ.

Plastics Main

Partnerskap tillför kraft och takt

Plastförpackningar är ett mycket användbart och effektivt material som hjälper människor över hela världen att få tillgång till nödvändiga produkter – exempelvis livsmedel och tvål – och som förenklar livet för många. Med en ökad användning ökar också problemen med plastavfall.

Utmaningen är att behålla plastförpackningar i ekonomin men utanför vår miljö. Därför behöver vi röra oss mot ett cirkulärt system (kretslopp).

Förra året beslutade Unilever att senast 2025 ska all den palst vi använder vara återanvändbar, återvinningsbar eller komposterbar samt att 25 % av plasten vi använder är från återvunnen plast. Det är målsättningar som de här som driver tydlig förändring i vår verksamhet – och påverkar hur vi utformar förpackningsdesign som både går att återvinna och återanvända.

Men problemen med plast är inte något vi förändrar över en natt, vi kommer inte heller lösa det på egen hand. Det är anledningen till att vi ställer oss bakom en rad av olika partnerskap och samarbeten. Här presenterar vi tre nya initiativ.

Gå till botten med problemen

Tillsammans med 250 organisationer – däribland några av världens största förpackningstillverkare, varumärken, detaljhandlare och återvinningsföretag, stater samt organisationer – har vi skrivit på the New Plastic Economy Global Commitment.

Det innebär att vi kraftsamlar för att utrota plastavfall och föroreningar vid roten av problemet, baserat på en vision om en cirkulär ekonomi, där plastmaterial aldrig blir avfall.

Om vi ser på våra egna löften 2017, har vi undertecknat att eliminera problematisk eller onödiga plastförpackningar och flytta från engångsförpackningar till förpackningar som går att återanvända. Men också att försäkra oss att samtliga plastförpackningar enkelt och riskfritt kan återvinnas eller komposteras; samt att öka andelen och användningen av återvunnen plast, innan 2025.

”Det globala åtagandet är ett viktigt steg på vår resa att eliminera plastavfall” säger Paul Polman, CEO för Unilever. ”Det är viktigt att alla nyckelaktörer som är inblandade arbetar tillsammans för att påskynda övergången mot en cirkulär ekonomi och som en del i detta fokusera på utmaningen kring engångsförpackningar av plast. Unilever är redo att göra sin del och uppmanar ledande företag och stater att göra detsamma.”

Det nya initiativet New Plastics Economy Global Commitment leds av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med FNs miljöorgan. Det syftar till att skapa det nya “normala” kring plastförpackningar, med målsättningar som revideras var 18 månad för att öka ambitionen.

Feature image - Plastic Waste
För att förflytta sig från en linjär slit-och-släng” konsumtion till en som är mer cirkulär, krävs nya affärsmodeller, investeringar i innovationer och infrastruktur. David Blanchard, Chief R&D Officer, Unilever

För att återvinna behöver du samla in

I en perfekt värld, skulle vi omedelbart köpa all vår plastråvara från leverantörer som erbjuder återvunnen plast. Hursomhelst finns det begränsningar i vad som är tillgängliga kvantiteter och med rätta kvaliteter. I en del länder är infrastrukturen för att samla in plast och att framställa återvunnen plast (PCR) avancerad, och den finns redan tillgänglig. I en del andra länder är det näst intill omöjligt att få tag på.

Enligt Ellen MacArthur Foundation beräknas i nuläget enbart 14 % av plastförpackningar globalt samlas in för återvinning, 40 % hamnar i deponier och nästan en tredjedel hamnar i våra sköra ekosystem.

För att möta den här typen av problem har vi ett samarbete med Veolia – ett världsledande företag på avfallshantering – som kan utveckla och expandera insamlingen och infrastruktur för återanvändning och öka återvunnet material i värdekedjan. Vi börjar i Indien och i Indonesien, vi arbetar för att implementera gemensamma insamlingslösningar, öka kapaciteten samt utveckla nya processer och affärsmodeller.

Marc Engel, ansvarig för Supply Chain inom Unilever; säger ” i ljuset av att plastproduktionen förväntas fördubblas de kommande decennierna blir omfattningen av mängden plastavfall alltmer problematisk. Vi har alla mycket att göra för att ta den här frågan på allvar och vi hoppas att vårt partnerskap med Veolia, kan ta ett kliv mot en mer meningsfull ekonomi”.

Laurent Auguste, Senior EVP för Utveckling, Innovation och Marknad på Veolia tillägger ”det finns ett behov av förändring som inte går att förneka när det kommer till plastförpackningar. Hur vi hanterar och minskar avfallet har en direkt betydelse för det miljömässiga avtrycket. Det kommer behövas samarbeten från alla aktörer inom värdekedjan.

Vi rättar mun efter matsäck

Tillsammans med andra stora livsmedelsföretag, som PepsiCo, P&G och Coca-Cola, har vi gemensamt beslutat om totalt US$100 million i fondmedel till Circulate Capital, en investeringsfirma som specialiserar sig på att finansiera avfalls- hanteringssystem och infrastruktur. Det är en unik investeringsmodell, utformad för att skapa långsiktiga systemskiften för att motverka plastavfall i världshaven.

Genom att visa att det finns investeringsmöjligheter inom avfallshantering och återvinningssektorn, är målet för Circulate Capital att attrahera de miljarder dollar från institutionella investerare som behövs för att växa både företag och infrastruktur både i södra och Sydostasien. De här regionerna bidrar på ett oproportionerligt sätt till plastavfall i världshaven, delvis på grund av bristande infrastruktur och avfallshantering.

Unilevers chef för R & D, David Blanchard menar ”att förflytta sig från en linjär slit-och-släng” konsumtion till en som är mer cirkulär kräver nya affärsmodeller, investeringar i innovationer och infrastruktur. Samarbetet med Circulate Capital och andra partners är ett viktigt steg att låsa upp de investeringar som krävs för att motverka plastavfall”.

Circulate Capital strävar efter att minska gapet mellan ekosystem och innovationer, investeringar, entreprenörskap och partnerskap som behövs för att lösa problemet. Affärsmodellen förlitar sig till att lokala innovationer ger grogrund för en ny generation sociala entreprenörer att bygga nya framtida projekt för ett mer hållbart system.

Tillbaka till sidans topp