Hoppa till innehåll

Vad är vetenskapsbaserade mål och varför använder vi dem?

Publiceras:

Författare Thomas Lingard

Thomas Lingard, Unilever’s Global Director, Climate & Environment, om hur Unilever håller fast vid Parisavtalet.

Ben and Jerry's climate action

About the author

Thomas Lingard, Global Climate Advocacy & Sustainability Strategy Director

Thomas Lingard

Global Climate and Environment Director at Unilever

Thomas har 17 års erfarenhet av ledarskap inom kommunikation och kommersiell
verksamhet via roller inom den privata och ideella sektorn samt ledande
organisationer som Green Alliance och Oxfam.

Nuvarande beräkningar visar att växthusgaser orsakade av människan kommer öka medeltemperaturen 4–6°C innan slutet på det här århundradet.Även om de löften som utlovades vid klimatkonferensen i Paris 2015 uppfylls, så innebär det en höjning av medeltemperaturen med över tre grader, vilket resulterar i ett oförutsägbart och svårhanterat inflytande över klimatförändringarna. www.unilever.se

Det är därför hundratals företag – tillsammans med Unilever – arbetar med vetenskapsbaserade målsättningar som syftar till att förebygga de katastrofartade skador som den globala uppvärmningen kan orsaka.

Vi pratade med Thomas Lingard, Unilevers Globala Direktör, Climate & Environment, för att reda ut vad vetenskapsbaserade mål är. Hur vi använder dem och varför det är bra för företaget men också miljön.

Vad är vetenskapsbaserade mål?

Det är vetenskapligt baserade mål med syfte att reducera halten växthusgaser och som bekräftas av oberoende klimatforskning.

De transparenta målen försäkrar att företagens utsläpp följer Parisavtalets klimatmål 2015. I Paris då 195 av världens stater beslutade att förhindra några av de mest förödande effekterna av klimatförändringarna, genom att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till under två grader innan 2000-talets slut. Man enades också om att sträva efter att begränsa temperaturhöjningarna till högst 1,5 grader över den temperatur som uppmättes innan industrialismen.

Naturligtvis orsakar företagens verksamheter utsläpp inom varje land, så att sätta ambitiösa mål på företagens utsläpp hjälper länder att se det omöjliga bli möjligt och att skicka tydliga signaler att företag vill arbeta tillsammans med regeringar att nå detta ambitiösa men nödvändiga mål.

Skiljer sig vetenskapsbaserade mål från andra hållbarhetsmål?

De fokuserar på att minska mängden växthusgaser. Målen är baserade på nuvarande klimatforskning och speglar vad som är känt som ”utsläppsbudget” – utsläppen som tillåts ligger inom ramen för de nivåer som beslutades i Parisavtalet.

Det innebär att målen är styrda av vetenskap. Man gör vad som krävs inte det som är enkelt eller bekvämt.

Fördelar med att sätta vetenskapsbaserade mål, för miljön och företagen?

För miljön sätts vetenskapliga mål som ger långsiktighet och konsekvens. Det undviker risken i förändringsprocessen och företagsprioriteringar slår ut företagens ambition vad gäller klimatförändringar.

Det är tydliga fördelar för företagen också. Vetenskapsbaserade mål är ett kraftfullt verktyg för företag att lyfta sina kompetensmässiga fördelar i övergången mot en lågkoldioxid ekonomi genom att försäkra sig att de inte exponerar sig mot regelförändringar rörande koldioxidavgifter som förväntas öka i framtiden. De bidrar också med transparens och extern trovärdighet för interna hållbarhetsmål.

Bike in flood

4–6°CGlobal temperaturökning år 2100 om vi inte vidtar (baseras på dagens mätvärden)

Vilka vetenskapsbaserade mål har Unilever antagit?

Vi har en tydlig målsättning att reducera vår scope 1 och scope 2 utsläpp (de som direkt härleds till våra verksamheter som tillverkning och kontor samt de energikällor vi använder) med 100 % senast 2030 jämfört med 2015 års siffror.

Vi har också en målsättning att halvera mängden växthusgaser via påverkan från våra produkters livscykel – det inkluderar även scope 3 utsläpp (från leverantörer och konsumenter) – senast år 2030 i jämförelse med 2010 års siffror.

Hur har de här målsättningarna format Unilevers bredare hållbarhetsstrategi?

Vetenskapsbaserade målsättningar ligger till grund och vägleder alla principer för den klimatstrategi som Unilever arbetar efter. Alla våra varumärken omfattas av våra övergripande mål och några har till och med satt individuella och mer ambitiösa mål än de övergripande målen, exempel på det är Ben & Jerry´s, Seventh Generation och Pukka.

Som tillägg till våra vetenskapsbaserade mål, har Unilever också lagt till en koldioxidpositiv målsättning. Den innefattar användandet av 100 % förnybar energi i våra verksamheter innan 2030, samt att generera ett överskott av förnybar energi i förhållande den mängd vi använder och som vi kan göra tillgängligt i de samhällen där vi är etablerade. Som medlem av The B Team, en global sammanslutning för hållbara affärer, har vi anslutit oss till en noll vision av utsläpp senast 2050 – ett mål som ses som den gyllene standarden av den vetenskapsbaserade målsättningen.

Många företag utformar egna vetenskapsbaserade mål, vad leder det till?

Nästan 500 företag har antagit vetenskapsbaserade mål i syfte att motverka klimatförändringarna. Det stora antalet visar på ett krafttag i klimatambitionen. Och målsättningarna är högt satta och om alla företag antar en ambitiös approach så kan vi komma i kapp och förhindra de värsta effekterna från klimatförändringarna.

Ice caps

488Företag har satt vetenskapsbaserade mål

Vilken förändring ser du helst de kommande fem åren?

Målsättningar i all ära men det är vad vi faktiskt gör som är viktigast. Jag hoppas fler företag följer efter med vetenskapsbaserade målsättningar och som också leder till fler reella klimatåtgärder.

Hur kan läsarna hjälpa till att påverka klimatförändringarna?

Det är många saker vi kan göra annorlunda.

  1. Ät mindre kött och mer vegetariskt. Dieter med stor andel kött är väldigt koldioxidtunga därför att betesmark och foderjord för köttkreatur kräver stora mängder bekämpningsmedel. Flexitariska eller vegetariska dieter tenderar att vara mer hälsosamma.
  2. Välj energi som kommer från förnybara källor i de fallen du kan välja din energileverantör. Byt om möjligt till grön el och från en aktör som är genuint intresserad att investera i förnybara energisystem.
  3. Res mera ansvarsfullt, använd dig av ny teknik i arbetet och gör inga onödiga resor. Överväg färre men längre semestrar framför många korta flygresor.
  4. Försök påverka dina lokala politiker att uppmärksamma frågan och fråga vad deras åtgärder är. Under valtider fråga dina lokala kandidater vad deras plan är för att lyfta klimatfrågan om de blir invalda. En av de stora barriärerna mot att man vidtar åtgärder är när politiker tror att deras väljare inte bryr sig.
  5. Berätta för dina vänner om klimatförändringar och kräv deras hjälp. Nätverka med andra miljöintresserade och lär dig mer hur du kan vara en positiv kraft.

Bicycle photo taken by Tinto Alencherry, Senior Research Executive, R&D Unilever Bangalore Ice photo taken by Mauricio Jimenez, Hispanic Foods Brand Manager, Unilever USA

Tillbaka till sidans topp