Hoppa till innehåll

12 kampanjer slår sönder stereotyper

Publiceras:

… och hur vetenskapliga tester minskade undermedvena fördomar hos våra markandsförare.

Iris Magnum

Det har gått tre år sedan vi lovade att att sluta med stereotyper i våra kampanjer. Sedan dess har vi arbetat med att uppfylla det löfte, för alla våra varumärken på samtliga marknader.

Att vi som företag speglar en progressiv och inkluderande värld, tror vi bidrar både till kulturell förändring och att vi kan visa positiva resultat på sista raden. Senaste rapporten från analysföretaget Kantar visar att reklam som är fri från stereotyper ökar varumärkets inflytande med 37 % samt en 28 % ökad benägenhet till köp och hela 35 % fler ser annonserna som positiva.

Vi har arbetat med kreativa verktyg för att se till att våra kampanjer inte blir omoderna eller visar förlegade normer, utan att de istället understryker mångfald, framåtblickande och inkluderande porträtt av människor, med mål att inspirera, stödja och ge energi till de målgrupper vi vill nå.

Scrolla nedan exempel för att se hur våra varumärken använder Unstereotype.

Vetenskap mot stereotyper

Tidigare i år arbetade vi tillsammans med akademiker vid University College London med ett experiment som utmanade våra marknadsförare att tänka om, på vilket sätt deras kampanjer avbildar människor.

Fler än 60 marknadsförare från Unilever och några av våra nyckelbyråer i London, New York och Rotterdam erbjöd sig frivilligt att ge ett DNA prov i syfte att undersöka deras geografiska ursprung.

Med det resultatet deltog de i en workshop för beteendeförändring tillsammans med UCL. Med syftet att få en djupare förståelse för hur vi kan vänja oss av med stereotypa tankemönster för att öka vår kreativa och inkluderande förmåga.

Experimentet Unstereotype visade på statistiskt signifikanta 35 % minskning av stereotypt tänkande och en signifikant förändring i sitt ursprungliga tankemönster bland deltagarna.

“Att bli medvetna om våra blinda fläckar”

“Att ta människor på en resa genom deras egen DNA profil skapade en känsla av nytänkande och i många fall, en insikt om deras släktled som i flera fall visade sig vara en stor överraskning” förklarade biträdande Professor för Experimentell Psykologi Dr Lasana Harris.

”Med kunskap om hur hjärnan formar stereotyper, så utmanade vi deras både egen självuppfattning och hur de uppfattar andra.”

Aline Santos, EVP of Global Marketing and Chief Diversity and Inclusion Officer tillägger att “vi är konstant på jag att hitta innovationer som accelererar Unstereotype hos samtliga anställda och i vår marknadsföring. Att bli medveten om våra blinda fläckar och våra fördomar som håller oss tillbaka är fundamentalt. Undermedvetet så är inlärda fördomar begränsande.

”Vi har haft ett experimenterande tillvägagångssätt och mätt dess påverkan för banbrytande teknik och vetenskaplig metoder kommer hjälpa oss att driva åtgärder som behövs för att bli mer progressiva i vårt kreativa arbete.

Se en film om experimentet här

Tillbaka till sidans topp