Hoppa till innehåll

Grönare logistik – världen har en lång resa framför sig

Publiceras:

Författare Mark Rickhoff

Unilever har som målsättning att minska sina koldioxidutsläpp med 40 % senast 2020. Målet är att vi ska bli koldioxid-neutrala senast 2030. Ansvarig för logistik i Nederländerna, Mark Rickhoff, förklarar hur smartare planering, alternativa bränslen och partnerskap med tech start-ups hjälper oss förverkliga målet.

Logistics manager by refrigerated truck, which only uses clean cold air to transport goods

About the author

Mark Rickhoff

Mark Rickhoff

Logistics Manager Benelux, Unilever Netherlands

Mark leder vår logistik i Benelux från Rotterdam. Han är också en ambassadör för
hållbarhet inom logistik, där han accelerera övergången till mer miljövänliga
alternativ och förespråka nya teknologier.

Unilever sätter ambitiösa mål, och logistik utgör inte något undantag. År 2020 anser vi oss kunna nå målet att halvera våra koldioxidutsläpp som kommer från vår logistikverksamhet i jämförelse med år 2010. Vid slutet av 2018 nådde vi 38 %. Vår ambition är att bli CO2 neutrala senast 2030. Det har varit en lång väg att nå dit vi är idag och att lyckas en nollvision, utan några CO2 utsläpp alls, dit har världen en lång resa kvar.

När det kommer till logistik går kostnader och koldioxid hand i hand. I de flesta fall så leder åtgärder som minskar kostnader även till minskade utsläpp. Vår strategi vilar på två pelare, minskade antal kilometer vi behöver för transport och resande samt att de kilometrarna ska bli ”grönare”. Det har konkret inneburit att vi fyller våra lastbilar mer effektivt och krymper distanser för transport via vårt nätverk.

Ett sätt att minska antalet kilometrar vi transporterar gods är att vi har olika höjd på pallarna vi använder och så vi kan lasta våra lastbilar effektivare.

Vi arbetar med att optimera våra nätverk för logistik genom att etablera lager och tillverkning närmare områden med hög konsumentefterfrågan. Leveranser från fabriken direkt till kunder är ett annat sätt att minska distansen för transporter.

Att arbeta för mer miljövänliga transporter är en komplex process och innebär också investeringar i nya teknologier och alternativa drivmedel.

Vi har en industri som vill ställa om från diesel, men utan tillräcklig tillgång av alternativa bränslen på marknaden för en nollvision för CO2. Vi behöver tunga fordon som kan bära stora volymer utan att bidra till luftföroreningar och klimatförändring.

Men förändringen är på väg. Tidigare i år presenterade Europa Kommissionen bindande mål för minskade koldioxidnivåer för lastbilar inom EU, inkluderat en stimulans för utvecklingen av noll- och lågutsläpp lastbilar.

Dålig luftkvalitet är ett växande bekymmer i både utvecklade och utvecklingsländer, google har precis lanserat et nytt digitalt verktyg som erbjuder ett antal europeiska städer att mäta sina halter av luftföroreningar.

Och ökad medvetenhet om luftföroreningar och deras potentiella hälsopåverkan driver innovationer för fordons- och bränsletillverkning.

Året 2020 kan bli ett genombrott för eldrivna personbilar. Tunga fordon kommer behöva längre tid. Det är en stor förväntan på den första väte- och eldrivna lastbilar och det finns flera signaler att branschen ställer om sig, men inget sker över en natt.

Att tänka framåt och fortsätta minska dagens utsläpp, hela fordonsparken behöver titta på övergångsbränslen. Bränsle som är renare än diesel men det bidrar i alla fall till klimatförändringar och luftföroreningar.

Till exempel I Nederländerna har vi haft en fordonspark som använt sig av flytande naturgas (LNG) som har en lägre andel koldioxid, kväveoxid och partiklar i jämförelse med diesel. I Sverige drivs några av våra fordon av biobränsle från vegetabiliska fetter och olja.

Det ligger en utmaning i att det industriella medvetandet och infrastrukturen ska komma i kapp med den potential som nya bränslen har. Med LNG möter vi en höna eller ägget situation eftersom det är möjligt, men vägarna i Europa erbjuder inte tillräckligt många bränslestationer för att vi ska vara säkra på att våra lastbilar kan leverera till alla platser.

Det resulterade i att vi startade ett konsortium, Connect2LNG, med fem LNG bränsle-stationer i Frankrike och Tyskland för det finns inte någon mening med att ha LNG som drivmedel till lastbilar om vi inte har den nödvändiga infrastrukturen.

Syftet var att kick-starta för att få en bredare etablering av LNG över Europa med vi väntar fortfarande på storskaligheten Det är en del av att arbeta med nya projekt, all framgång bygger på att lära från misstagen. Men vi behöver vara fortsatt övertygande att vi kan åstadkomma en positiv förändring, även i när vi möter motstånd.

En av våra större framgångar är vårt partnerskap med det brittiska företaget Derman Engine Company. Vi arbetar tillsammans med dem för att försöka skala upp ny teknologi för renare kylning och våra frysboxar genom användningen av flytande kväve, där de enda utsläppen är luft och kväve.

Feature image - Lorry Driver
Under sex månader vi testade Dearmans frysar i några av våra egna glassbilar i Nederländerna. Lastbilen färdades 18 000 km för att under 26 veckor och levererade Ben & Jerrys och GB-glass, drivna av ren kallluft.

Under sex månader vi testade Dearmans frysar i några av våra egna glassbilar i Nederländerna. Lastbilen färdades 18 000 km för att under 26 veckor och levererade Ben & Jerrys och GB-glass, drivna av ren kallluft.

Det är fortsatt utmaningar i utvecklingsprocessen, men försöken i Nederländerna och Italien är nu på väg att lansera flera fordon under 2020 med den här tekniken och hoppas att vi kan nå kommersiella fördelar så att den får storskaligt genomslag.

Vi har haft en viktig del i produktutvecklingen genom att öppna upp vår leverantörskedja för att prova nya mer klimatvänliga lösningen i reella situationer och låt Dearman få lära av våra erfarenheter.

Trenden mot en mer miljövänlig logistik kommer bara att accelerera. Vi behöver snabba åtgärder för smarta klimatlösningar och vi kan inte lyckas utan att förändra vårt transportsystem.

Det här är ett område där Unilever vill ta ansvar. Med hjälp av våra partners inom logistik kan vi driva marknaden för fler miljövänliga lösningar.

De kommande tio åren, kommer förändringen mycket snabbare än de sista hundra åren. Det innebär att skapa nya relationer med olika företag, som sträcker sig utanför våra vanliga samarbetspartners.

Det finns inte en magisk formel för att vi ska nå en nollvision för utsläpp. Branschen behöver samarbeta för att tillsammans vandra på många olika vägar.

Tillbaka till sidans topp