Hoppa till innehåll

Innovationer för en återvinnings- och refill revolution

Publiceras:

Som ett led i vår ambition att alla våra plastförpackningar ska vara återanvända, återvinnings- eller komposterbara senast 2025. Arbetar vi för att hitta lösningar så konsumenter kan köpa en förpackning som går att återfylla, om och om igen.

"all things hair" refill bottles

Prisvärd, flexibel och mångsidig är några av de egenskaper som har givit plast den unika ställning i dagens snabbrörliga ekonomi. Faktiskt så har vårat moderna samhälle svårigheter att fungera utan plast.

Men vår “slit-och-släng” mentalitet kring konsumtion innebär att majoriteten av förpackningarna sällan används mer än en gång. Enligt Ellen MacArthur Foundation, så beräknas 95 % av plastvärdet förlorat efter att används en enda gång.

Det är inte hållbart.

Som företag är vi väldigt medvetna om de orsaker och konsekvenser den modellen innebär, och vi arbetar intensivt med att förändra den.

Ett sätt vi bemöter den på är att utveckla olika möjligheter för återfyllning och återanvändning.

Fördelarna

Att minska behovet av plast är uppenbart bra för miljön. Betydelsen av att minska föroreningar från plast är numera vedertaget och många stora organisationer – inklusive Unilever – är fast beslutna att skapa en cirkulär plastekonomi. Återvinning är viktigt men det är bara en komponent. Refiller och återanvändning kan mycket väl vara den avgörande faktor vi behöver.

På samma gång kräver konsumenter i allt större utsträckning en mer miljövänlig förpackning och mindre plastanvändning. Att föredra är att vi skiftar till en mer sofistikerad förpackning, av högre kvalitet och mer personlig. Innovativa cirkulära system kan bygga på den skiftande trenden, som exempel att skapa snygga, funktionella förpackningar som går att kundanpassa.

Det här leder vidare till affärsutveckling. Genom enklare system och mer attraktiva förpackningar kan vi ge en användarupplevelse utöver det vanliga och bygga varumärkeslojalitet. Det kan bidra till kostnads-besparingar särskilt när det kommer till transportering.

Enligt en ny rapport från Ellen MacArthur Foundation (PDF 17.15 MB), så estimeras om vi byter ut 20 % engångsförpackningar av plast, till återanvändbara alternativ, generera ett värde upptill 10 miljarder dollar.

Några av de initiativ vi utvecklar

Här är några av de försöksprojekt i driver för tillfället. Framgång är beroende av konsumentens vilja att förändra beteende och det är något som står utanför vår kontroll. Men vi fortsätter att testa, lära oss och förfina våra idéer så vi kan leverera ett antal lösningar som fungerar.

Cif Ecorefill bottle
Loop products
Algramo Van
Refillery at marks and spencers
3L omo bottles stand

Utmaningarna

Det finns flera vägar till en fungerande refill-modell. Du kan fylla upp en förpackning hemma via refiller som köps i butik eller via online. Det går att använda refill-stationer i stora livsmedelsaffärer. Du kan få en tom förpackning hämtad, påfylld och hemlevererad. Eller returnera en förpackning vid en drop-off som en del av ett pantsystem.

Medan olika möjligheter kommer passa olika personer och olika situationer, så möter de deras specifika utmaningar.

Utifrån ett affärsmässigt perspektiv behöver man beakta flera aspekter. Ett exempel innebär en återfyllnadsstation i butik eller att samla in tomma förpackningar, fylla på och returnera innebär väldigt olika logistiska system, samtidigt som de behöver vara effektiva och ekonomiskt pålitliga.

Olika former av pant- och belöningssystem kräver en noggrann analys för att försäkra sig att incitamenten att returnera en förpackning inte riskerar att belasta konsumentpriset. Om vi vill att konsumenter ska returnera flaskor, behöver vi se till att det finns tillräckligt med returstationer med rätt placering.

Men även om företag lyckas lösa den här ekvationen kan vi inte tvinga idéer på konsumenterna. Det är därför vi behöver samarbeta för att göra omställningen. Det kräver att konsumenter ändrar ett ofta sedan länge invant beteende kring hur de handlar och konsumerar.

Kommer konsumenter tycka att det blir för krångligt att rengöra förpackningar och ta med dem till en butik för att fylla på. Det har blivit en vana för oss att bära vattenflaskor som vi fyller på, men är det för mycket begärt att bära stora tvättmedelsfalskor fram och tillbaka?

Kommer de tilltalas mer av mindre, och kanske inte lika designade refiller som står på hyllan bredvid det ordinarie sortimentet?

Kommer de att lita på en koncentrerad refill där man tillsätter vatten hemma har samma rengöringskraft?

Som Richard Slater, Unilever’s Chief R&D Officer, förklarar ”Det här är ett spännande område där vi är med och leder utvecklingen. Medan vi har utformat potentiella lösningar och experimenterat under en tid är det nya och varierande koncept som kommer konsumenten tillgodo.”

Vi följer en rad möjliga spår för att tackla frågan, eftersom det inte är rimligt att hitta en universal lösning. Vi är beslutade att göra skillnad i plastutmaningen och vi fortsätter att experimentera, testa, lära och justera.

Sluta cirkeln

Den andra delen att komma ihåg är att det här inte nödvändigtvis kommer utplåna plast helt. Plast är fortfarande en del, på ett eller annat sätt, i de flesta system – som små refillflaskor, eller vid påfyllningsstationen i butik samt att huvuddelen av en återanvändbar förpackning är plast.

Vad är av mest betydelse för det här systemet – om det utformas och implementeras korrekt – kommer det dramatiskt minska mängden plast som cirkulerar. Plus att om vi verkligen vill skapa ett kretslopp behöver vi säkerställa att majoriteten av momenten går att återvinna.

Tillbaka till sidans topp