Hoppa till innehåll

"Vi kan praktiskt taget förändra världen med förnybar energi"

Publiceras:

Författare Andrea Rickert-Pulvermann

Andrea Rickert-Pulvermann är en del av den projektgrupp inom Unilever som ser till att alla våra enheter ställer om till förnybar energi. Här förklarar hon varför det är viktigt för företaget, för miljön och för henne personligen.

Andrea walking

About the author

Andrea Rickert-Pulvermann

Andrea Rickert-Pulvermann

Procurement Manager

Har studerat till jordbruksingenjör och började arbeta hos Unilever som
finanstrainee. Hon leder nu vår globala ambition att upphandla all elektricitet
från förnybara källor.

Mitt arbete innebär att hjälpa Unilever att nå nollvisionen för sitt koldioxidnetto. Det innebär att vi inte längre använder fossila bränslen och arbetar för att generera större mängs förnybar energi än vi använder. Kärnfrågan är att vi göra vår del för att hjälpa världen att övergå till en koldioxidsnål ekonomi.

Vi använder oss av två typer av energi i vår verksamhet. Värme-energi för uppvärmning och kylning – som används huvudsakligen i form av ånga och varmvatten vid tillverkning. Det hanteras av vår hållbarhetsteam vid våra tillverkningsenheter. Den andra typen är energi i form av elektricitet, som behövs för ljusreglering och maskindrift. Min roll är att fokusera på elektricitet men också stödja en hållbar tillverkning genom att upphandla energivolymer.

En del av våra övergripande mål för klimatförändringar – som innebär att minska utsläppen till nivåer som går i linje med målet för den globala uppvärmningens 1,5 grader (för-industriell tid). Vi vill använda elektricitet från förnybara källor senast 2020 och att det omfattar all den energi vi använder i hela verksamheten globalt senast 2030.

Jag arbetar tillsammans med vårt servicecentrum för förnybar energi, inköp och avfallshantering. Vi utvecklar strategier, utformar standards och hjälper olika avdelningar implementera program lokalt.

Stater använder ofta energi som ett politiskt verktyg för att främja ekonomin, vinna ett val eller driva mål mot klimatförändringar. Det är varför jag finner energiupphandling så intressant. Vad vi kan göra i varje land beror på landets energilagstiftning. I stora länder som Indien och Kina så kan energilagstiftningen se olika ut i olika provinser.

Det är fascinerande hur fort utvecklingen har gått sedan 2015 när vi satte våra senaste målen för förnybar energi. Vi fick en trög start, för det var relativt nytt – och utmanande – koncept för människor att förstå. Men de två senaste året har vi gjort fantastiska framsteg.

Vid våra tillverkningsenheter kommer numera två tredjedelar av all elförbrukning redan från förnybara källor och över en fjärdedel av värmeenergin är förnybar.

Där det är möjligt handlar vi elektricitet direkt länkade till storskaliga sol, vind, vatten, geovärme samt mindre vattenkraftverk. Omkring 90 % av elektriciteten som vi använder i Mexico kommer från vindkraft, Filippinerna använder vi enbart energi från geovärmeverk.

Förnybar elektricitet genereras också via Unilever, exempelvis genom solceller som vi installerat på tillverkningsenheter i 18 länder. I Kericho, ett av Unilevers te-plantager i Kenya, så bidrar floden som rinner igenom, till ett vattenkraftverk som i kombination med solcellsinstallationer förser plantagen med mer än 70 % av deras elektricitet-behov.

Eftersom kol är den största källan till de koldioxidutsläpp orsakad av människan, så utesluts den helt från de energikällor vi använder. Hur det fasas ut beror på de alternativ som finns tillgängliga lokalt. Ett exempel är vår tillverkning i Odense som bytt kol till biogas som genereras från ett angränsande vattenavloppsreningsverk. I flera länder i Afrika och Asien så kan förbränning av biomassa från jordbruksavfall primärt ersätta fossila bränslen.

Feature image - Andrea Rickert-Pulvermann
För inte så länge sedan var förnybar energi dyrare än fossila bränslen, en stor barriär att besegra. Men idag har tekniken blivit finansiellt pålitlig. Andrea Rickert-Pulvermann

Vad som håller mig vaken om natten är de länder där elektricitet är en bristvara och näten instabila – speciellt i vissa delar i Afrika och Asien – saknar många människor tillgång till säkra el-leverantörer. Det kan påverka möjligheterna till ett kvalitativt liv, på områden som utbildning och hälsovård. Vårat arbete att säkra en tillväxt för förnybar elektricitet kan på de här platserna bidra till en stor skillnad.

Vi kan inte uppnå våra mål på egen hand. Vi behöver arbeta tillsammans med leverantörer, regeringar och andra intressenter för att hjälpa till att bygga ett hållbart energisystem som möter det behov människor och ekonomin har utan att bidra till klimatförändringar.

Min roll kombinerar energiupphandling och avfallshantering. Det kanske kan ses som en underlig kombination, men att integrera de två systemen är framtiden. Bland annat så undersöker vi möjlighet att skeppa organiskt avfall till en anläggning, som bryter ned avfallet med hjälp av syremolekyler och kan generera miljövänlig metangas, och som i sin tur kan producerar förnybar energi eller värme.

Jag har arbetat för Unilever i fler än 32 år och huvudsakligen inom finans. Men jag är faktiskt utbildad jordbrukare och utbildad jordbruksingenjör. Jag bor på en farm tillsammans med min man som föder upp grisar och odlar spannmål.

Mitt arbete är fascinerande och meningsfullt. Jag arbetar med Unilevers olika avdelningar och leverantörer runt om i världen. På platser som Chile kan vi handla förnybar energi som redan är etablerad. Men på andra ställen som Nigeria och i Kina kan vi behöva utveckla infrastrukturen tillsammans med leverantören.

För inte så länge sedan, var förnybar el dyrare än fossila bränslen. Det var en barriär att besegra. Men idag har tekniken gjort det möjligt att göra förnybar energi finansiellt konkurrenskraftigt. Och även om många regioner i världen befinner sig i politisk turbulens – som påverkar beslut för förnybara källor – men om siffrorna går ihop är det finansiellt vettigt att byta till lågkoldioxid alternativ.

Vad jag älskar mest med mitt jobb är att jag arbetar varje dag med människor som är passionerade med vårt uppdrag. Det är utan tvekan det rätta att göra för en bättre framtid för vår planet. Det är finansiellt pålitligt och det mest effektiva sättet att driva våra energisystem.

Unilever är inte en storkonsument av energi i relation till annat. Vi har över 200 tillverkningsenheter i fler än 60 länder. Andra företag kan använda samma mängd energi för enbart några få ställen. Så det företaget har bättre möjlighet att påverka sina leverantörer. Det är därför vi bygger allianser med andra drivande aktörer på området. För tillsammans genom förnybara källor kan vi förändra världen.

Foto av en solcellspanel på taket till en av vår tvättmedelsfabrik i Silvassa, Indien, foto cred. Apoorva Singh, Unilever.

Tillbaka till sidans topp