Hoppa till innehåll

Vad innebär en cirkulär ekonomi?

Publiceras:

Här förklarar vi varför den cirkulära idén är en lösning på ett globalt problem.

Cirkulär ekonomi

I den takt som vi förbrukar jordens resurser idag, innebär att de i framtiden kommer ta slut.

Tillsammans har vi en planet, men i dagsläget konsumerar vi som om vi hade tre planeter.

Den cirkulära ekonomin syftar till att förändra hur vi ser på planetens resurser, hur vi tillverkar, använder och slutligen hanterar avfallet.

Perspektivet syftar till att världen kan förse en växande befolkning med vad de behöver, men på samma gång vända den ohållbara nivå av föroreningar vi har idag.

Slit och släng tanken har dominerat

Huvuddelen av dagens ekonomiska aktivitet kan karaktäriseras som linjär. Vi utvinner material, tillverkar varor, använder den en gång för att sedan kasta i soporna.

Nya produkter förlitar sig fullt ut på jungfruliga råvarumaterial och stora mängder energi och vatten. I designsfasen så ägnas liten eller ingen tanke alls till produktens återanvändning eller andrahandsvärde. Samtidigt som kostnader för material både ökat och blivit alltmer volatila.

Stora framsteg har gjorts för att effektivisera resurser men samtidigt så har slit och släng modellen fortfarande en hel del brister. Inom sektorn för snabbrörliga varor estimerar vi värdet på investerat material till hela $3.2 trillion varav enbart 20 % återgår till produktionen.

Beräkningar visar att senast 2025, kommer jordens befolkning ha ökat med ytterligare en miljard människor. Det innebär att antalet konsumenter kommer att växa, men också att deras konsumtionsmönster kommer att förändras. Bland annat förväntas ett skifte fler förpackade varor vilket skapar större mängder förpackningsmaterial och avfall.

Behovet av att tänka nytt

De flesta människor kopplar ihop en cirkulär ekonomi med återvinning. Men det är egentligen den sista länken i kedjan. En cirkulär ekonomi är återuppbyggande och självgenererande till sin utformning. Den minimerar antalet nödvändiga resurser – från förnybara källor i främsta hand - och genererar mesta värde från dem under en produktcykel.

Idén är att designa produkter som kan repareras och återanvändas. När de inte längre kan användas i sin nuvarande form, kan materialet användas till något annat. Och när materialet har degraderats återvinns det till nya produkter vi kallar det ”kretsloppsekonomi”.

Det är enkelt att se hur det här tillvägagångssättet kan appliceras för exempelvis en telefon eller en bil, där produkten används, kanske delas, säljs vidare och sedan nedmonteras så vissa komponenter kan återanvändas.

Men hur passar den modellen ett företag som Unilever?

För oss, liksom för andra konsumentvaruföretag så är en cirkulär ekonomi en prioriterad fråga, både hur vi utvecklar tankesättet och möter plastproblematiken.

Det är svårt att undvika plast

Plast är en viktig fråga och en integrerad del i den globala ekonomin och användningen av plast har vuxit stort under de senaste 40 åren. Idag kommer i stort sätt alla människor i kontakt med plast varje dag och då särskilt plastförpackningar.

Varje år produceras 300 miljoner ton plast, där 26 % används för att tillverka förpackningar.

Det bidrar inte enbart till ekonomiska fördelar, det kan också bidra till effektivare resursanvändning. Till exempel kan man undvika svinn genom att förlänga hållbarhetstider för livsmedel, men också reducera förpackningsvikt och därmed mängden drivmedel vid transport.

Men vi har ett stort och växande problem

Av all plast som tillverkas så återsamlas 14 % och enbart 8 % återvinns. Merparten av avfallet hamnar i deponier, eller ännu värre, i vår närmiljö, på våra gator, i vår natur, i vattendrag och i världshaven. Enligt Ellen MacArthur Foundation, så kommer det 2050 finnas mer plast i våra världshav är fisk.

Bli en del av lösningen

Som en stor producent av konsumentvaror så använder vi mycket plast. Det innebär att vi kan påverka hur vi hanterar frågan. Vi vill visa vägen mot en cirkulär ekonomi för samtliga våra förpackningar och särskilt plast.

I januari 2017 presenterade vi ett åtagande att tillverka alla våra förpackningar i plast som går att återanvända, återvinna eller kompostera. Utöver detta se till att 25 % av plasten vi använder är återvunnen plast (PCR).

Vi fokuserar våra insatser på tre områden; förpackningsdesign som reducerar mängden plast, vi ser på alternativa material och vi använder plast så de har bästa förutsättningen att bli återvunnen.

Vi börjar i kvantiteten vi använder. Genom re-design har vi redan reducerat mängden förpackningsavfall per konsument med 29 % sedan 2010. Ett exempel är vårt MuCell technology där luftbubblor injicerats i ett mellanlager i flaskans plast, det minskar mängden plast med 15 %. Vi har sett till att den här tekniken är tillgänglig också för våra konkurrenter.

Vi utvecklar refiller och återanvändbara förpackningar. Under 2017 lanserade vi refiller för Rexona dusch i Brasilien och Dove schampo i Indien. Tidigare samma år, även då i Brasilien lanserade vi ett superkoncentrat för vår OMO tvättmedel där vi sparade 75 % plast.

För att minska plastanvändningen utforskar vi en mängd alternativa material. Några exempel är papper, i en del fall upplösningsbara förpackningar, och i vissa fall när vi inte finner fullt miljömässiga och kvalitativa alternativ, också metall och då främst aluminium. Aluminium är i en del länder i världen vanligare att återvinna än plast.

CE OMO

75%plast sparade OMO tvättmedel genom att lansera superkoncentrat på refill

Återvinning en utmaning och en möjlighet

Att förbättra kvaliteten i den plast vi använder är ett viktigt faktum. I vår ambition att använda större andel återvunnen plast, är en av utmaningarna tillgång på material, infrastruktur för återvinning och tekniska lösningar. Omkring 30 % av dagens plastmaterial är fortfarande svåra att återvinna.

Som sachets tillexempel, i likhet med många andra företag använder vi sachets för att tillgodose produkter till konsumenter med lägre inkomster. Vi har därför investerat i en teknologi CreaSolv, en process som kan bryta ned komplexa polymerer så att plasten kan återanvändas. Vi har som intention att dela teknologin som offentlig källa så att våra konkurrenter också får tillgång till den.

Vårt växtbaserade tvättmedelsvarumärke Seventh Generation syftar till att alla deras förpackningar ska vara återvinningsbara eller komposterbara innan 2020. Det är också en plast som utesluter plast med fossila ämnen och trämassafibrer (virgin plastic och virgin wood pulp) från sina förpackningar.

Vi skiftar material från virgin till återvunna material för varumärken som TRESemmé och Sauve. För andra varumärken har vi tagit det steget längre.

Förpackningarna till Love Beauty and Planet ät tillverkade av 100 % återvunna material och är också 100 % återvinningsbara. En ny innovation är användningen av ett speciallim som gör att det är lättare att avlägsna etiketter vid rengöring i återvinningsanläggningarna.

Liknande är REN som har en 100 % återvunnen flaska som innehåller 20 % plastavfall från haven.

Och vi har även gjort förändringar i våra tepåsar, som tidigare använt en mindre mängd plast i förslutningen. Varumärken i Polen, Kanada och Indonesien har anpassat tillverkningen för att använda växtbaserade material. I mars 2018 lanserade vi våra första helt nedbrytbara tepåsar för PG tips i UK, gjorda på majsstärkelse.

Större påverkan med samarbeten

Att ställa om till en cirkulär ekonomi för plast kräver en bred förändring. Det är därför vi samarbetar med en start up loniqa och den största globala producenten av återvunnen PET, Indorama Venture, för att leda arbetet kring nya tekniska lösningar som att konvertera PET avfall, till ny kvalitativ återvunnen plast, som möter kraven för livsmedelsförpackningarna.

Innovationen är särskilt spännande därför att den kan bryta en av dagens stora barriärer – att alla former av återvunnen PET möter kraven för förpackningar till livsmedelsbranschen.

Att skapa en cirkulär process för PET plast skulle var en viktig milstolpe och hjälper oss att transformera industrin.

Det handlar inte enbart om förpackningar

Vid sidan om förpackningar har vi anslutit andra lösningar för en cirkulär ekonomi för andra delar i företaget.

Många av våra produktionslinjer är mekaniska och anpassade till att kunna förnyas eller återanvända olika moduler allteftersom det kommer ny produktdesign eller logistisk efterfrågan. Det är mycket mer ekonomiskt- och miljömässigt försvarbart än att köpa nya.

I många av våra fabriker så omvandlas eller används produktions-avfall till att generera energi. Ben & Jerry är ett bra exempel som vid en av sina enheter i Nederländerna där restavfall från glass blir till biogas.

Vi har också en plan att 0 % avfall från våra anläggningar hamnar i deponi. En aspekt är att returnera transportförpackning och emballage som pallar, lådor och kartonger tillbaka till leverantören så de kan återanvändas.

En cirkulär ekonomi.

Återvinningsstation i Brasilien

Arbeta med regeringar, branscher och konsumenter

Att ställa om till en mer cirkulär ekonomi innebär att vi behöver tänka om i grunden och se nytt kring hur vi kan designa produkter och förpackningar i kontexten av hur produktionssystemen ser ut. För att komma ifrån det arbetar vi med nationella myndigheter för att utveckla ett återvinningssystem och infrastruktur för insamling.

Samla in och sortera återvunnet material är en viktig faktor för att försäkra sig om att det kan återanvändas, här har konsumenter har en vital roll att spela. För att stödja detta driver vi ett antal projekt som uppmuntrar konsumenten till återvinning, samt att se till att återvinning blir en vana under hela livet.

I Brasilien, till exempel arbetar med vi med Consumer Goods Forum companies och med NGO CEMPRE för att öka att flera olika material kan återvinnas, via återvinningsstationer och att företag sorterar material. Initiativet har samlat över 100 000 ton sedan det startade för 15 år sedan.

Slutligen samarbetar vi med Ellen MacArthur Foundation och det Nya Plastinitiativet för att definiera vilka material som kan värderas på ett marknadsmässigt sätt. Det leder till att vi kan anpassa förpackningar efter dagens och framtida återvinningssystem.

Med starkt fokus på återvinning, återanvändning och kretsloppstänkande kommer Det Nya plastinitiativet leda till det systemskifte som planeten är i skriande behov av.

Tillbaka till sidans topp