Hoppa till innehåll

”Varje dag är en möjlighet till förändring”

Publiceras:

Författare Kelly Murosky

Plantbaserade hemrengörings-varumärket Seventh Generation är välkänt för sin framåtblickade strategi mot hållbara förpackningar. Majoriteten av deras förpackningar är gjorda av 100 % återvunnen plast. Här berättar förpackningsutvecklaren Kelly Murosky vad som driver hennes arbete och varför hon önskar att vi alla slutar använda sugrör.

Seventh Generation products

About the author

Kelly Murosky

Kelly Murosky

Senior Packaging Engineer at Seventh Generation

Kelly Murosky, Senior Packaging Engineer för Seventh Generation, där hon
ansvarar för hela förpackningskedjan, från design, prototyper, koncept,
pilottester, produktion och lansering.

Jag tror att hållbarhet kan tolkas på många sätt. I förpackning-sammanhang och Seventh Generation använder vi oss av livscykelanalyser för att värdera hållbarhet. Vi ser över produktcykeln från början till slutet. Om det är fossilbaserat, hur mycket energi krävdes för att extrahera oljan från källan, om det ät plantbaserat, vilka vattenmängder och naturresurser krävdes för att ta fram växten. Vi använder den informationen för att besluta om förpackningar baserad på hur miljöpåverkan blir.

Senast 2020 är målet att producera 0 % avfall genom att all Seventh Generation förpackningar fullt ut är återvinningsbara eller komposterbara. Vi eliminerar också petroleumbaserad nyplast och träfiber i våra förpackningar. Vi ser en framtid utan förpackningsavfall där allt material kommer från förnybara källor och sedan återanvänds.

Vi prioriterar återvunnen plast (PCR) därför att växthusgaserna har lägre utsläpp i förhållande till petroleumbaserad nyplast. I en del av våra flaskor, kompletterar vi vår PCR plast med biobaserad plast tillverkade av sockerrör. Flaskorna går senare att återvinnas och återanvändas till något annat.

En av våra största utmaningar för tillfället är e-handel och frakt av våra produkter. Traditionellt så tillverkas förpackningar för att staplas i butik men e-handels har ställt om kraven för förpackningar. Vi måste hitta en balans mellan att skydda produkten, emballage och ytterförpackning samtidigt som varorna måste levereras säkert utan skador. Vi arbetar med att designa nya förpackningar som lever upp till e-handelns krav utan att använda icke nödvändigt emballage.

I dagsläget så är marknadspriset för återvunnen plast höge jämfört med nytillverkad plast. Vi kan integrera kostnaderna i våra marginaler men vi vill inte öka konsumentpriset, så vi letar efter vägar att kompensera ökade kostnader mot effektivare processer och smartare design, vi överväger alla möjligheter.

Mitt störta fokus nu är att expandera Seventh Generation över världen och vi sticker ut med våra mål och riktlinjer för hållbarhet. Målet är att lansera flaskorna med så hög andel återvunnen plast som möjligt och att sedan är fullt återvinningsbara.

Det kommer en dag när alla våra förpackningar är fria från fossila ämnen eller fibrer. Jag är stolt över teamet – de har genomfört ett otroligt arbete de senaste tio åren och vi har verkligen blivit mästare på förpackningar långt innan det var populärt.

När det kommer till mina personliga drivkrafter, en stor del kommer från erfarenheter från tidigare roller. Företaget där jag arbetade anordnade en städdag och vid det tillfället såg jag förpackningsavfall för en förpackning jag nyligen utformat. Natur och hållbarhet har alltid legat mig nära, men att nu se en förpackning jag varit med att ta fram hamna som skräp i naturen var förskräckligt.

FID - Quote - Kelly Murosky
Majoriteten av oss vill göra rätt val för miljön men vet inte alltid hur vi ska agera. Kelly Murosky

Som konsumenter hanterar vi förpackningar flera gånger om dagen för i stort sett allt vi köper. Men det är enbart till nyligen som jag noterar att människor verkligen börjar bry sig om vilket material som finns i förpackningen och vad som händer med dem efter användning.

Jag är ibland förvånad över den bristande kunskap som många konsumenter har kring förpackningar. Majoriteten av oss vill göra rätt val för miljön men vet inte alltid hur de ska agera. Jag ser också att många förpackningar har otydlig information eller saknar information om hur en förpackning ska återvinnas efter användningen.

Vi har ett ansvar att hjälpa konsumenter att återvinna. Instruktioner behöver bli tydligare annars kastas det i soporna. Vi har skapat en ‘how2recycle®` på alla förpackningar så det går att få information om hur olika material och komponenter ska återvinnas.

Jag har besökt återvinningsanläggningar, där material sorterar och prepareras för återanvändning och jag har sett våra Seventh Generation flaskor bland balarna. Det är fantastiskt att se hur den cirkulära ekonomin faktiskt blir verklig och att de kan bli återvunna flera gånger om.

Jag är så glad att fler och fler företag börjar inse den utmaning som förpackningsavfall är för naturen, och att vi som företag kan vara med och förändra, att lyfta fram hållbara förpackningar och fördelarna med en cirkulär ekonomi.

Och vi ser redan nu konkreta förändringar. Många företag skärper in målsättning för hållbarhet och vi ser att de faktiskt genomför dem. Hjälper och informerar konsumenter samt genom att skapa ny infrastruktur.

En förändring som jag gärna ser är inte enbart att de utvecklar ett miljöansvar genom sina inköp, utan även via sina handlingar. Det är en sak att köpa en produkt som kan återvinnas, men att faktiskt sedan återvinna den är utmaningen. Varje dag är en möjlighet att förändra världen, det bästa sättet är att starta i liten skala och se över dina vanor varje dag.

Om jag kunde uppmana människor till en förändring, så är det att säga nej till plastssugrör. Även om de är gjorda av återvunnen plast, för ofta hamnar de i deponier för att de ä så små att de faller igenom återvinningsmaskinerna. I de flesta fall klarar vi oss utan dem och de är en liten uppoffring att göra, men som gör en skillnad.

Tillbaka till sidans topp