Hoppa till innehåll

Vi hjälper Brasilien utveckla system för en cirkulär plastekonomi

Publiceras:

I likhet med många andra länder utvecklar Brasilien infrastrukturen för avfallsinsamling. Det är nödvändigt för att kunna producera kvalitativ återvunnen plast, sk Post-Consumer Resin (PCR) som spelar en viktig del i processen för att skapa en cirkulär plastekonomi.

En cirkulär plastekonomi i Brasilien

Under 2017 beslutade Unilever om ett offentlig åtagande att senast 2025 endast använda plastförpackningar som går att återanvända, återvinna eller kompostera, men också att minst 25 % av plasten ska vara av återvunnen plast.

För att vi ska kunna nå målet med återvunnen plast, behöver vi stora mängder PCR. Så på platser som i Brasilien där återvinningssystemen fortfarande är under utveckling behöver vi hjälpa till. Och det är precis vad vi gjort med en lokal återvinningsorganisation Wise.

Här berättar Gabriela Cescato, Packaging Sustainability Manager i Latin Amerika hur vi stödjer Wise partnership.

Vi har efterfrågan, men vi behöver lyfta tillgången

Redan 2016 insåg vi att vår efterfrågan på PCR var mycket större än tillgången, som då inte var av särskild god kvalitet. För att uppfylla kraven både på kvantitet och kvalitet behövde vi hjälpa till att öka tillgången. Nödvändigt blev att vi involverade oss i att förändra landets återvinningssystem.

Efter att letat efter lokala återvinnare så identifierade vi den bästa samarbetspartnern. Det har varit fokus på kvalitet och säkerhet samt se till att ambitionen ligger i linje med Unilevers hållbarhetsplan.

Wise är en specialistleverantör av återvunnen high-density polyethylene (HDPE) det vanligaste plastmaterialet som vi används i våra hemrengöring och skönhets- och personlig hygienvarumärken.

Kvalitet är prioritet

När man använder PCR för att tillverka förpackningar behöver det vara av högkvalitativt – premium material – annars kan plasten få en märklig lukt, få fel färgskala eller kontaminera med innehållet.

För att försäkra oss om att Wise kunde leverera den rätta kvaliteten, så har företaget anpassat sin produktionsprocess – med vår tekniska support och expertis – bland annat genom att investera två miljoner euro i ett nytt rengöringssystem.

Med vetskapen att de kommer ge oss den höga kvalitet som vi önskar, så har vi intentionen att ingå långtidskontrakt att köpa den volym av PCR som Wise kan producera.

Skruva upp volymen

Att få rätt kvalitet är en sak, att lyckas hitta tillräckligt med använda flaskor att återvinna för Wise är en helt annan utmaning.

Brasilien producerar årligen ca 80 miljoner ton avfall. Om en stad har ett offentligt återvinningssystem, men avfallet inte delas upp i återvunnet eller organiskt, så hamnar plast i sopberg där de förmodligen begravs, trots att den skulle kunna sorteras för återvinning. I områden som saknar insamlingssystem hamnar plast och annat avfall helt enkelt i naturen.

Enligt CEMPRE (en ideell organisation som förespråkar återvinning) så har ungefär 17 % av befolkningen tillgång till ett insamlingssystem där material tas till vara av privata företag eller kooperativ för att sedan sorteras manuellt.

Efter sorteringen så kan plasten säljas till företag som återvinner den. Kvaliteten på avfallet som når återvinningsanläggningarna är i hög grad beroende på sitt ursprung. Ju större volymer som kommer från sopberg är ofta mer nedsmutsat och kontaminerat av organiskt avfall.

Feature image - How we’re helping to develop Brazil’s plastic packaging circular economy
Yttersta målet är att öka en efterfrågan på återvunnen plast, vilket i sin tur leder till ökade återvinningskvoter. Gabriela Cescato, Packaging Sustainability Manager, Latin America

Sektorn är beroende av momentum

Den nya modellen lyfter vår PCR implementering i Brasilien och förra våren lanserade vi Sunsilk’s trelagersflaskor. Det är vår första flaska producerad med mer än 30 % PCR i Brasilien. Vi arbetar för tillfället med nya typer av flaskor med samma eller högre nivåer PCR för våra andra varumärken däribland Dove, TRESemmé och Omo.

Vi har varit involverade i Brasiliens system för återvinning sedan 1990. Till exempel, via ettABI långsiktigt partnerskap med en lokal retailer Grupo Pão de Açúcar (Casino) har vi investerat i nära 100 inlämningsstationer där allt inlämnat material doneras till kooperativet.

Vårt ultimata syfte är att öka efterfrågan för återvunnen plast som i sin tur ökar mängden återvunnet material. Men vi är inte ensamma att driva den här frågan. Förra året, så gick vi med i ett nätverk, ABIPLAST (branschorganisationen för plast i Brasilien) som fokuserar på att höja kvoten för återvinning.

Det är fortfarande i ett tidigt skede, men infrastrukturen utvecklar sig och efterfrågan på PCR växer. Och mer viktigt är att konsumenter blir mer medvetna om behovet av att återvinna. Möjligheter vi alla drar fördel ifrån.

Tillbaka till sidans topp