Hoppa till innehåll

Hur ska vi förbättra planetens hälsa?

Publiceras:

Idag lanserar vi en rad ambitiösa nya åtaganden och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, skydda naturen, låta den återhämta sig och bevara resurser för kommande generationer.

Forest river

För fem månader sedan hade ingen av oss hört talas om Covid-19. Men nästan över en natt vändes all uppmärksamhet mot det osynliga men dödliga viruset. Och det med rätta. Det handlade – handlar – om liv.

Därmed skiftades fokus från ett mycket större och ständigt närvarande hot mot människor och planeten, klimatet och naturkrisen.

Så vi behöver alla fördubbla våra ansträngningar. Även om vi inte har tiden är knapp, så har vi en möjlighet där vi kan agera.

Det är därför vi idag tillkännager en ny rad åtgärder och åtaganden för att förbättra hälsan för planeten:

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Vi är djärvare så vi kan åstadkomma mer

Vi är kända för att ge oss själva ambitiösa planer. Förra månaden firade Unilevers hållbarhetsplan 10 år. Från den har vi lärt oss mycket om vad som fungerar och vad som inte gör det.

Och förra året tillkännagav vi att vi hade ett djärvt mål om att skapa en cirkulär plastekonomin – där plasten återanvänds, återvinns eller komposteras – och förhindra att någonsin hamna ute i naturen.

Våra nya åtaganden är nästa steg. Och de sträcker sig längre än vi någonsin gått förut.

Unilevers CEO Alan Jope säger ”Medan världen hanterar de förödande effekterna av Covid-19-pandemin, och kämpar med allvarliga frågor om ojämlikhet, får vi inte glömma att klimatkrisen fortfarande är ett hot för oss alla. Klimatförändringar, nedbrytning av naturen, nedbrytning av biologisk mångfald, vattenbrist – alla dessa frågor är sammankopplade, och vi måste ta itu med dem samtidigt.” Han fortsätter: ”För att göra det måste vi erkänna att klimatkrisen inte bara är ett nödläge för miljön; den har också en fruktansvärd inverkan på liv och försörjning. Vi har därför ansvar för att hantera krisen: som företag, och genom direkta åtgärder från våra varumärken.”

Tackla klimatkrisen

Vi kommer att behålla våra befintliga vetenskapsbaserade mål; vilket innebär att det senast 2030 inte kommer att finnas några koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet, och koldioxidavtrycket för våra produkter över hela deras värdekedja kommer att vara halverat.

Med tanke på klimatkrisens omfattning gör vi ytterligare ett åtagande: nollnetto-utsläpp från alla våra produkter – från inköp av de material vi använder, till försäljningsstället för våra produkter – senast 2039. Det är 11 år före tidsfristen för Parisavtalet 2050.

Att nå detta aggressiva mål för utfasning av fossila bränslen kommer också att kräva en öppenhet i hela värdekedjan som inte finns idag. På vår färd mot ett nollnetto har vi som ambition att redovisa koldioxidavtrycket för varje produkt vi säljer.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Värna våra skogar

För att effektivt hantera klimatkrisen måste vi också skydda ekosystem med hög koldioxidhalt, som skogar, torvmarker och tropiska regnskogar, vilka är avgörande för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Vi har varit branschledande för hållbara inköpsrutiner i över ett decennium, och våra skogsrelaterade varor är certifierade och hållbart anskaffade enligt globala erkända standarder.

Vi anser emellertid att vi måste utmana oss ännu mer för att få slut på avskogningen. Och vi har åtagit oss att uppnå en avskogningsfri distributionskedja senast 2023.

Vi kommer också att samarbeta med hela branschen, icke-statliga organisationer och regeringar för att skydda andra viktiga områden med högt skyddsvärde och högt kolbestånd – de som utvinner kol från atmosfären och lagrar det – och som hotas av omvandling till åkermark. Utan skydd finns det en potentiell förödande påverkan på naturliga livsmiljöer.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Regenerativt jordbruk

Vi vill också hjälpa till att regenerera naturen och bevara jordens naturresurser för kommande generationer.

I många år har vi arbetat med de högsta jordbruksstandarderna och har bidragit till att skydda skogar och biologisk mångfald, stabilisera markutarmningen och bevara vattenkvaliteten. Men det räcker inte att skydda och bevara. Vi måste också driva regenererande jordbruksmetoder med betoning på att återställa markhälsan, bevara vatten och -åtkomst, aktivt öka den lokala biologiska mångfalden och att regenerera skogar och andra kolkritiska landskap.

För att göra det kommer vi att ge resurser för en ny generation jordbrukare och små lantbruk som har åtagit sig att skydda och återuppbygga sin jordbruksmiljö.

Initiativ som vi kommer att driva inkluderar att säkra lagliga markrättigheter, agronomiska utbildningsprogram, tillgång till finansiering och ekonomisk inkludering, och utveckling av återställande metoder. Detta integrerade tillvägagångssätt kommer att förbättra småskaliga jordbrukares försörjning.

Vi kommer också att införa en ny kodex för regenerativt jordbruk för alla våra leverantörer. Den kommer att innehålla uppgifter om jordbruksmetoder som hjälper till att återuppbygga kritiska resurser: jord, vatten och biologisk mångfald. Som vi tidigare gjorde med vår Kod för hållbart jordbruk kommer vi att göra denna kodex tillgänglig för alla organisationer som kan ha användning för den – med målet att driva förändring i hela branschen.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Skydda och bevara vatten

Som en del av vår ambition att skydda och återskapa naturen kommer vi att öka ansträngningarna för att bevara vatten. Redan nu berörs 40 % av världens befolkning av vattenbrist och mer än 2,1 miljarder människor konsumerar osäkert dricksvatten. Vattensäkerheten kommer fortsätta att försämras när effekterna av klimatförändringar påverkar vattenkvaliteten och tillgängligheten världen över.

Vi kommer att införa vattenförvaltningsprogram för lokala samhällen på 100 platser i områden med vattenbrist senast 2030. För att göra det tar lärdomarna från Prabhat-programmet i Indien, vilket säkerställer att människor på och omkring våra anläggningar fortsätter att ha tillgång till vatten när klimatkrisen slår till.

Programmet intar en samhällsstrategi för vattenhantering och syftar till att inte bara hjälpa jordbrukare genom odlingssäsongerna, utan också tillgodose det mänskliga grundläggande behovet av enkel åtkomst till säkert, rent vatten.

Vi kommer också att gå med i 2030 Water Resources Group, som drivs av Världsbanken, för att bidra till transformativ förändring och bygga upp en uthållighet i vattenhanteringen på viktiga vattenstressade marknader som Indien, Brasilien, Sydafrika, Vietnam och Indonesien.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Snabbare åtgärder genom en ny Klimat- och naturfond

För att påskynda åtgärderna kommer våra varumärken kollektivt att investera 1 miljard euro i en ny särskild Klimat- och naturfond som kommer användas de kommande tio åren för initiativ som skyddar och förbättrar planetens hälsa. Det kan omfatta projekt som återställer landskap, minskar koldioxidutsläppen eller återbeskogning samt återinförande av livsmiljöer för djur och växter.

Det kommer att bygga på allt det fantastiska arbete vi redan gör. Till exempel minskar Ben and Jerry’s utsläppen av växthusgaser från mejerifabriker, medan Seventh Generation förespråkar ren energi för alla och Knorr stödjer jordbrukare i att odla råvaror mer hållbart.

”Vårt kollektiva ansvar för att hantera klimatkrisen är att driva en absolut minskning för utsläpp av växthusgaser, inte bara fokusera på kompensation – och vi har omfattningen och beslutsamheten för att göra de” säger Marc Engel, Unilever Chief Supply Chain Officer. ”Men det räcker inte. Om vi vill ha en frisk planet långt in i framtiden måste vi också ta hand om naturen: skogar, biologisk mångfald i jorden och vattenekosystem.

Han fortsätter ”I de flesta delarna i världen är ekonomisk och social integration av jordbrukare och småskaliga lantbrukare i hållbar jordbruksproduktion den enskilt viktigaste drivkraften för förändring att stoppa avskogning, återställa skogar och hjälpa till att återuppbygga naturen. I slutändan är de markens förvaltare. Vi måste därför stärka och arbeta med en ny generation jordbrukare och småbrukare för att göra en stegförändring för regenerering av naturen.”

Rise for Climate march in San Francisco

Göra planeten frisk igen

Det globala svaret på Covid-19 har gett oss en försmak av hur fundamental transformation kan se ut. Vi har sett vilken dramatisk förändring vi åstadkomma när vi förstår vad som står på spel och när människor ägnar sig åt vad de genuint uppskattar.

Samtidigt som vi fortsätter att bekämpa pandemin måste vi också intensifiera och påskynda våra ansträngningar för att ta itu med de två största utmaningarna vi står inför idag: klimatkrisen och social ojämlikhet. Och det kräver alla. Inte bara regeringar, företag och icke-statliga organisationer. Utan alla medborgare i världen.

Om du bryr dig om mänsklig utveckling och skydd av jordens resurser måste du bry dig om ett seriöst svar på klimatförändringarna.

Genom våra nya åtaganden vill vi göra ännu mer för att återställa naturens hälsa. Och om någon tycker att det inte är en ambition värd mödan skulle vi bara vilja fråga detta …

Vilken planet lever du på?

Tillbaka till sidans topp