Hoppa till innehåll

Unilever Sverige Ändra plats


Forest river

Hur ska vi förbättra planetens hälsa?

Idag lanserar vi en rad ambitiösa nya åtaganden och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, skydda naturen, låta den återhämta sig och bevara resurser för kommande generationer.

För fem månader sedan hade ingen av oss hört talas om Covid-19. Men nästan över en natt vändes all uppmärksamhet mot det osynliga men dödliga viruset. Och det med rätta. Det handlade – handlar – om liv.

Därmed skiftades fokus från ett mycket större och ständigt närvarande hot mot människor och planeten, klimatet och naturkrisen.

Så vi behöver alla fördubbla våra ansträngningar. Även om vi inte har tiden är knapp, så har vi en möjlighet där vi kan agera.

Det är därför vi idag tillkännager en ny rad åtgärder och åtaganden för att förbättra hälsan för planeten:

  • Vi förbinder oss till ett nollnetto-utsläpp från samtliga våra produkter innan 2039 – från inköp av de material vi använder, till försäljningsstället för våra produkter.
  • Vi utmanar oss till ännu högre standarder för att skydda ekosystem med hög koldioxidhalt som skogar, torvmarker och tropiska regnskogar, vi kommer också arbeta för en avskogningsfri distributionskedja senast 2023.
  • Vi kommer att ge en ny generation jordbrukare och småskaliga lantbrukare makt att skydda och förnya sin miljö.
  • Vi kommer att införa en ny kodex för regenerativt jordbruk för alla våra leverantörer, som bygger på vår befintliga kodex för hållbart jordbruk.
  • Vi kommer att införa vattenförvaltningsprogram på 100 platser i områden med vattenbrist senast 2030 och gå med i partnerskapet 2030 Water Resources Group för att omfatta våra vattenskyddsprogram.
  • Unilevers varumärken kommer gemensamt att investera 1 miljard euro i en ny Klimat- och naturfond, som ska användas under de kommande tio åren för att vidta meningsfulla och avgörande åtgärder.
I

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Vi är djärvare så vi kan åstadkomma mer

Vi är kända för att ge oss själva ambitiösa planer. Förra månaden firade Unilevers hållbarhetsplan 10 år. Från den har vi lärt oss mycket om vad som fungerar och vad som inte gör det.

Och förra året tillkännagav vi att vi hade ett djärvt mål om att skapa en cirkulär plastekonomin – där plasten återanvänds, återvinns eller komposteras – och förhindra att någonsin hamna ute i naturen.

Våra nya åtaganden är nästa steg. Och de sträcker sig längre än vi någonsin gått förut.

Unilevers CEO Alan Jope säger ”Medan världen hanterar de förödande effekterna av Covid-19-pandemin, och kämpar med allvarliga frågor om ojämlikhet, får vi inte glömma att klimatkrisen fortfarande är ett hot för oss alla. Klimatförändringar, nedbrytning av naturen, nedbrytning av biologisk mångfald, vattenbrist – alla dessa frågor är sammankopplade, och vi måste ta itu med dem samtidigt.” Han fortsätter: ”För att göra det måste vi erkänna att klimatkrisen inte bara är ett nödläge för miljön; den har också en fruktansvärd inverkan på liv och försörjning. Vi har därför ansvar för att hantera krisen: som företag, och genom direkta åtgärder från våra varumärken.”

Snabbare åtgärder genom en ny Klimat- och naturfond

För att påskynda åtgärderna kommer våra varumärken kollektivt att investera 1 miljard euro i en ny särskild Klimat- och naturfond som kommer användas de kommande tio åren för initiativ som skyddar och förbättrar planetens hälsa. Det kan omfatta projekt som återställer landskap, minskar koldioxidutsläppen eller återbeskogning samt återinförande av livsmiljöer för djur och växter.

Det kommer att bygga på allt det fantastiska arbete vi redan gör. Till exempel minskar Ben and Jerry’s utsläppen av växthusgaser från mejerifabriker, medan Seventh Generation förespråkar ren energi för alla och Knorr stödjer jordbrukare i att odla råvaror mer hållbart.

”Vårt kollektiva ansvar för att hantera klimatkrisen är att driva en absolut minskning för utsläpp av växthusgaser, inte bara fokusera på kompensation – och vi har omfattningen och beslutsamheten för att göra de” säger Marc Engel, Unilever Chief Supply Chain Officer. ”Men det räcker inte. Om vi vill ha en frisk planet långt in i framtiden måste vi också ta hand om naturen: skogar, biologisk mångfald i jorden och vattenekosystem.

Han fortsätter ”I de flesta delarna i världen är ekonomisk och social integration av jordbrukare och småskaliga lantbrukare i hållbar jordbruksproduktion den enskilt viktigaste drivkraften för förändring att stoppa avskogning, återställa skogar och hjälpa till att återuppbygga naturen. I slutändan är de markens förvaltare. Vi måste därför stärka och arbeta med en ny generation jordbrukare och småbrukare för att göra en stegförändring för regenerering av naturen.”

R

Göra planeten frisk igen

Det globala svaret på Covid-19 har gett oss en försmak av hur fundamental transformation kan se ut. Vi har sett vilken dramatisk förändring vi åstadkomma när vi förstår vad som står på spel och när människor ägnar sig åt vad de genuint uppskattar.

Samtidigt som vi fortsätter att bekämpa pandemin måste vi också intensifiera och påskynda våra ansträngningar för att ta itu med de två största utmaningarna vi står inför idag: klimatkrisen och social ojämlikhet. Och det kräver alla. Inte bara regeringar, företag och icke-statliga organisationer. Utan alla medborgare i världen.

Om du bryr dig om mänsklig utveckling och skydd av jordens resurser måste du bry dig om ett seriöst svar på klimatförändringarna.

Genom våra nya åtaganden vill vi göra ännu mer för att återställa naturens hälsa. Och om någon tycker att det inte är en ambition värd mödan skulle vi bara vilja fråga detta …

Vilken planet lever du på?